Chat with us, powered by LiveChat

5 pytań do... Wojciecha Narczyńskiego, Prezesa Zarządu IFIRMA SA: Jedyni na GPW wypłacamy dywidendę co kwartał

Skomentuj artykuł
© antiksu - stock.adobe.com

Zapraszamy do lektury najnowszego wywiadu SII z cyklu „5 pytań do...”. Tym razem pytania skierowaliśmy do Pana Wojciecha Narczyńskiego – Prezesa spółki IFIRMA SA, spółki oferującej m.in. usługę księgowości internetowej ifirma.pl w oparciu o model abonamentowy.

 

Piotr Cieślak (SII):  Jak ocenia Pan potencjał rynku na którym obecnie działa Spółka? Czy w Pańskiej ocenie częste zmiany w regulacjach prawnych, czy też otwartość Polaków na usługi mobilne i internetowe są wystarczającymi czynnikami, aby zapewnić mogły Spółce utrzymanie dotychczasowego tempa przyrostu liczby klientów w kolejnych latach? 

 

Wojciech Narczyński (IFIRMA): Dobrze oceniam potencjał. Myślę, że w perspektywie 10 lat nisza, jaką wciąż jeszcze jest księgowość on-line, rozrośnie się tak, że zajmie większość rynku księgowości ogółem. Zmiany regulacji prawnych są raczej katalizatorem, niż powodem migracji do internetu. Nasz sposób na księgowość jest po prostu tańszy i wygodniejszy. Bardzo często słyszymy od klientów, że „wreszcie mam porządek i mogę wszystko znaleźć”. Francuzi nie bez powodu mówią na komputer «ordinateur», zdecydowanie łatwiej znaleźć dokument w telefonie (też komputer), niż w segregatorze u księgowej. Spora część zmian prawnych jest ze wszechmiar sensowna, np. mikrorachunek podatkowy. Wszystko to powiedziawszy, nie spodziewałbym się obniżenia tempa zmian prawnych.

 

IFIRMA na koniec 3 kwartału br. dysponowała gotówką o wartości blisko 9 mln zł, co stanowi niemal 43% wyceny giełdowej IFIRM-y. Czy Zarząd ma pomysł na efektywne wykorzystanie tak dużych jak na tę Spółkę zasobów gotówkowych?

 

Rzeczywiście, jeżeli to uwzględnić, P/E dla spółki wyniesie około 7. Nieefektywność gospodarowania środkami to właściwie jedyny zarzut wobec finansów naszej spółki. Szczerze powiedziawszy, nie spędza mi to snu z powiek. Na pewno nie zamierzamy tych środków wydać, tylko po to by je wydać. Być może część środków, być może nawet sporą, przeznaczymy na komercjalizację projektów z pytania 4. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy widzieć pozytywne efekty wydatkowania najpierw mniejszych kwot. Nie wykluczam jednak żadnego innego scenariusza. Uprzedzając kolejne pytania 2a i 2b: nieruchomości są obecnie drogie, a na przejmowaniu innych spółek się nie znamy. Wreszcie zwracam uwagę, że skala naszej działalności rośnie szybciej niż ilość środków pieniężnych.


Czy mógłby Pan przybliżyć inwestorom specyficzną jak na polską giełdę, ale za to bardzo korzystną dla inwestorów politykę dywidendową Spółki? Od czego, poza wielkością zysku, zależy decyzja o kwocie płaconej przez spółkę co kwartał dywidendy?

 

Jesteśmy pierwszą na GPW i jak dotychczas jedyną (niestety) spółką wypłacającą dywidendę kwartalnie. Nie jest to wypłata w czterech ratach. Cztery razy do roku jest dzień ustalenia prawa do dywidendy i są cztery wypłaty. Uchwalona przez Walne Polityka Dywidendowa rekomenduje wypłatę 30-50% zysku. Wypłaty następują na podstawie uchwały Zarządu, zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą. Bierzemy pod uwagę dotychczasowe zyski, nie tylko w danym kwartale, ale w całym roku. Ostatnio trzymamy się bliżej górnego zakresu tego przedziału. Technicznie są to zaliczki na dywidendę, ponieważ tylko na to pozwala KSH, ale z punktu widzenia inwestora niczym się to nie różni.


IFIRMA zamierza wyjść na rynki zagraniczne tworząc m.in. system OctoCRM, a ponadto pracuje nad nowy systemem Digitape. Do czego służyć będą oba systemy, kiedy można spodziewać się ich zwodowania i jak ocenia Pan ich potencjał?

 

OCTO jest systemem skierowanym do freelancerów oraz MSP. Wspiera on proces pozyskiwania (Lead Generator) i obsługi klientów zagranicznych, rejestrację czasu pracy współpracowników (Time Tracking), usprawnienie komunikacji z klientami oraz wewnątrz projektu (Kanban/Task Manager). Szacuje się, że obecnie np. w USA w ramach różnych form freelancingu współpracuje z firmami 55 milinów ekspertów. Blisko 58% freelancerów z USA współpracuje z partnerami zagranicznymi. Rynek jest więc duży.

 

Digitape to oprogramowanie do wymiany i archiwizacji plików multimedialnych przeznaczone do środowiska chmurowego, zbudowanego na usłudze AWS. Grupą docelową dla Digitape są stacje radiowe i telewizyjne, domy produkcyjne, YouTube (twórcy, agencje zrzeszające twórców) oraz inne firmy i instytucje, które tworzą materiały audiowizualne.

 

Komercjalizacja pierwszego z tych systemów to prawie na pewno przyszły rok. Drugiego być może również zależy to głównie od tego, ile pracy dostarczą nam klienci zewnętrzni.


Trudno ocenić potencjał tych projektów. Właściwie trudno ocenić potencjał jakichkolwiek projektów. Kto by pomyślał, że Instagram zawojuje świat? Na pewno żaden z tych projektów nie będzie kolejnym Instagramem, ale uważamy że każdy z nich ma szansę stać się zdrowym biznesem, inaczej byśmy ich nie realizowali.

 

Co w Pańskiej ocenie jest największą szansą dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, a co największym zagrożeniem dla jej działalności?

 

Szansą jest na pewno wyjście z usługami poza rodzimy rynek, wspomniany w pytaniu 4. Obydwa projekty, które obecnie realizujemy, mają właśnie takie założenie. Ewentualne przyszłe projekty również będą je miały. Wiem, że potrafimy tworzyć oprogramowanie na światowym poziomie. Jeżeli spółka miałaby rosnąć 20 razy zamiast 20%, jest to jedyna droga.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie