Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2020 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2020 r.

Data: 14 maja 2020 r. (czwartek), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 2020 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 14 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Marek Wadowski: Dzień dobry, witam na czacie przy okazji publikacji wyników finansowych Grupy TAURON za pierwszy kwartał 2020 r. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Filippo: W ostatnich dniach dużo się mówi o rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród górników. Jak wygląda sytuacja w kopalniach należących do Grupy?

 

Marek Wadowski: Działania związane z ochroną pracowników przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa prowadzimy w TAURON Wydobycie od początku marca. Są one na tyle skuteczne, że dotychczas tylko jeden pracownik został zarażony, a dziewięciu z powodu kontaktu z nim podlegało kwarantannie. Pracownik ten wyzdrowiał. W chwili obecnej brak jest ognisk pandemii w kopalniach Grupy.

 

Longterm: Dlaczego został wyodrębniony segment OZE

 

Marek Wadowski: W związku z tym, że odnawialne źródła energii mają coraz większe znaczenie dla finansów Grupy, postanowiliśmy wydzielić w naszych sprawozdaniach segment OZE. W pierwszym kwartale 2020 r. wyprodukowaliśmy o 48 proc. więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tak duży wzrost wynikał z nabycia we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych. Wzrost produkcji energii z OZE spowodował wzrost EBITDA tego segmentu o 68 proc., tj. o 49 mln zł.

 

9#: Jakie są plany rozwoju OZE przez Tauron? O ile mogą się zwiększyć moce wytwórcze z tego źródła w najbliższych latach?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z naszymi kierunkami strategicznymi aktualnie koncentrujemy się na rozwoju OZE. W ubiegłym roku zakupiliśmy farmy wiatrowe o mocy 180 MW, inwestujemy także w technologię fotowoltaiczną. Zakładamy, że zwiększymy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

 

Stefan: Na jakim etapie jest sprzedaż spółki Tauron Ciepło? Kiedy można spodziewać się finalizacji tego procesu.

 

Marek Wadowski: Aktualnie trwa proces rynkowej weryfikacji możliwości zbycia spółki TAURON Ciepło. Zainteresowani inwestorzy prowadzą badania due diligence tej spółki. Zakładamy, że w najbliższym czasie otrzymamy oferty wiążące i rozpoczniemy proces negocjacji z wybranym inwestorem. O istotnych etapach tego procesu będziemy informowali na bieżąco.

 

Stefan: Jak duży CAPEX będzie w roku 2020?

 

Marek Wadowski: Poziom nakładów inwestycyjnych będzie na bieżąco dostosowywany do przewidywanej sytuacji finansowej Grupy, a zwłaszcza w odniesieniu do prognozowanego kształtowania się wskaźnika dług netto/EBITDA, który stanowi kowenant w części naszych umów dotyczących finansowania. Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokości tego wskaźnika na poziomie niższym niż 3,5x.

 

Stefan: Jeśli blok 910 nie dostarcza energii, ale jest ona kupowana z rynku spot na pokrycie kontraktu, to jaki jest wpływ finansowy tych operacji na wynik EBITDA w pierwszym kwartale?

 

Marek Wadowski: Spodziewamy się, że w skali 2020 roku dzięki realizowanym odkupom wpływ przesunięcia oddania bloku do eksploatacji będzie neutralny.

 

Stefan: O ile mniej węgla będzie wydobyte w związku z ograniczeniem czasu pracy w kopalniach grupy?

 

Marek Wadowski: Szacujemy, że w związku z wprowadzeniem 4-dniowego czasu pracy w okresie maj-lipiec wydobędziemy o ok. 300 tys. ton węgla mniej.

 

Marek: Czy będziecie walczyć o odszkodowania za opóźnienie Jaworzna? Jakich kwot można się spodziewać?

 

Marek Wadowski: Obecnie naszym priorytetem jest zakończenie projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie i koncentrujemy się na oddaniu bloku do eksploatacji. Ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że osiągniemy z generalnym wykonawcą porozumienie również w tej sprawie. Oczywiście możemy wykorzystać narzędzie kontraktowe w postaci kar umownych jeśli tylko uznamy, że jest to konieczne.

 

Mateusz: Co z Segmentem Wydobycie czy jest potencjalny kupiec na te aktywa?

 

Marek Wadowski: Przypomnę, że w przypadku ZG Janina po badaniu due diligence zainteresowani inwestorzy nie złożyli ofert. W związku z tym prowadzimy prace analityczne, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo. Rozpatrujemy różne warianty w tym obszarze. Jeżeli zostaną podjęte istotne decyzje w tym zakresie, wówczas poinformujemy rynek.

 

gżegżółka00: Który segment w miał największe wzrosty w I kw?

 

Marek Wadowski: Wyniki pierwszego kwartału były zgodne z naszymi oczekiwaniami i prognozami rynkowymi. Jeśli analizujemy tendencję wzrostową, to najszybciej rozwija się segment OZE, który odnotował 68 proc. wzrost wyniku EBITDA, co jest dla nas satysfakcjonującym osiągnięciem. W ujęciu wartościowym największą EBITDA generuje Segment Dystrybucja (684 mln zł), a następnie Segment Sprzedaż (182 mln zł).

 

ProEko: Jak Pana zdaniem będą kształtowały się ceny uprawnień do emisji CO2 w najbliższych miesiącach i jakie czynniki będą głównie wpływać na ich cenę?

 

Marek Wadowski: Nasze analizy przewidują wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w najbliższych miesiącach br. Głównym czynnikiem, który decyduje o takim rozwoju sytuacji rynkowej jest kontynuacją intensywnych prac nad zaostrzeniem celów klimatycznych w ramach Green Deal. W szczególności istotne są zapowiadane zmiany kluczowych elementów systemu ETS, w tym utrzymanie zwiększonego poziomu MSR i zwiększenia wskaźnika LFR. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost cen jest stopniowe odmrażanie ograniczeń związanych z zatrzymaniem pandemii COVID-19.

 

Forfiter: Jak będą się kształtować ceny energii w 2020?

 

Marek Wadowski: Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2020 roku będą w głównej mierze uzależnione od poziomu spadku zużycia energii elektrycznej i zmian notowań uprawnień do emisji CO2. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z istotnym zmniejszeniem zużycia energii w związku z COVID-19, które w kwietniu osiągnęło poziom 9,8 proc. r/r. Pierwsze tygodnie maja wskazują na mniejsze spadki zużycia energii i taki trend powinien zostać utrzymany do końca roku w związku z odmrażaniem ograniczeń gospodarczych. Ceny uprawnień do emisji CO2 powinny powoli rosnąć, w związku z czym należy zakładać utrzymanie obecnego poziomu cenowego w drugim i trzecim kwartale tego roku oraz umiarkowane wzrosty cen energii elektrycznej w ostatnim kwartale tego roku.

 

Radek: Jak obecna sytuacja może płynąć na rozwój OZE w Polsce?

 

Marek Wadowski: Moim zdaniem, pandemia COVID-19 będzie miała pozytywny wpływ na rozwój OZE – przynajmniej w horyzoncie długoterminowym. W najbliższej perspektywie możliwe jest natomiast występowanie problemów z realizacją nowych projektów (problemy z dostępnością urządzeń i podzespołów) i dlatego przewiduję wydłużenie okresu oddania do eksploatacji instalacji zakontraktowanych w ramach aukcji OZE. Długoterminowo, należy zakładać dalszy wzrost wykorzystania OZE – głównie elektrowni słonecznych i instalacji prosumenckich.

 

Olek Nowakowski: Czy może Pan wytłumaczyć, czym jest clean dark spread i jaki ma wpływ na wyniki Tauronu?

 

Marek Wadowski: Clean dark spread (CDS) jest to różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej a jednostkowymi kosztami paliwa i uprawnień do emisji CO2. Miernik ten jest stosowany dla jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwo węglowe. Im wyższy CDS, tym większa opłacalność produkcji energii elektrycznej. W pierwszym kwartale 2020 r. CDS dla jednostek węglowych TAURONA znacznie spadł r/r, w niektórych przypadkach osiągał nawet wartości ujemne (co czyni produkcję w takim przypadku nieuzasadnioną). Efektem takiego stanu rzeczy jest obniżanie się EBITDA w Segmencie Wytwarzanie. Widać to na slajdzie 15 załączonej prezentacji w kolumnie "Marża na EE".

 

Misiek: Jak Pana zdaniem będzie kształtował się import energii elektrycznej do Polski w najbliższych kwartałach?

 

Marek Wadowski: Zakładamy utrzymanie wysokiego salda importowego do końca tego roku. W rezultacie bilans roczny powinien ukształtować się w przedziale 10-12 TWh.

 

Łukasz I.: Pomimo, że węgla w Polsce jest za dużo i nie mieści się już na zwałach, to ceny surowca wciąż rosną, a na pewno nie spadają. Z czego to wynika w Pana ocenie i jakie są perspektywy na kolejne kwartały?

 

Marek Wadowski: Rosnące ceny węgla wynikają ze struktury rynku i specyfiki kontraktów na dostawy paliwa. Głównym dostawcą węgla kamiennego do energetyki jest Polska Grupa Górnicza, a dostawy są realizowane na podstawie umów długoterminowych, które z opóźnieniem reagują na sytuację bilansową i ceny surowca na rynkach światowych – głównie ARA. Kontrakty na ten rok były zawierane w okresie 2018/2019, kiedy mieliśmy do czynienia z niedoborem surowca na rynku krajowym i zdecydowanie wyższymi cenami węgla w portach ARA.

 

Buła>: Kiedy nastąpi uruchomienie bloku w Jaworznie?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z porozumieniem podpisanym z generalnym wykonawcą oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, do której doszło w lutym.

 

Szpajdi: Jak ocenia Pan funkcjonowanie rynku mocy w Polsce? W jakim stopniu Tauron z niego korzysta?

 

Marek Wadowski: W dwóch minionych latach odbyły się aukcje główne na lata 2021-2024 i aukcja dodatkowa na rok 2021. Wszystkie aukcje zakończyły się wynikami, które spełniły oczekiwania Grupy TAURON. Łączne przychody w ramach zawartych kontraktów mocowych realnie osiągną poziom 5,5 mld zł, w tym TAURON Wytwarzanie 2,5 mld zł, NJGT 2,7 mld zł i TAURON Ciepło 0,2 mld zł.

 

Forfiter: Czy ewentualny spadek cen węgla będzie miał pozytywny wpływ na wyniki grupy?

 

Marek Wadowski: Wpływ spadku cen węgla na wyniki Grupy zależy przede wszystkim od wielkości produkcji energii elektrycznej w naszych jednostkach wytwórczych. Jeśli pomimo spadku cen węgla nie będziemy w stanie kontraktować produkcji energii elektrycznej powyżej kosztów wytworzenia, spadek cen węgla nie będzie miał dla nas większego znaczenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli rosnąca generacja z OZE oraz import spowodują spadek cen energii elektrycznej na rynku. W chwili obecnej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, spotęgowanym niższym zużyciem energii elektrycznej.

 

Adam: Jak dużego spadku zużycia energii spodziewacie się w 2020 r? Jak to wpłynie na wyniki spółki?

 

Marek Wadowski: Spadek zużycia energii za pierwszy kwartał tego roku osiągnął poziom 2,1 proc. r/r. W zależności od scenariusza rozwoju pandemii COVID-19, szacujemy że do końca roku zapotrzebowanie może spać nawet o 6 proc. względem poprzedniego roku. Odbije się to przede wszystkim na wolumenie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, ale trudno jednoznacznie szacować wpływ tej sytuacji na poszczególne obszary biznesowe. W tym aspekcie kluczową rolę odegra skuteczność tarcz antykryzysowych i przebieg ustalania taryf dla energii elektrycznej.

 

Marek Wadowski: Dziękuję za liczny udział w czacie i interesujące pytania. Zapraszam do bieżącego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie