Chat with us, powered by LiveChat

FON SA - prawa poboru akcji serii F


Szanowni Państwo!


Informujemy, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji w spółce FON S.A. związanej z realizacją praw poboru akcji serii F.


W wyniku nieprzychylnej akcjonariuszom mniejszościowym polityki Zarządu, pierwsze złożenie prospektu emisyjnego akcji serii F do Komisji Nadzoru Finansowego (18.06.2007r.) miało miejsce po dniu przyznania praw poboru (15.06.2007r.). W związku z odrzuceniem przez KNF ww. prospektu emisyjnego, akcjonariusze posiadający prawa poboru nie wykonali ich do dnia dzisiejszego. Co więcej, odrzucenie prospektu emisyjnego uniemożliwiło wprowadzenie praw poboru do obrotu na rynku publicznym, a więc ich ewentualne zbycie.


Ostatnia wersja prospektu emisyjnego akcji serii F została złożona w KNF 14.04.2008r. Do dzisiaj trwają prace nad prospektem. Jedną z kwestii spornych jest uznanie już przyznanych praw poboru. Wobec wątpliwości ze strony KNF, spółka przygotowała projekt przyznania praw pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na podstawie posiadanych praw poboru. W ten sposób dotychczasowi posiadacze praw poboru otrzymaliby prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji, jednak bez możliwości zbycia tego prawa na rynku publicznym.

 


Projekt uchwały przyznającej prawa pierwszeństwa znalazł się na liście projektów uchwał na ZWZA spółki w dniu 30.06.2008r., nie został jednak poddany głosowaniu. Uchwałą walnego obrady zostały przerwane do 14.07.2008r.


Zapewniamy Państwa, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w sposób systematyczny i konsekwentny prowadzi analizę informacji napływających ze spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego.


Informujemy również, że prowadzimy prace nad projektem zmian odpowiednich zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, które uniemożliwiłyby zaistnienie w przyszłości analogicznych, niekorzystnych dla akcjonariuszy sytuacji.


Czekamy na wszelkie komentarze, propozycje i uwagi.


Osoba kontaktowa:

Paweł Wielgus

Dział Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl
tel. 071-332-95-60

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie