Chat with us, powered by LiveChat

Podsumowanie Dnia inwestora Enea. Obejrzeliśmy drugą co do wielkości elektrownię w Polsce

Skomentuj artykuł
Grupa Enea S.A.

Poznanie zasad funkcjonowania największej elektrowni na węgiel kamienny w Polsce, a także spotkanie z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za aktywa wytwórcze w Grupie Enea, to tylko niektóre atrakcje, których doświadczyli uczestnicy Dnia inwestora Enea. Punktem kulminacyjnym wizyty był wjazd na taras widokowy znajdujący się na jednym z obiektów Elektrowni Kozienice, którego wysokość przekracza 100 metrów.

 

Dzień inwestora w spółce Enea miał miejsce 9 września 2019 roku. Biorący udział w wydarzeniu inwestorzy w większości skorzystali z transportu autobusowego z Warszawy zapewnionego przez spółkę. Zawiózł on ich do Elektrowni Kozienice znajdującej się w oddalonej od centrum stolicy o około 90 kilometrów miejscowości Świerże Górne koło Kozienic. Niektórzy uczestnicy dotarli na miejsce własnym transportem.

 

 

Pierwszym punktem Dnia inwestora Enea było zwiedzanie elektrowni. Uczestników oprowadził Andrzej Jamanek, wieloletni pracownik tego zakładu, a także jeden z najbardziej zasłużonych jej pracowników, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za dokonania w działalności na rzecz rozwoju energetyki polskiej.

Trochę historii

Przewodnik rozpoczął od przedstawienia historii Elektrowni Kozienice. Decyzja o budowie zakładu zapadła 1 kwietnia 1968 roku. Początkowo miało powstać 6 bloków energetycznych o mocy 200 MW, jednakże szybko podjęto decyzję o budowie kolejnych dwóch bloków o tej samej mocy. Pierwszy blok oddano do użytku 18 października 1972 roku, a już w 1975 roku w elektrowni funkcjonowało osiem bloków o łącznej mocy 1600 MW. W kolejnym etapie rozbudowy tego zakładu energetycznego do eksploatacji oddano dwa bloki o mocy 500 MW każdy. Nastąpiło to w 1978 i 1979 roku. Wszystkie bloki na przestrzeni lat były modernizowane, dlatego też ich eksploatacja cały czas jest kontynuowana.

 

 

Do Grupy Enea kozienicka elektrownia dołączyła w 2007 roku. Kolejna rozbudowa miała już miejsce w XXI wieku. W 2017 roku, a dokładnie 19 grudnia, do użytku został oddany największy i obecnie najnowocześniejszy blok energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW. 

 

W następnej kolejności inwestorzy odwiedzili halę, w której pracują bloki energetyczne, a także ich nastawnie. Poznali również schemat działania elektrowni od układów nawęglania, poprzez kocioł, po turbinę i generator. Była również możliwość obejrzenia chłodni kominowej. 

 

Schemat działania bloku energetycznego B11 w Elektrowni Kozienice 

Schemat działania bloku energetycznego B11 w Elektrowni Kozienice

Źródło: GK Enea

Druga co do wielkości elektrownia w Polsce

Kolejnym etapem zwiedzania był blok jedenasty o mocy 1075 MW, dzięki któremu moc Elektrowni Kozienice wzrosła o ⅓ do poziomu ponad 4000 MW. Jest to obecnie druga co do wielkości elektrownia w Polsce oraz największa w kraju elektrownia zasilana węglem kamiennym. Największą pod względem mocy w Polsce jest Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym.

 

Całkowity poziom netto wytwarzanej energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice to 15,7 TWh. Z kolei w pierwszym roku blok 11 wytworzył 5,3 TWh energii elektrycznej netto. Biorąc pod uwagę skalę całego kraju, Elektrowania Kozienice zapewnia około 13 procent energii produkowanej w Polsce.

 

Sprawność nowego bloku energetycznego o oznaczeniu B11 sięga 45,6 procent, co pozwala obniżyć emisję dwutlenku węgla o 25 procent w stosunku do emisji innych bloków tego typu działających w Polsce.

Taras widokowy

Kulminacyjną częścią zwiedzania elektrowni był wjazd na ponad 100 metrowy budynek bloku energetycznego o numerze jedenaście, skąd rozpościera się znakomity widok na Puszczę Kozienicką oraz Dolinę Wisły.

 

 

Spotkanie z przedstawicielami Enea Wytwarzanie

Po zwiedzaniu Elektrowni Kozienice przeszedł czas na lunch podczas którego była okazja porozmawiania z przedstawicielami Enea Wytwarzanie. Po nim inwestorzy zostali zaproszeni na prezentację dotyczącą aktywów wytwórczych Grupy Enea, po której był czas na zadawanie pytań.

 

 

Prezentację przeprowadził Antoni Józwowicz, prezes zarządu Enea Wytwarzanie. Pokazał on jakimi aktywami wytwórczymi dysponuje obecnie Grupa Enea. Jak widać na mapie zamieszczonej poniżej, najważniejszymi aktywami wytwórczymi spółki są elektrownie w Kozienicach i w Połańcu. Oprócz tego grupa dysponuje również elektrociepłowniami m.in. Białystok, MEC Piła czy PEC Oborniki. Grafika uwzględnia również farmy wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie, a także należącą do Grupy Enea spółkę LW Bogdanka.

 

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

Źródło: GK Enea

 

Poruszonych zostało również wiele kwestii dotyczących samej Elektrowni Kozienice, o czym pisaliśmy w pierwszej części podsumowania.

 

- 3,3 mld zł to szacowane przychody z Rynku Mocy w okresie 15 lat, łącznie dla GK Enea to 6,6 mld zł. Blok 11 wnosi ponad 20% marży obszaru Wytwarzanie - podano w prezentacji.

 

Wspomniano również o Elektrowni Połaniec, która dołączyła do grupy w marcu 2017 roku. Jej łączna moc to 1882 MW, a rocznie wytwarza ona 10 TWh energii. Tworzy ją 7 bloków opalanych mieszanką węgla i biomasy oraz zielony blok, czyli największy na świecie blok opalany biomasą leśną i agro.

Ekologia

Sporo uwagi podczas prezentacji zwrócono na kwestie ochrony środowiska, a zatem również na OZE. Grupa posiada 21 elektrowni wodnych oraz farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna o łącznej mocy 72 MW. 

 

Firma także sporo inwestuje w ochronę środowiska. Nakłady inwestycyjne z tego tytułu wyniosły w 2018 roku 173 mln zł, a w latach 2010-2018 na inwestycje wspierające ochronę środowiska przeznaczono 1,7 mld zł. Największy CAPEX w przypadku Enea Wytwarzanie generują działania mające na celu zwiększenie sprawności elektrowni (45 procent). Na drugim miejscu tego zestawienia znajdują się inwestycje w pyły i elektrofiltry

 

Warto również wspomnieć, że największy blok działający w Elektrowni Kozienice spełnia wymagania które będą obowiązywać od 2021 roku w ramach dyrektywy BAT. Zastosowano w nim instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR), elektrofiltry oraz instalację odsiarczania spalin (IOS). Oprócz tego, aby oszczędzać wodę, blok pracuje w tzw. obiegu zamkniętym. Instalacje SCR dotyczą również modernizacji bloków 500 MW numer 9 i 10. 

 

Wśród innych proekologicznych działań należy wymienić m.in. pełną sprzedaż mieszanki popiołowo-żużlowej powstałej przy produkcji energii elektrycznej, modernizacja elektrofiltrów w blokach o mocy 200 MW, modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków 1,2 i 4.

 

Prowadzone działania sprawiły, że emisyjność związków tlenków azotu spadła o 68 procent w 2018 roku w stosunku do 2010 roku w przypadku Enea Wytwarzanie sp. z o.o., a emisyjność tlenków siarki jest niższa o 82 procent. 

 

Po prezentacji przyszedł czas na pytania i odpowiedzi.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie