Chat with us, powered by LiveChat

Krótka lista zawierająca spółki GPW które od 20 lat nieprzerwanie generują zyski

Skomentuj artykuł

Przez ostatnie 20 lat dużo się zmieniło na polskiej GPW. Lista spółek na koniec 1999 roku obejmowała 221 firm, z których niewiele z nich przetrwało na rynku regulowanym do dzisiaj. Jeszcze mniejsza część emitentów z tego grona przez cały ten okres potrafiła pozostać rentowna. W niniejszym artykule przedstawiamy jednak trzy spółki notowane na giełdzie, którym się to udało.

 

Instal Kraków

Grupa Instal Kraków od wielu lat realizuje skomplikowane zadania dla potrzeb nowoczesnego przemysłu, infrastruktury i środowiska. Wykonała setki obiektów, takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady produkcyjne, huty, rafinerie oraz obiekty i instalacje dla energetyki. Była również wykonawcą licznych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, pływalnie, obiekty sportowe, szkoły i uczelnie wyższe oraz specjalistycznych instalacji dla takich obiektów. W celu dywersyfikacji produktów i usług w 2006 roku spółka rozpoczęła działalność w branży deweloperskiej.

 

Obecnie działalność Grupy Kapitałowej Instal Kraków koncentruje się na obszarze usług budowlano-montażowych (w tym sprzedaż usług budowlano-montażowych na rynkach zagranicznych), działalności deweloperskiej (w tym zarządzania, najmu oraz dzierżawy posiadanych nieruchomości), produkcji konstrukcji dla budownictwa przemysłowego, realizowanej w dwóch własnych zakładach (w Krakowie i Oświęcimiu) oraz produkcji central wentylacyjnych i elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, realizowanej w dwóch zakładach, zlokalizowanych w Krakowie. Dodatkowo, Grupa świadczy usługi wynajmu sprzętu i środków transportu, badań i szkoleń z zakresu spawalnictwa oraz usługi serwisowe instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

Akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w kwietniu 1999 roku po kursie 4,5 zł. Po drodze ich kurs zaliczał wiele dołków i górek. Historyczne minima miały miejsce w 2013 roku, kiedy to notowania spadły do okolic 2,2 zł. Z kolei szczyt notowań wystąpił w 2007 roku, kiedy to kurs dotarł do poziomu blisko 50 zł. Obecny kurs akcji Instal Kraków kształtuje się w okolicach 16 zł, a więc od debiutu urósł o około 260%. Warto przy tym jednak dodatkowo zauważyć, że spółka od 2006 roku wypłaca dywidendy (z przerwami jedynie w latach 2011-2012 oraz 2015), które dodatkowo podwyższają osiągniętą w tym okresie stopę zwrotu.

 

Instal Kraków – notowania kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Patrząc na wyniki finansowe tej spółki GPW za ostatnie 20 lat, widać, że największe zyski Grupa Instal Kraków osiągnęła w 2018 roku – blisko 31,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Duża w tym zasługa była obszaru działalności deweloperskiej, w którym to spółka w rzeczonym okresie zawarła 420 umów przenoszących własność, tj. o 64% więcej niż rok wcześniej. Jak tłumaczono, głównym czynnikiem rekordowych wzrostów była kumulacja w I i IV kwartale 2018 roku umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych w związku z zakończeniem realizacji kolejnych etapów inwestycji deweloperskiej przy ul. Przewóz.

 

Wyniki za 2019 rok, choć niższe niż rok wcześniej, na tle poprzednich lat również wypadły relatywnie dobrze. W tym okresie Grupa Instal Kraków wypracowała blisko 24 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

Instal Kraków – zysk netto w latach 1999-2019*

*Wynik netto ze sprawozdania skonsolidowanego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki oraz danych Bankier.pl.

 

Echo Investment

Spółką giełdową z GPW, które nieprzerwanie od wielu lat generuje zyski jest Grupa Echo Investment. To jeden z największych polskich deweloperów, posiadający bogate doświadczenie w głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Flagowym przedsięwzięciem firmy są Browary Warszawskie powstające w sercu najszybciej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Prowadzi i przygotowuje również kolejne projekty w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Od 2019 roku głównym akcjonariuszem Echo Investment jest spółka Lisala sp. z o.o., której właścicielami są węgierski Wing IHC Zrt oraz Griffin Real Estate.

 

Akcje Echo Investment zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5 marca 1996 roku po kursie 17,2 zł, a już na koniec tego samego roku ich notowania wynosiły 67,5 zł, co oznaczało wzrost o 292% dla spółki. Giełdowe dołki również się zdarzały (np. w latach 1998 czy 2008), ale ogółem notowania Emitenta przez cały ten okres systematycznie pięły się w górę. Po drodze spółka dokonała także dwa splity (podziały) akcji – w 2006 roku w stosunku 4:1, a w 2008 w stosunku 10:1.

 

Obecny kurs giełdowy tych walorów kształtuje się w okolicach 4 zł. Uwzględniając przeprowadzone splity, od debiutu urósł on zatem o ponad 800%. Ponadto spółka Echo Investment kilkukrotnie wypłacała w przeszłości dywidendy (w 2016 łączna kwota dywidendy sięgała niemal tyle, ile kurs giełdowy), co dodatkowo istotnie podwyższa stopę zwrotu z całego powyższego okresu.

 

Echo Investment – notowania kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Historycznie najwyższe wyniki Grupa Echo Investment osiągnęła w 2015 roku – jej zysk netto sięgnął wówczas 514,1 mln zł. W dużej mierze wynikało to z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (w tej pozycji wykazano aż 747,7 mln zł zysku).

 

W 2019 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 299,5 mln zł. Jak skomentował w liście skierowanym do akcjonariuszy Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment, był to rezultat przede wszystkim wzrostu wartości projektów biurowych i handlowych, przekazania klientom 1.263 mieszkań oraz sprzedaży biurowców Biura przy Bramie w Warszawie i O3 Business Campus III w Krakowie.

 

Echo Investment – zysk netto w latach 1999-2019*

*Wynik netto ze sprawozdania skonsolidowanego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki oraz danych Bankier.pl.

 

 

Sanok Rubber Company

Sanok Rubber Company to spółka o zasięgu globalnym działająca w zakresie produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Emitent posiada bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Historia firmy sięga 1932 roku, a więc wynosi już niemal 90 lat, choć formalnie Grupa Kapitałowa Sanok Rubber powstała w latach 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to jako pierwsze zostały przyłączone do Grupy Kapitałowej spółki Stomil East sp. z o.o., Stomet sp. z o.o. oraz PST Stomil sp. z o.o. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wchodzi kilkanaście spółek, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą: na Wschodzie (Rosja, Białoruś, Ukraina), w Chinach oraz we Francji i Niemczech.

 

Akcje spółki na GPW zadebiutowały na warszawskiej giełdzie w styczniu 1997 roku po kursie 55 zł (wówczas pod nazwą Stomil Sanok). Pod względem poziomu notowań najsłabsze lata dla akcjonariuszy przypadły na lata 1998-2002, kiedy to kurs kształtował się nieco powyżej 20 zł, ustanawiając tam historyczne minima. Ponadto duże spadki odnotowano od lipca 2007 roku do lutego 2009 roku. Kurs Sanok potaniał wówczas z poziomu 300 zł do niemal 4 zł, przy czym w międzyczasie dokonany został split akcji w stosunku 10:1 (gdyby nie podział akcji, spadki byłyby do poziomu 40 zł). W kolejnych latach notowania mocny rosły, w listopadzie 2016 roku ustanawiając historyczne maksima na poziomie 70,99 zł (709,9 zł, gdyby nie było splitu). W połowie 2017 roku nastąpiło jednak duże załamanie notowań, a w niecałe 3 lata kurs spadł o blisko 90%. Jeśli chodzi o obecną sytuację spółki, giełdowe ceny akcji Sanok Rubber Company to około 14,8 zł, co oznacza, że od momentu debiutu spółki na warszawskiej giełdzie urosła ona o około 170% (korygując o split akcji). Dodatkowo warto jednak też zauważyć, że za wyjątkiem przerwy w 2009 roku, emitent od 2006 roku nieprzerwanie wypłacał dywidendy, zwiększające historyczną stopę zwrotu.

 

Sanok Rubber Company – notowania kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Pod względem wykazywanych zysków najlepszym okresem dla Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company był rok 2016, kiedy to wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 104,2 mln zł. Jak wówczas pisał w liście skierowanym do akcjonariuszy Marek Łęcki, ówczesny prezes zarządu spółki, do rekordowych wyników przyczyniła się dywersyfikacja źródeł przychodów i rynków oraz koncentracja na najbardziej perspektywicznych obszarach działalności, które umożliwiły maksymalne wykorzystanie korzyści płynących ze sprzyjających warunków makroekonomicznych, takich jak niskie ceny surowców do produkcji oraz korzystne ceny walut.

 

W 2019 roku wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 51,5 mln zł. Jak skomentowano, spółce nie sprzyjały wysokie koszty pracy oraz ceny surowców do produkcji, a jednocześnie hamujący wzrost i oznaki dalszego spowolnienia gospodarczego.

 

Sanok Rubber Company – zysk netto w latach 1999-2019*

*Wynik netto ze sprawozdania skonsolidowanego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki oraz danych Bankier.pl.

 

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie