Chat with us, powered by LiveChat

Brak wypłaty dywidendy w spółce Plaza Centers NV

Spółka matka Plaza Centers NV z siedzibą główną w Amsterdamie jest notowana zarówno na GPW, jak i na giełdzie w Londynie (dual-listing). Na WZA, które odbyło się 27 maja 2008, akcjonariusze podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w dniu 12 czerwca (dzień dywidendy - 28 maja). Do dnia dzisiejszego nie została jednak ona wypłacona. Emitent nie podał także  jakichkolwiek informacji na temat opóźnień, zmiany terminów wypłaty, łamiąc tym samym choćby przepisy Kodeksu Dobrych Praktyk.

 

Stowarzyszenie podjęło odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Opis sytuacji:

- przedstawiciele Działu Relacji Inwestorskich w spółce córce (polski oddział) nie potrafili wyjaśnić tej sytuacji, tłumacząc się tym, że w procesie decyzyjnym bierze udział wiele podmiotów.

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych do tej pory nie otrzymał środków od pośredniego banku depozytowego. Macierzystym depozytariuszem jest bank brytyjski Crest, z którym KDPW nie współpracuje. Natomiast pośredni bank międzynarodowy pomimo wielu próśb KDPW odpowiada, że również nie otrzymał jeszcze dywidendy.


- Komisja Nadzoru Finansowego po otrzymaniu od SII zawiadomienia obiecała podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie.

 

 

KDPW tłumaczy, że to pierwszy taki przypadek. Standardowa procedura otrzymywania środków, nawet od spółek zagranicznych, odbywa się w przeciągu jednego dnia.

Będziemy Państwa na bieżąco powiadamiać o postępie prac w tej sprawie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Łukasz Porębski

Dział Interwencji Giełdowych i Analiz
lporebski@sii.org.pl
tel. 71/332 95 67

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie