Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

IFIRMA – dywidendowa maszyna

© Funtap - stock.adobe.com

IFIRMA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. W annałach polskiego rynku kapitałowego Spółka zapisała się jako pierwszy emitent, który zaczął wypłacać kwartalną dywidendę.

 

Profil działalności

Głównym obszarem działalności IFIRMA jest prowadzenie księgowości internetowej i biura rachunkowego w serwisie ifirma.pl. Narzędzie jest przeznaczone głównie do małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl wspomaga samodzielne prowadzenie księgowości. Umożliwia on m.in. przesyłanie dokumentów online i ich automatyczne księgowanie przez system, co eliminuje możliwość popełnienia błędu, pozwala na generowanie JPK, prowadzenie KPiR lub ewidencji ryczałtu online, czy wysyłanie dokumentów do urzędów bez wychodzenia z domu. Serwis posiada także wiele innych funkcji, które ułatwiają prowadzenie i analizę działalności, jak chociażby darmowy system CRM, czy monitoring rozliczeń. Aplikacja ifirma.pl jest także dostępna w wersji na urządzenia mobilne.

 

Usługa biura rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księgowości z wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl. Klient otrzymuje dedykowaną księgową, która zajmuje się obsługą dokumentacji firmy i bierze wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości na siebie. Dostarczanie dokumentów może odbywać się drogą elektroniczną – poprzez aplikację ifirma, zdjęcie dokumentu, lub tradycyjnie kurierem/pocztą. Ponadto, klient może korzystać ze wszystkich funkcjonalności, jakie daje serwis internetowy ifirma.pl.

 

Spółka świadczy swoje usługi księgowe w formie miesięcznego abonamentu. W tym miejscu zwracamy uwagę, że w lutym 2019 roku nastąpiła zmiana cennika usług biura rachunkowego ifirma.pl – podniesiono ceny pakietów MINI i MIDI odpowiednio z 89 zł i 119 zł netto na 99 zł i 129 zł netto.

 

Pozostałymi, historycznie uwarunkowanymi obszarami działalności IFIRMA są: outsourcing i rekrutacja specjalistów IT oraz usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne. Mają one jednak coraz mniejszy wpływ na wyniki Spółki. Największe przychody IFIRMY generują usługi księgowe. Jak pokazuje poniższy wykres, udział w całości przychodów tego obszaru działalności zwiększył się z 76% w 2016 roku do 91,5% w 2019 roku. Sama Spółka stwierdza, że upatruje w tej działalności największy potencjał wzrostu. Dlatego serwis ifirma.pl jest ciągle rozwijany o dodatkowe funkcjonalności, a także komplementarne usługi dla przedsiębiorców, co przyczynia się także do zwiększania liczby użytkowników serwisu. Dodatkowo, dzięki centralizacji usług możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę Spółki na konkurencyjnych warunkach.

 

IFIRMA – struktura przychodów
IFIRMA – struktura przychodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Od 2017 roku IFIRMA pracowała nad dwoma systemami: OctoCRM i Digitape. Projekt Digitape dotyczył oprogramowania do obsługi i archiwizacji plików multimedialnych przeznaczonych do środowiska chmurowego, zbudowanego na usłudze AWS. W maju 2020 roku Spółka postanowiła o zaprzestaniu dalszych prac nad projektem ze względu na niedostateczne zainteresowanie rynku tym rozwiązaniem. Łącznie na prace nad tym projektem Spółka przeznaczyła niecałe 900 tys. zł.

 

OctoCRM, oprócz funkcji fakturowania, ma wspomagać przy zarządzaniu relacjami biznesowymi, prowadzeniu projektów, zarządzaniu bazą współpracowników oraz wyszukiwaniu i analizie kontaktów handlowych. System przeznaczony będzie do kompleksowego zarządzania relacjami firmy z partnerami biznesowymi i podwykonawcami. Ma ułatwiać pozyskanie kontaktów biznesowych między innymi poprzez integrację ze stroną internetową firmy oraz wspierać bieżącą obsługę. Aplikacja będzie obsługiwać: pozyskiwanie leadów, zarządzanie kontaktami, nawiązanie relacji, sprzedaż oraz późniejszą opiekę posprzedażową. Dodatkowo system posiadać będzie rozbudowany moduł co-workingowy oparty o model FMS (Freelance Management System). Dotychczas Spółka przeznaczyła na rozwój tego rozwiązania ponad 1,4 mln zł.

 

Największym akcjonariuszem IFIRMY jest Pan Wojciech Narczyński, Prezes Zarządu Spółki. Posiada on akcje uprzywilejowane co do głosu, które dają mu łącznie 33% udziału w liczbie głosów na WZ. Pani Agnieszka Kozłowska, Wiceprezes Zarządu, również posiada uprzywilejowane akcje, łącznie dające 8,33% udziału w liczbie głosów na WZ. W akcjonariacie ujawniona jest także Pani Marta Przewłocka, której uprzywilejowane akcje dają łącznie 17,37% udziału w liczbie głosów w WZ. Free Float wynosi około 53%.

 

Historyczne wyniki finansowe i sytuacja majątkowa

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe IFIRMA za okres 2016-2019.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Przychody ze sprzedaży

12 722

15 201

17 338

21 111

Wynik brutto ze sprzedaży

4 715

5 318

5 080

6 556

Wynik ze sprzedaży

1 979

2 167

1 524

2 661

Wynik operacyjny

1 960

2 078

1 504

2 614

Wynik brutto

2 050

2 146

1 613

2 704

Wynik netto

1 645

1 721

1 296

2 141

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W okresie od 2016 do 2019 roku IFIRMA zwiększyła przychody z 12,7 mln zł do 21,1 mln zł, co przekłada się na średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie 18,4%. Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, za większość przychodów Spółki odpowiada serwis księgowy ifirma.pl, który notował regularne wzrosty w analizowanym okresie. Jak komentuje Spółka, za wzrost przychodów serwisu odpowiada m.in. rosnąca liczba przepisów oraz poziom ich skomplikowania, co skłania coraz więcej małych przedsiębiorców do korzystania z usług specjalistów w dziedzinie małej księgowości.

 

Za wzrostem przychodów podążały zyski, choć rosły one w nieco wolniejszym tempie. Na tym tle wyróżnia się przy tym 2018 rok, w którym IFIRMA odnotowała spadek wyników w relacji rdr o 27,6% na poziomie operacyjnym i 24,7% na poziomie wyniku netto. Jednak już 2019 rok przyniósł istotną poprawę, o 73,8% rdr na poziomie wyniku operacyjnego i 65,2% na poziomie wyniku netto. W efekcie zysk operacyjny Spółki w okres 2016-2019 zwiększył się z 2 mln zł do 2,6 mln zł (CAGR 10,1%), a zysk netto zwiększył się odpowiednio z 1,6 mln zł do 2,1 mln zł (CAGR 9,2%).

 

Główną pozycję kosztową w Spółce stanowią koszty wynagrodzeń. W okresie 2016-2019 koszty osobowe zwiększyły się z 6,4 mln zł do 12,6 mln zł, co oznacza średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 25,7%. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w latach 2017 i 2018 dynamika wzrostu kosztów osobowych kształtowała się w okolicach 30% rdr, natomiast w 2019 roku spadła do 17,5% rdr. Na wzrost kosztów złożyły się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i ogólny wzrost kosztów pracy obserwowany w poprzednich latach, sprzyjający ekspertom z dziedziny informatyki, kadrze menedżerskiej i specjalistom finansowo-księgowym. Udział kosztów osobowych w łącznych kosztach w układzie rodzajowym wzrósł z 59,3% w 2016 roku do 68,6% w 2019 roku. Drugą istotną pozycją kosztową są koszty usług obcych, które razem z kosztami osobowymi odpowiadały za blisko 90% kosztów rodzajowych w 2019 roku.

 

Zwracamy także uwagę, że IFIRMA nie kapitalizuje kosztów prac rozwojowych nad systemami OctoCRM i Digitape, co oznacza, że obciążają one wyniki finansowe okresu, w którym są ponoszone. Tym samym nakłady na OctoCRM obciążyły wyniki w latach 2017-2019 o odpowiednio 141 tys. zł, 404 tys. zł i 559 tys. zł, a w przypadku Digitape było to odpowiednio 28 tys. zł, 370 tys. zł i 340 tys. zł.

 

IFIRMA – struktura kosztów w układzie rodzajowym
IFIRMA – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W latach 2016-2018 można było zaobserwować spadek rentowności Spółki. Marża operacyjna spadła z 15,4% w 2016 roku do 8,7% w 2018 roku, z kolei marża netto w analogicznym okresie spadła z 12,9% do 7,5%. Pozytywną tendencją jest odbudowa marżowości w 2019 roku, w którym marża operacyjna poprawiła się do 12,4%, a marża netto wzrosła do 10,1%.

 

IFIRMA – marża operacyjna i marża netto
IFIRMA – marża operacyjna i marża netto

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Zwracamy także uwagę na wysokie pokrycie zysków przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej. Wskaźnik przepływy operacyjne/EBITDA oscylował blisko jedności w latach 2016-2019, co oznacza, że zysk EBIDA miał pokrycie w przepływach pieniężnych.

 

IFIRMA – EBITDA, przepływy operacyjne (lewa skala tys. zł) i przepływy pieniężne/EBITDA (prawa skala)
Przepływy operacyjne (lewa skala tys. zł) i przepływy pieniężne/EBITDA (prawa skala)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe z bilansu IFIRMA.

 

Wybrane pozycje finansowe (tys. zł)

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Aktywa trwałe

Udział w sumie bilansowej

1 139

13,2%

1 208

11,9%

1 380

12,5%

1 232

9,7%

Aktywa obrotowe, w tym

Udział w sumie bilansowej

7 496

86,8%

8 963

88,1%

9 683

87,5%

11 521

90,3%

Należności

Udział w sumie bilansowej

1 332

15,4%

1 331

13,1%

1 304

11,8%

1 851

14,5%

Inwestycje krt.

Udział w sumie bilansowej

6 063

70,2%

7 320

72,0%

8 002

72,3%

9 398

73,7%

Kapitał własny

Udział w sumie bilansowej

6 621

76,7%

7 509

73,8%

7 578

68,5%

8 758

68,7%

Zobowiązania krt.

Udział w sumie bilansowej

1 434

16,6%

1 887

18,6%

2 122

19,2%

2 411

18,9%

Rozliczenia międzyokresowe

Udział w sumie bilansowej

385

4,5%

438

4,3%

945

8,5%

1 024

8,0%

Suma bilansowa

8 635

10 171

11 063

12 753

 

Jak pokazuje powyższa tabela większość aktywów Spółki stanowi gotówka (pozycja inwestycje krótkoterminowe). W latach 2016-2019 stan środków pieniężnych IFIRMY zwiększył się z 6 mln zł do 9,4 mln zł. Spółka regularnie część środków pieniężnych odkładała na lokatach i zarabiała na otrzymywanych odsetkach (warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że przychody finansowe w ostatnich latach stanowiły ponad 5% wyniku netto Spółki). Trudno jednak liczyć, aby w obliczu bieżących stóp procentowych, przychody z odsetek od lokat odgrywały istotną rolę w wynikach Spółki. Udział gotówki w sumie bilansowej przekraczał 70% w latach 2016-2019.

 

Po stronie pasywów dominuje kapitał własny, który na koniec 2019 roku wyniósł 8,8 mln zł, co stanowiło 68,7% sumy bilansowej. Spółka nie posiada oprocentowanego zadłużenia, a łączny poziom jej zobowiązań jest niewielki w relacji do aktywów oraz kapitału własnego.

 

Bieżące wyniki finansowe

W pierwszej połowie 2020 roku IFIRMA osiągnęła 11,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 14,4% rdr. Jednak zysk operacyjny okazał się niższy o 14,3% rdr, wynosząc 1 mln zł. Zysk netto spadł natomiast o 13,9% rdr, do 818 tys. zł. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe z podziałem na pierwszy i drugi kwartał 2020 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1Q19

1Q20

Zmiana

2Q19

2Q20

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

5 102

5 772

13,1%

5 128

5 930

15,6%

Wynik brutto ze sprzedaży

1 597

1 806

13,1%

1 397

1 567

12,2%

Wynik ze sprzedaży

674

626

-7,1%

510

411

-19,4%

Wynik operacyjny

672

615

-8,5%

486

377

-22,4%

Wynik brutto

697

665

-4,6%

509

384

-24,6%

Wynik netto

555

531

-4,3%

395

287

-27,3%

Wynik EBITDA

792

713

-10,0%

792

476

-21,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Pierwsze półrocze 2020 roku było trudne dla większości firm ze względu na pandemię koronawirusa. Kryzysowa sytuacja odbiła się również na wynikach IFIRMY, jednak nie w taki sposób, jak można by było początkowo przypuszczać. Dostosowanie się do bieżącej sytuacji i przejście na pracę zdalną było relatywnie proste w przypadku profilu działalności Spółki i odbyło się bez większych przeszkód. Jednak Spółka w pierwszym półroczu 2020 roku zawiązała rezerwę na niewykorzystane urlopy o 126 tys. zł wyższą niż przed rokiem, co miało związek z wprowadzonymi ograniczeniami przemieszczania się, a w efekcie mniejszym wykorzystaniem urlopów przez pracowników. Jednocześnie Spółka postanowiła zwiększyć wydatki na reklamę, które były o 191 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Powodem takiej decyzji było zabezpieczenie się na wypadek odpływu klientów w związku z lockdown’em.

 

Poza wymienionymi powyżej zdarzeniami, tendencje wyników IFIRMY nie odbiegały od historycznych trendów. Wciąż największą pozycją kosztową były koszty osobowe, które zwiększyły się w pierwszym półroczu 2020 roku m.in. ze względu na dalszy wzrost zatrudnienia (przyrost około 14% rdr). Ze względu na zaprzestanie prac nad projektem Digitape na początku II kw. 2020 roku, koszty tego projektu nie będą obciążać wyników w kolejnych kwartałach (już w II kw. br. koszty wyniosły zaledwie 40 tys. zł wobec 100 tys. zł w I kw. br.). Z kolei szacunki Spółki wskazują, że nakłady na OctoCRM mogą sięgać około 160 tys. zł kwartalnie.

 

Marża operacyjna wyniosła 8,5% w pierwszym półroczu 2020 roku wobec 11,3% przed rokiem. Marża netto wyniosła natomiast 7% wobec 9,3% rok temu. Głównym powodem spadku marż były przytoczone powyżej zdarzenia obciążające wyniki Spółki. Jednocześnie zyski Spółki poparte były w przepływach pieniężnych – EBITDA wyniosła 1,2 mln zł, podczas gdy przepływy operacyjne sięgnęły 1,3 mln zł.

 

W bilansie Spółki również nie widać większych zmian. Środki pieniężne wyniosły 10 mln zł na koniec czerwca 2020 roku i stanowiły 72,8% sumy bilansowej. Po stronie pasywów przeważał kapitał własny w kwocie 9,1 mln zł (66,4% sumy bilansowej).

 

Dywidenda

IFIRMA regularnie płaci dywidendę począwszy od 2012 roku. Obecna polityka dywidendowa Spółki zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy od 30% do 70% zysku netto. Warto zwrócić uwagę, że widełki te zostały rozszerzone w trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia – wcześniej przedział wynosił od 30% do 50%. Jednocześnie Spółka realizuje politykę wypłacając dywidendę kwartalnie przy wykorzystaniu instrumentu, jakim jest zaliczka na poczet przyszłej dywidendy. IFIRMA jako pierwsza spółka z polskiej giełdy zdecydowała się płacić kwartalną dywidendę i realizuje tę politykę od 2017 roku. Kwartalna stopa dywidendy w ostatnich kwartałach oscylowała powyżej 1%, co oznacza, że w skali roku stopa dywidendy oscylowała wokół 4-5%.

 

IFIRMA – dywidenda na akcję z zysku za dany rok (w zł)
IFIRMA – dywidenda na akcję z zysku za dany rok (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

IFIRMA – współczynnik wypłaty dywidendy
IFIRMA – współczynnik wypłaty dywidendy

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.


 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 8 lat, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i raportów analitycznych, prelegent na konferencjach inwestorskich. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem.

 

 

📧 Napisz do mnie