Chat with us, powered by LiveChat

Kurs akcji Play zniżkował nawet o ponad 14% po informacji o procesie ABB

Skomentuj artykuł

Większościowi akcjonariusze Play Communications, tj. Kenbourne Invest S.A. oraz Tollerton Investments Ltd., poinformowali o rozpoczęciu procesu budowania przyspieszonej księgi popytu (tzw. proces ABB) dotyczącej sprzedaży do 23.096.237 akcji stanowiących 9,08% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży została ustalona na 30,50 zł i była o 8,5% niższa od wczorajszego zamknięcia (4.09.2019 roku).

 

W związku z transakcją, pozostałe akcje posiadane przez Kenbourne oraz Tollerton będą przedmiotem ograniczenia w ich zbywalności przez 180 dni. Przed ogłoszeniem procesu ABB akcjonariusze sprzedający posiadali łącznie pakiet akcji stanowiący około 59% kapitału zakładowego spółki. Jednocześnie w komunikacie poinformowali, że wierzą w przyszłość Play. Przypominamy, że Play Communications zabebiutował na giełdzie w lipcu 2017 roku. W procesie IPO akcje zostały sprzedane po cenie 36 zł (o 18,2% poniżej ceny maksymalnej w ofercie, tj. 44 zł). Jednocześnie od debiutu spółka wypłaciła dwie dywidendy w łącznej wartości 4,02 zł na akcję.

 

Inwestorzy zareagowali nerwowo na informację o chęci sprzedaży akcji przez większościowych akcjonariuszy Play. Kurs akcji spółki otworzył się 7,6% luką spadkową, a w trakcie porannej sesji przecena zwiększyła się nawet do 14,2%. Analizując wykres z szerszej perspektywy warto zwrócić uwagę, że po solidnych wzrostach rozpoczętych w grudniu (o około 160%) w ostatnich tygodniach kurs akcji Play miał dużo problemów z obroną linii trendu wzrostowego. Dzisiejsza luka spadkowa spowodowała ponowne zejście kursu poniżej linii trendu. Najbliższe wsparcie dla notowań wyznacza poziom 29,50 zł, tj. poprzednich lokalnych dołków. Nieco niżej, bo w okolicach 27 zł można wyznaczyć kolejny ważny poziom wsparcia.

 

Play Communications – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie