×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

SII przeciwne opóźnieniu publikacji raportów rocznych i kwartalnych

© vchalup - stock.adobe.com

Ministerstwo Finansów we wczorajszym dniu przekazało do konsultacji Projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, który m.in. zakłada możliwość publikacji przez emitentów giełdowych zarówno jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, jak również raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w terminie o nawet 60 dni późniejszym niż obecnie. SII przeciwne jest przedstawionej przez Ministerstwo Finansów propozycji.

SII przeciwne propozycji Ministerstwa Finansów

W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych sytuacja związana z pandemią koranowirusa jest z oczywistych względów zdarzeniem niestandardowym, mającym istotny wpływ na działalność wielu podmiotów gospodarczych. Niemniej sytuacja ta nie uzasadnia w ocenie SII tak dalece idących zmian w zakresie terminów publikacji raportów rocznych, jak również raportów kwartalnych przez spółki notowane na GPW, jak proponuje obecnie Ministerstwo Finansów. Mając to na względzie Stowarzyszenie wyraziło w swojej opinii do proponowanych rozwiązań sprzeciw wobec propozycji treści § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, który zakłada możliwość publikacji przez emitentów giełdowych zarówno jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego, jak również raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w terminie o nawet 60 dni późniejszym niż obecnie.

Inwestorzy indywidualni przeciwni zmianie

Z sygnałów, które docierają do Stowarzyszenia ze strony inwestorów indywidualnych, jednoznacznie wynika, że rozwiązania, które zostały przedstawione przez Ministerstwo Finansów w ramach proponowanych zmian w przepisach, budzą bardzo duże obawy inwestorów indywidualnych, ale także Stowarzyszenia. Rodzą jednocześnie bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym.

Wiele firm z zasady zwleka z publikacją raportów

Inwestorzy już przy obecnie obowiązujących przepisach nierzadko bardzo długo czekają na publikację raportów rocznych i kwartalnych pozostając w tym czasie bez wiedzy na temat sytuacji finansowej spółek. Co gorsza większość spółek od lat z nieuzasadnionych w naszej ocenie powodów do ostatniej chwili zwleka z publikacją raportów finansowych, naruszając tym samym m.in. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Gdyby spółki nie stosowały takich praktyk, to do dziś, wiele z nich opublikowałoby już raport roczny. Natomiast w obliczu tak dynamicznych zmian jakie zachodzą obecnie w firmach, w gospodarce, proponowane przez Ministerstwo Finansów tak istotne przedłużenie czasu na publikację raportów okresowych (w obliczu już obowiązujących bardzo długich terminów) naraża zarówno inwestorów indywidualnych, jak i finansowych biorących udział w obrocie akcjami na GPW w Warszawie na dodatkowe bardzo istotne ryzyka inwestycyjne związane z możliwością istotnego ograniczenia i opóźnienia w dostępie do kluczowych, cenotwórczych informacji dotyczących emitentów giełdowych. Ponadto taka sytuacja zwiększa też ryzyko wypływu informacji cenotwórczych ze spółek, które znacznie dłużej niż dotychczas będą mogły być przechowywane w spółkach (spółki wiedzę o wynikach posiadają zazwyczaj zdecydowanie wcześniej niż wynika to z maksymalnych terminów publikacji raportów).

Zgoda, ale w sytuacjach wyjątkowych

SII uważa, że proponowana przez Ministerstwo Finansów zmiana terminu publikacji raportów w obliczu problemu pandemii mogłaby być dopuszczalna, ale np. wyłącznie w szczególnych i uzasadnionych okolicznościach, w jakich znalazłyby się poszczególne spółki i wyłącznie za indywidualną zgodą KNF. Proponowane obecnie rozwiązanie stanowi natomiast furtkę do opóźniania publikacji raportów przez każdą ze spółek niezależnie od sytuacji w jakiej dany podmiot się znalazł.

Spółki powinny publikować szacunki

W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w obliczu proponowanych zmian w przepisach, spółki, które zdecydują się na skorzystanie z możliwości opóźnienia publikacji sprawozdania, powinny być równolegle zobligowane przepisami do publikacji co najmniej szacunkowych wyników finansowych w okresie nie późniejszym niż ten wynikający z pierwotnie planowanych terminów publikacji sprawozdań.  W ocenie Stowarzyszenia nawet już dziś, przy obecnie obowiązujących przepisach dotyczących informacji poufnej, spółki powinny być zobligowane do publikacji szacunkowych wyników finansowych, tuż po powzięciu o nich wiedzy, a na pewno bezwzględnie wówczas, gdy wyniki w większym stopniu odbiegają zarówno od konsensusów rynkowych, od wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego, jak również od wyników poprzedniego kwartału. Niestety zdecydowana większość spółek tego nie robi, co w ocenie Stowarzyszenia powinno stanowić podstawę do działań nadzorczych ze Strony Komisji Nadzoru Finansowego. W ocenie Stowarzyszenia Komisja Nadzoru Finansowego w przedmiocie tego problemu powinna zająć niezwłocznie publiczne stanowisko, uświadamiając spółki giełdowe, że wiedza o wynikach finansowych może stanowić informację poufną w rozumieniu przepisów MAR.