Chat with us, powered by LiveChat

Bieżąca sytuacja na rynku złotego, sezonowość i ciekawe strategie opcyjne. Zapis webinaru Jacka Maliszewskiego tylko dla członków SII na poziomie rozszerzonym

© vetre - stock.adobe.com

Bieżąca sytuacja na rynku złotego, sezonowość i ciekawe strategie opcyjne

Przegląd sytuacji USD/PLN i EUR/PLN wraz z prognozami
Cykl roczny złotego, sezonowość
Ciekawe strategie opcyjne do inwestowanie na rynku walutowym

 

Zapis webinaru znajduje się poniżej,

dostępny wyłącznie dla członków SII na poziomie rozszerzonym

 

Webinar poprowadził:

 

Jacek Maliszewski
Główny Ekonomista DMK
Od 25 lat związany z rynkiem walutowym. W latach 1996-2000 szef Zespołu Zarządzania Ryzykiem Walutowym w Pomorskim Banku Kredytowym ze Szczecina, następnie w Grupie PEKAO SA. Równolegle pracownik naukowy w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2001 roku pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym oraz pozycją walutową. Autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego w Przedsiębiorstwie – Poradnik Praktyczny”. Szkoleniowiec z zakresu rynków terminowych, towarowych, walutowych oraz stopy procentowej. Specjalizuje się w strategiach inwestycyjnych oraz hedgingowych wykorzystujących opcje walutowe. Biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie instrumentów pochodnych – powołany na potrzeby przeprowadzanych kontroli w Spółkach Skarbu Państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi” w latach 2008-2011.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie