Chat with us, powered by LiveChat

3 małe spółki, których akcje znajdują się na co najmniej rocznym szczycie

Skomentuj artykuł
Funtap - fotolia

Mimo że sytuacja na polskiej giełdzie raczej nie napawa optymizmem, to wśród spółek notowanych na GPW znajdziemy takie, których wartość znajduje się na najwyższym poziomie od co najmniej roku. Wśród takich spółek, które jednocześnie nie kwalifikują się do indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, znajdziemy m.in. Inter RAO Lietuva, Mercor czy Votum.

Inter RAO Lietuva AB

Spółka energetyczna, której obecna wartość wynosi około 290 mln zł. Jest jednym z największych dostawców energii elektrycznej na Litwie, a swoją działalność rozwija również na Łotwie i w Estonii. Zarządza jedną z największych farm wiatrowych na Litwie (30 megawatowa farma wiatrowa w rejonie Kretinga przejęta w 2011 roku). Zajmuje się również handlem energią elektryczną na europejskiej giełdzie energii Nord Pool Spot. Celem spółki jest zwiększenie zaangażowania w zieloną energię

 

Pojedyncza akcja Inter RAO Lietuva AB na koniec czwartkowej sesji była wyceniana na 14,5 zł, co jest nie tylko najwyższym zamknięciem sesji od roku, ale i od momentu debiutu spółki na GPW w grudniu 2012 roku. Nieco wyższy poziom akcje spółki uzyskały w trakcie sesji 14 listopada. Wówczas notowania dotarły do poziomu 30 groszy wyższego (14,80 zł za akcję).

 

Na przestrzeni ostatniego roku akcje Inter RAO Lietuva AB zyskały ponad 60 procent, a od początku roku 68,5 procent.

 

Inter RAO Lietuva AB - wykres kurs akcji
Inter RAO Lietuva AB - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

W trzecim kwartale 2019 roku firma osiągnęła zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 3,920 mln euro, wobec 5,578 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rosły natomiast przychody spółki z 88,683 mln euro w trzecim kwartale 2018 roku, do 101,575 mln euro w okresie lipiec–wrzesień 2019 roku.

Mercor

Firma działa w branży ochrony przeciwpożarowych oraz PPOŻ. Jest ekspertem w dziedzinie biernej ochrony przeciwpożarowej i oferuje systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, systemy wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Firma współpracuje z projektantami i wykonawcami budynków, przez co większość asortymentu jest wytwarzana pod indywidualne zamówienia. 

 

Na GPW Mercor jest notowany od lipca 2007 roku. Jej akcje znajdują się na najwyższym poziomie od 7 listopada 2018 roku. Wprawdzie od początku roku zyskały na wartości tylko niespełna 12 procent, to należy wziąć pod uwagę dołek notowań z maja tego roku. Wówczas firma poinformowała o wyniku przeglądu opcji strategicznych. – Po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących spółki i jej grupy kapitałowej za najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercator S.A. inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – czytamy w raporcie bieżącym spółki.

 

Mercor- wykres kurs akcji
Mercor - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

W maju Mercor podał również informację o zakupie za kwotę 3 mln zł netto kompletnej linii technologicznej, która docelowo posłuży do produkcji płyt ogniochronnych. 

 

W okresie od lipca do września 2019 roku Mercor osiągnął skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 6,6 mln zł (II kw. roku obrotowego 2019/2020), wobec 3,02 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Votum

Firma zatrudnia specjalistów reprezentujących klientów w sprawach dotyczących odszkodowań. Pomaga w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dochodzenia roszczeń z tytułu szkód na pojazdach, czy dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych i nie tylko.

 

Sporo na temat działalności Votum pisaliśmy w relacji z czatu inwestorskiego, który firma przeprowadziła ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. 

 

Bardzo dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszy się oferta spółki związana z kredytami frankowymi. – Do kwietnia – maja 2019 roku, tj. miesięcy, w których wydane zostały dwa wyroki SN oraz opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej, sprzedaż umów bankowych utrzymywała się na poziomie ponad 500 spraw. Wydarzenia te spowodowały, że zainteresowanie naszą ofertą obecnie wzrosło prawie dwukrotnie – mówił Bartłomiej Krupa, prezes Votum.

 

Ilość pozyskanych spraw dotyczących umów bankowych jest jednym czynników powodujących, że akcje spółki znajdują się obecnie na najwyższym poziomie od lutego 2016 roku. Na koniec czwartkowej sesji akcje Votum były wyceniane na 13,5 zł za sztukę, natomiast w trakcie środowej sesji dotarły do poziomu nawet 13,75 zł za akcję.

 

Votum - wykres kurs akcji
Votum - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Ostatni zdecydowany wzrost cen akcji rozpoczął się w lutym tego roku, a pod koniec listopada tego roku spółka poinformowała o spodziewanej poprawie wyników w 2020 roku w związku z wspomnianymi sprawami dotyczącymi roszczeń bankowych. W październiku (po wyroku TSUE) spółka podpisała 2417 tego umów (dot. roszczeń bankowych), tymczasem we wrześniu było ich 891.

 

W trzecim kwartale tego roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Votum wyniósł 4,121 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej wypracowano 0,985 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie