Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z Dnia Inwestora Indywidualnego PKN Orlen. Zwiedziliśmy rafinerię w Płocku

Skomentuj artykuł
PKN Orlen S.A.

Ponad 120 inwestorów indywidualnych wzięło udział w Dniu Inwestora Indywidualnego PKN Orlen, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Podczas wydarzenia gracze giełdowi mieli okazję nie tylko zapoznać się z samą spółką, ale także dogłębnie poznać cykl produkcyjny związany z działalnością firmy. Główną atrakcją było jednak zwiedzanie Rafinerii w Płocku.

 

Dzień Inwestora Indywidualnego PKN Orlen odbył się 28 października 2019 roku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 inwestorów, którzy chcieli od środka zobaczyć, jak funkcjonuje jedna z największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Spotkanie z inwestorami to kontynuacja działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez spółkę i skierowanych do indywidualnych graczy.

Dom Technika

Pierwsza część wydarzenia odbywała się w Domu Technika w Płocku. Miała ona charakter wykładowy, podczas której inwestorzy mieli możliwość zadawania pytań. Z kolei podczas lunchu był czas na dyskusję i zadawanie pytań w kuluarach.

 

Dom Technika PKN Orlen - SII

Źródło: P. Ławrowski - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 

 

Pierwszą prezentację zatytułowano jako Company Overview. Przedstawiono w niej segmenty działalności PKN Orlen, strukturę akcjonariatu oraz kluczowe dane finansowe za 2018 rok spółki.

Segmenty działalności spółki są podzielone na downstream, detal oraz wydobycie. W ramach downstream rafinerie spółki znajdują się w Polsce, na Litwie oraz w Czechach , a ich łączna zdolność przerobu ropy to 35,2 mt/r, z czego największą dysponuje rafineria w Płocku. Spółka w największym stopniu korzysta z rosyjskiej ropy REBCO, która stanowi około 70 procent łącznego przerobu tego surowca. Ropa przerabiana przez spółkę nabywana jest w 50 procentach na podstawie kontraktów długoterminowych, natomiast pozostałą część stanowią dostawy z rynku spot. Udział spółki w rynku hurtowym to w przypadku benzyny: (PL: 66%, CZ: 59%, LT: 77%), natomiast w przypadku diesla: (PL: 55%, CZ: 58%, LT: 79%).

 

Z kolei odnosząc się do działalności petrochemicznej firma podała, że w 2018 roku sprzedaż osiągnęła 5 mt, natomiast udział w rynku waha się od 40 do 100 procent w zależności od produktu. Spółka buduje instalację Polipropylenu w Unipetrolu oraz Metatezy w Płocku. Oprócz tego, w ramach programu rozwoju petrochemii spółka planuje capex (do 2023 roku) na poziomie 8,3 mld zł, w ramach którego przewidziana jest budowa kompleksu Pochodnych Aromatów, rozbudowa kompleksu Olefin i rozbudowa zdolności produkcyjnych Fenolu.

 

Trzecim elementem tego segmentu jest energetyka. Dzięki nowym blokom CCGT we Włocławku i Płocku, spółka dysponuje mocą ponad 1000 MWe. Spółka posiada również największy w Polsce przemysłowy blok wytwórczy w EC Płock (415 MWe, 2150 MWt). Zwrócono również uwagę na fakt, że spółka ma koncesję na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1200 MWe. Proces inwestycyjny mógłby się zacząć w 2023 roku w przypadku pozytywnej oceny projektu. 

 

W segmencie detalicznym spółka może się pochwalić liczbą około 2800 stacji paliw, co jest największa siecią detaliczną w Europie Środkowej. Stacje należące do PKN Orlen znajdują się nie tylko w Polsce (1784), ale także w Niemczech (584), w Czechach (413), na Litwie (25) oraz na Słowacji (1). Oprócz tego spółka ma 2108 punktów w ramach ofert pozapaliwowej, do której zaliczają się punkty Stop Cafe wraz ze sklepami convenience O!SHOP w Polsce, Stop Cafe w Czecha i na Litwie, a także Star Connect w Niemczech.

 

Oferta pozapaliwowa PKN Orlen*

Oferta pozapaliwowa PKN Orlen

*dotyczy 1681 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 459 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niemczech
Źródło: PKN Orlen S.A.

 

 

Jednym z ciekawszych elementów prezentacji była informacja dotycząca sprzedaży hot-dogów przez spółkę, która wyniosła w ubiegłym roku 48 mln, a według naszych obliczeń daje 1,5 hot-doga na sekundę.

Z materiałów przekazanych podczas Dnia Inwestora Indywidualnego wynika również, że w 2018 roku spółka sprzedała 11 mld litrów paliw.

 

W przypadku wydobycia spółka poinformowała, że ma 211 m boe rezerw 2P w Polsce i Kanadzie, a średnie wydobycie to 18 tys. boe/d. Firma szacuje, że łączne zasoby ropy i gazu w Polsce to około 13 m boe (4% węglowodory ciekłe, 96% gaz), natomiast w Kanadzie jest to około 198 mln boe (56% węglowodory ciekłe, 44% gaz).

 

Wspomniano również o polityce dywidendowej. Z zysku za 2018 roku PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom 3,5 zł dywidendy na akcję.

Bogactwo ropy

W dalszej części przedstawione zostały procesy produkcyjne w podziale na działalność rafineryjną i petrochemiczną PKN Orlen. Inwestorzy pilnie wysłuchali również tego wystąpienia.

W prezentacji przedstawiony został m.in. uproszczony schemat procesu rafineryjnego, a także obieg węgla w przyrodzie. W bardziej praktycznym aspekcie, inwestorzy otrzymali wiedzę na ten temat podczas zwiedzania zakładu produkcyjnego w Płocku.

Zwiedzanie rafinerii w Płocku

Ostatnim punktem Dnia Inwestora było oczekiwane zwiedzanie rafinerii w Płocku. Ze względów bezpieczeństwa miało ono charakter objazdowy, podczas którego w każdym z autobusów przewodnicy opowiadali na temat instalacji znajdujących się w rafinerii.

Budowa płockiego zakładu rozpoczęła się w 1959 roku, a w sierpniu 1964 roku popłynęły w niej pierwsze litry ropy naftowej. Obecnie obiekt zajmuje łącznie 800 ha powierzchni, natomiast 400 ha stanowi strefa ochronna. Klasyfikowany jest jako Super-Site i funkcjonują w nim cztery instalacje do przerobu ropy. W sumie w rafinerii pracuje około 2000 osób podzielonych na cztery brygady. Zakład pracuje w trybie ciągłym.

 

Inwestorzy podczas zwiedzania zobaczyli m.in. instalację Clausa, instalację asfaltów, instalację olefin, instalację polietylenu czy instalację hydrokrakingu. 

 

W płockiej rafinerii znajduje się również elektrownia w ramach której funkcjonuje system odsiarczania spalin oraz pochodnie, które mają za zadanie w razie potrzeby spalić obecne w instalacjach gazy, które mają charakter wybuchowy.

 

Przy okazji Dnia Inwestora Indywidualnego PKN Orlen warto wspomnieć o programie Orlen w portfelu oraz fakcie, że dom maklerski Noble Securities dołączył do programu. 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie