Chat with us, powered by LiveChat

Postawiliśmy na bliski kontakt z klientami i elastyczne reagowanie na ich potrzeby

Skomentuj artykuł

 

Wywiad pojawił się w marcowym wydaniu magazynu Akcjonariusz.

Chcesz mieć dostęp na bieżąco i do wszystkich artykułów?

Zostać członkiem SII!

  

 

Jakub Ciepiela: Jest Pan związany z domem maklerskim od momentu jego powstania. W jaki sposób się Pan inspiruje i skąd czerpie siłę dalej do kierowania firmą, która pozostaje jednym z czołowych domów maklerskich w Polsce?

 

Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ: Na początku mojej kariery zawodowej dostałem niepowtarzalną szansę założenia i poprowadzenia domu maklerskiego. Związane to było z jednej strony ogromną odpowiedzialnością, a z drugiej towarzyszył temu entuzjazm tworzenia czegoś nowego. Efekty pracy i pierwsze sukcesy w budowaniu silnej pozycji DM BOŚ dawały dużo radości i motywowały do dalszego działania.
Sukces, jaki osiągnęliśmy, zobowiązuje i inspiruje do utrzymania i stałego podnoszenia jakości naszych usług zgodnie z oczekiwaniami, jakie pokładają w nas klienci i partnerzy biznesowi.
Branżę maklerską charakteryzuje duża zmienność w prowadzeniu biznesu, zarówno w obszarze koniunktury, jak również w sferze regulacji i technologii. Każdy rok przynosi nam kolejne wyzwania płynące z otoczenia rynkowego i wymusza aktywność w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań.
Ważnym dla mnie oparciem w budowaniu pozycji firmy jest zespół moich współpracowników, podobnie jak ja zmotywowanych i zaangażowanych w pracę. Podzielając podobne wartości i tę samą wizję biura wypracowaliśmy atmosferę dialogu, kreatywności i przedsiębiorczości, która inspiruje nas w wymianie poglądów i umożliwia wdrażanie w życie nowych pomysłów.


Jakie były początki działalności DM BOŚ? Czy w 25-letniej historii działalności miały miejsce jakieś przełomowe momenty w funkcjonowaniu DM?

 

Inspiracją utworzenia domu maklerskiego był okres dużego zainteresowania giełdą i pierwsza hossa w początkowych latach funkcjonowania warszawskiego parkietu. Po spektakularnych wzrostach nastąpiła bolesna dla klientów korekta. Kilkumiesięczne spadki i zniechęcenie inwestorów nie sprzyjały otwieraniu biura maklerskiego.
Te trudne okoliczności mobilizowały nas do większego wysiłku i kreatywności przy tworzeniu oferty dla klienta. Poszukując wyróżnika przyciągającego inwestorów, postawiliśmy na nowoczesność i innowacyjność świadczonych usług, bliski kontakt z klientami i elastyczne reagowanie na ich potrzeby.
Odzwierciedleniem tego było uruchomienie, jako pierwszy dom maklerski w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, możliwości składania zleceń drogą internetową. Była to połowa lat 90, kiedy nie było w Polsce jeszcze bankowości internetowej i niewiele osób wiedziało, czym w ogóle jest Internet i jaki kryje w sobie potencjał.
Ważną dla DM BOŚ grupą klientów zawsze byli i są aktywni klienci giełdowi, poszukujący wysokich stóp zwrotu, akceptujący przy tym wyższe ryzyko. Od początku działalności oferowaliśmy tej grupie klientów kredyty na zakup akcji, które cieszyły się popularnością w czasach koniunktury oraz przy prywatyzacjach państwowych spółek, gdzie spodziewane były duże redukcje.
Dla naszych klientów i dla Domu Maklerskiego przełomowe okazało się wprowadzenie na giełdę kontraktów terminowych. Możliwość zarabiania na wzrostach i na spadkach z wykorzystaniem dźwigni finansowej to było to, czego oczekiwali nasi aktywni klienci detaliczni. Dzięki ich aktywności od kilkunastu lat nieprzerwanie jesteśmy liderem tego rynku.
Kolejnym etapem rozwoju było uruchomienie, jako pierwszy bankowy dom maklerski, platformy do handlu na rynkach pozagiełdowych. Klienci otrzymali możliwość handlu instrumentami pochodnymi w oparciu o szereg instrumentów bazowych jak waluty, światowe indeksy giełdowe, surowce czy towary. Obok dostępu do usług rynku giełdowego jest to wciąż istotny i cieszący się zainteresowaniem obszar działalności DM BOŚ.

 

Główne wartości zakorzenione w firmie dzięki, którym Dom Maklerski BOŚ utrzymuje się od lat w czołówce rankingów na najlepszy DM?

 

Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy swój wewnętrzny kodeks i zbiór wartości, który pozwala nam się rozwijać i osiągać przewagę rynkową. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i według przejrzystych zasad. Misją DM BOŚ jest świadczenie usług maklerskich w sposób profesjonalny i innowacyjny z korzyścią dla Klientów.
Tak, jak w życiu i w biznesie ważna jest uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność, za sposób, w jaki podchodzimy do naszej pracy, klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy z klientami i partnerami trwałą relację opartą na zaufaniu i indywidualnym podejściu. Zapewniamy im profesjonalną obsługę i elastyczną ofertę, kierowaną do szerokiej i zróżnicowanej grupy inwestorów. Kładziemy nacisk na nowoczesność, innowacyjność i kompleksowość usług.
Chcemy, żeby DM BOŚ był przyjaznym miejscem dla Klientów, Pracowników i Partnerów biznesowych Spółki.

 

Aktualna sytuacja w Polsce i na świecie związana z epidemią koronawirusa już jest przyczyną spadków na rynkach, a nie pozostanie też bez wpływu na gospodarkę. To co obserwujemy jest wyjątkową sytuacją ale przez 25 lat były mniejsze lub większe zawirowania na rynku. Jak Pan odbiera takie sytuacje, są bardziej szansą czy zagrożeniem dla DM BOŚ?


Dla branży maklerskiej trudnymi okresami są sytuacje długotrwałej bessy, w czasie których zanikają obroty. Z takimi sytuacjami mieliśmy w historii do czynienia dosyć często. Nie wszystkie podmioty były w stanie przetrwać te trudne momenty i podejmowały decyzję o ograniczaniu lub likwidacji działalności maklerskiej. Na każdy kryzys rynkowy patrzymy z perspektyw nie tylko zagrożeń, ale i szans, jakie stwarza. Trudne czasy potrafiliśmy wykorzystać, biorąc udział w konsolidacji branży, poprzez przejmowanie klientów likwidowanych podmiotów, tym samym umacniając swoją pozycję rynkową.
Ostanie tygodnie to okres niespotykanej zmienności na rynkach finansowych i dotyczyło to w szczególności akcji i indeksów rynkowych, ale też innych klas aktywów jak waluty i ceny surowców jak złoto czy ropa. Istotny spadek wycen spółek giełdowych oraz duże wahania kursów różnych instrumentów uaktywnił szeroką grupę inwestorów. Obserwujemy zwiększone obroty na rachunkach naszych klientów, a także powrót na rynek klientów, którzy w ostatnich latach zamrozili swoją aktywność. Sprostanie wymaganiom, jakim jest obsłużenie zwiększonego ruchu klientów i napływu nowych, w utrudnionych warunkach, gdy większość pracy wykonywana jest zdalnie, jest dla nas dużym wyzwaniem.
Wprowadzone ograniczenia kontaktów bezpośrednich, przyspieszyły po naszej stronie prace związane z przeglądem procesów tak, aby osiągnąć pełną digitalizację i obsługę klienta w całości online. Dziś nasi klienci mogą zarówno otworzyć rachunek maklerski, jak i dokonywać wszelkich operacji online bez „wychodzenia z domu”.
Wierzymy, że podobnie jak w dotychczasowej historii tak i tym razem uda nam się wyjść z tego okresu wzmocnionymi. W dzisiejszych warunkach szans upatrujemy w zwielokrotnionym wzroście zainteresowania klientów rynkiem, wywołanym przecenami giełdowymi oraz dokonanym postępem w procesie obsługi, oraz w pełnej onlinowej obsłudze klienta, dzięki której jesteśmy w stanie zdalnie obsłużyć wzmożone zainteresowanie rynkiem.

 

Powyższym pytaniem chciałem nawiązać do obaw, które pojawiają się w społeczeństwie w związku z bezpieczeństwem systemu finansowego. Jakie systemowe rozwiązania działają w Polsce i w DM BOŚ aby zapewnić bezpieczeństwo klientów?

 

Bezpieczeństwo środków klientów oraz całego systemu bankowego i usług finansowych od zawsze było przedmiotem szczególnej troski regulatorów, niosąc szereg ścisłych uregulowań. Po kryzysie finansowym z 2008 roku nastąpiło ujednolicenie i wzmocnienie regulacji na szczeblu unijnym, zwiększając tym samym bezpieczeństwo systemu. Dotyczy to wymogów kapitałowych, jakie muszą spełniać instytucje finansowe, weryfikacji kompetencji i kontroli osób kierujących instytucjami finansowymi, a także akcjonariuszy. Niezależnie funkcjonuje też system rekompensat gwarantujący zwrot środków do określonej wysokości. Dodatkowo jesteśmy obowiązani spełniać wysokie wymogi w zakresie struktury organizacyjnej bezpieczeństwa IT i planu zachowania ciągłości działania.
W sytuacji, jakiej doświadczamy, materializuje nam się ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości działania. Przewidywane scenariusze zagrożenia bazowały na doświadczeniach, z którymi incydentalnie mieliśmy w historii do czynienia jak np. awarie zasilania, pożary, ataki terrorystyczne czy zagrożenia bombowe. Aktualna sytuacja zagrożenia epidemicznego zmusiła nas do pilnego dostosowania procedur i procesów. Zachowaliśmy w pełni ciągłość działania bez uszczerbku na jakości obsługi klientów i bezpieczeństwie transakcji.

 

Czy 2020 rok będzie trudny dla rynku finansowego? Może wyjdziemy z niego jako rynek mocniejszy i bardziej świadomi?

 

Ten rok z pewnością przejdzie do historii ze względu na niespotykaną skalę wahań, jakiej doświadczaliśmy pod koniec pierwszego kwartału. Dla wszystkich uczestników rynku jest to nowe doświadczenie, które będzie wpływało na świadomość i zachowania inwestycyjne w przyszłości. To okres przyspieszonej edukacji i zdobywania doświadczenia, pokazujący szanse, jakie daje rynek finansowy, ale też dobitnie obrazujący ryzyka. Z całą pewnością wyjdziemy z tego bogatsi w doświadczenia. Patrząc długoterminowo, wierzę, że inwestorzy, którzy zajmują w tym okresie pozycje na rynku akcji, wyjdą z inwestycji z zyskiem. Uważam też, że będzie to pewna lekcja cierpliwości. Trzeba dać spółkom czas na odbudowanie swojej kondycji, co przełoży się na wyceny.
Rozwój sytuacji związanej z pandemią będzie decydował o dalszej koniunkturze. Należy przy tym pamiętać o pozytywnych dla gospodarki rozwiązaniach wdrażanych od ubiegłego roku, jakimi było między innymi uruchomienie programu PPK. Długoterminowy napływ kapitału z tego programu będzie czynnikiem korzystnie oddziałującym na rozwój rynku. Liczymy też na pozytywny wpływ zapowiadanego przekształcenia OFE w IKE.

Jakich nowych produktów lub rozwiązań dla klientów DM BOŚ możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

 

Wybuch epidemii przyspieszył prace nad pełną digitalizacją naszych usług. Sfinalizowaliśmy rozwiązania, które umożliwiają przeprowadzenie procesu obsługi klienta w pełni online.
Kontynuujemy rozpoczętą w ubiegłym roku przebudowę serwisu bossa.pl w zakresie części informacyjnej i transakcyjnej oraz rozwijamy aplikację na urządzenia mobilne - bossaMOBILE.
W tej chwili jesteśmy liderem w prowadzeniu maklerskich rachunków emerytalnych i w tym obszarze też planujemy wdrożyć pewne udoskonalenia i nowe funkcjonalności.
Każdego roku wzbogacamy ofertę o nowe rozwiązania i wierzymy, że w tym roku będzie podobnie.


Jakie produkty są najczęściej wybierane w czasie kryzysu i zawirowań rynkowych jakie obserwujemy na giełdzie? Czy kliencie poszukują szansy na większy zysk czy raczej dywersyfikują i szukają bezpieczeństwa?

 

Mamy szeroką grupę klientów. W związku z tym obserwujemy bardzo zróżnicowane zachowania inwestycyjne. Od poszukiwania bezpieczeństwa, kasowania ryzykownych pozycji, do wyboru instrumentów najbardziej zmiennych, dających szanse na duże zyski przy równoczesnym większym ryzyku. Obecnie bardzo aktywni są inwestorzy z mniejszą awersją do ryzyka. Wielu z nich korzysta z zaistniałych możliwości inwestycyjnych w celu maksymalizacji zysku, angażując się w aktywa o wyższej zmienności, tj. akcje czy instrumenty pochodne.
Na fali ostatnich wydarzeń otwieramy wielokrotnie więcej rachunków maklerskich. Zróżnicowana oferta od rozwiązań emerytalnych, dostępu do rynków akcji krajowych i zagranicznych, jak i instrumentów z dźwignią, których instrumentem bazowym są waluty, surowce oraz krajowe i zagraniczne indeksy, pozwala na przyciągnięcie różnych grup inwestorów. Mamy nadzieję, że koniunktura giełdowa będzie sprzyjać nam i naszym klientom, a nowo pozyskani klienci zostaną z nami na dłużej.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie