Chat with us, powered by LiveChat

Bardzo dobre wyniki Ten Square Games w 3Q19 i rekordowy październik

Skomentuj artykuł
Źródło: tensquaregames.com

Ten Square Games odnotował rekordowy III kw. 2019 roku. Zyski Spółki niemal podwoiły się rok do roku. Ponadto, w październiku Spółka odnotowała kolejny rekord jeśli chodzi o przychody wygenerowane przez Fishing Clash.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe za III kw. 2019 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2019 roku

III kw. 2018 roku

Zmiana rdr

Przychody ze sprzedaży

67 650 35 436 90,9%

Wynik brutto ze sprzedaży

64 719 33 443 93,5%

Wynik operacyjny

21 776 12 815 69,9%

Wynik brutto

22 316 12 633 76,6%

Wynik netto

18 149 10 234 77,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W III kw. 2019 roku Ten Square Games osiągnęło 67,7 mln zł przychodów, czyli o 90,9% więcej niż przed rokiem. Dane te były zgodne z publikowanymi wcześniej szacunkami. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 64,7 mln zł, co oznacza wzrost o 93,5% rdr, zysk operacyjny 21,8 mln zł (+69,9% rdr), a zysk netto 18,1 mln zł (+77,3% rdr). Wyniki były także istotnie wyższe od tych osiągniętych w II kw. 2018 roku.

 

Głównym powodem poprawy wyników finansowych Grupy była bardzo dobra sprzedaż gry Fishing Clash, która odnotowała rekordowe kwartalne przychody na poziomie blisko 58 mln zł. Było to efektem m.in. rekordowych nakładów marketingowych na tę produkcję, które sięgnęły niemal 21 mln zł. Uwzględniały one także testową kampanię telewizyjną gry na rynku amerykańskim. Jednocześnie Grupa zaczęła spowalniać nakłady na pozyskiwanie nowych użytkowników, co jest charakterystyczne dla końcówki roku, gdy zdecydowanie zaostrza się konkurencja na rynku reklamy internetowej. Warto przy tym odnotować, że w październiku padł kolejny rekord płatności z gry Fishing Clash – wyniosły one 21,7 mln zł przy nakładach marketingowych na poziomie 6,1 mln zł.

 

Ten Square Games – przychody i wydatki marketingowe na Fishing Clash
Źródło: Emitent.

 

Fishing Clash jest wciąż na etapie pozyskiwania licencji na rynku chińskim. W III kw. br. przeprowadzono testy technologiczne na platformie iOS, które zakończyły się sukcesem i wygenerowały niewielki przychód. Obecny etap licencjonowania pozbawiony jest jednak wsparcia marketingowego, a za sprawą wyłączenia funkcjonalności zakupów w aplikacji nie generuje przychodów. Grupa poinformuje oddzielnym komunikatem o uzyskaniu pełnej licencji na rynek chiński. Ponadto Emitent prowadzi również prace nad uruchomieniem gry Fishing Clash w wersji na system Android na rynku chińskim. Dotychczasową współpracę z dystrybutorem (Netease) Grupa ocenia pozytywnie.

 

W III kw. 2019 roku dobrze radziła sobie także gra Let's Fish, która w drugim kwartale przeszła transformację z technologii Flash na HTML5. Jak podał Emitent koncentracja na migracji i testach kosztem rozwoju produktu nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe. Przychody z tej produkcji wyniosły 3,6 mln zł i były o około 23,1% niższe niż przed rokiem, jednak okazały się o około 8,4% wyższe niż w II kw. 2019 roku. Od początku roku kwaratlne przychody Wild Hunt utrzymują sie powyżej 2 mln zł, a w minionym kwartale sięgnęły 2,3 mln zł i były o ponad 82% wyzsze rdr. Ponadto, Grupa odnotowała istotny wzrost przychodów z kategorii „pozostałe gry”, które wyniosły 4,2 mln zł wobec 1,2 mln zł rok temu. Wzrost był w całości związany z segmentem Game Factory – w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosło zainteresowanie grami jednego z gatunków mających duży udział w jego portfolio.

 

Emitent pracuje także nad wdrożeniem stosowania ulgi podatkowej IP BOX. Grupa nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej modelu rozliczania ulgi i nie jest ona uwzględniona w raportowanych wynikach za dziewięć miesięcy 2019 roku. Jednocześnie rozliczenie ulgi jest możliwe od dnia 1 stycznia 2019 roku i w momencie podjęcia finalnych decyzji co do zakresu jej stosowania rozliczenie obejmie cały 2019 rok. Przypomnijmy, że IP BOX to preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Preferencyjna stawka podatkowa to 5% zamiast podstawowych 19%.

 

Nowe produkcje

W październiku Ten Square Games rozpoczął na platformie Android fazę soft launch dwóch gier skierowanych do kobiet – Flip This House oraz SoliTales, a na początku listopada jednej gry myśliwskiej – Hunting Clash.  Jest to pierwszy etap życia produktów, polegający na sprawdzeniu poprawności działania i stabilności aplikacji oraz zintegrowanych z nimi systemów. Soft launch gier ma miejsce na kilku wybranych rynkach i może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

 

Emitent kontynuował prace nad grą Golf Rush. Ze względu na decyzje o przebudowie warstwy graficznej i interfejsu gry zdecydowano o utworzeniu odpisu aktualizującego na wcześniej poniesione nakłady na tę produkcję w wysokości 746 tys. zł (obciążą one wyniki IV kw. 2019 roku). Ponadto, Grupa odpisała także 241 tys. zł, czyli całą wartość bilansową stworzonego silnika bettingowego ze względu na brak przewidywanego zastosowania w najbliższym czasie.   

 

Analiza techniczna kursu akcji

Kurs akcji Ten Square Games pozostaje w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ostatnich tygodniach wzrosty przyspieszyły, a na początku bieżącego tygodnia notowania wyznaczyły nowe historyczne maksimum na poziomie 179 zł, na skutek czego kapitalizacja spółki zbliżyła się do 1,3 mld zł. Najbliższe wsparcie wyznacza obecnie dwumiesięczna linia trendu wzrostowego, która przebiega obecnie w okolicach 170 zł, czyli okolic poprzednich szczytów. Jej przełamanie może być sygnałem na potencjalny ruch korekcyjny. Jednak póki co długoterminowy trend nie jest zagrożony, a długoterminowa linia trendu wzrostowego przebiega w okolicach 128 zł.

 

Ten Square Games – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie