Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2019 r.

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2019 r.

Data: piątek, 13 września, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jest także członkiem Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług:

 

VOTUM S.A. jest podmiotem reprezentującym konsumentów w sprawach dotyczących rynku finansowego. Podstawowe segmenty głównego przedmiotu działalności Spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

 

VOTUM S.A. i Votum Odszkodowania S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.) bądź utraty osoby najbliższej (roszczenia z art. 446 k.c. i 448 k.c.). Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez wysoce wyspecjalizowaną własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM S.A. i Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach Spółka przyjęła model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

VOTUM S.A i Robin Lawyers S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych dotyczy dochodzenia na rzecz konsumentów roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Świadczenia dochodzone w ramach tego segmentu wypłacane są przez banki, z którymi konsumenci zawarli umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do waluty obcej. Usługa Spółki w obszarze umów kredytowych jest świadczona po weryfikacji możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych rat i uzyskania innych świadczeń dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji bankowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta roszczeń do właściwego banku oraz kontroluje prawidłowość przebiegu postępowania reklamacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie umów bankowych Spółka przyjęła mieszany model płatności oparty na wynagrodzeniu wstępnym i wynagrodzeniu od efektu (success fee). Druga część wynagrodzenia dla Spółki jest pobierana w przypadku uzyskania świadczeń dla konsumenta i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów z segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, poprzez własną sieć przedstawicieli i sieci zewnętrzne działające w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku czeskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka posiada także oddziały na rynku słowackim oraz węgierskim.

 

VIDSHKODUVANNYA Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku ukraińskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej.

 
Law Stream sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.), a których wartość szkody nie przekracza 10 000 zł. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki polega na pomocy konsumentowi w weryfikacji możliwości uzyskania dla niego odszkodowania na podstawie zebranej przez niego dokumentacji szkodowej i dalej pomocy w sprecyzowaniu roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego. Usługa świadczona jest za pośrednictwem platformy internetowej. Spółka daje możliwości rozwijania nowoczesnych kanałów świadczenia usług odszkodowawczych, docierając z ofertą do tych konsumentów, których obsługa w modelu tradycyjnym okazała się nierentowna.


Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym.

 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podstawowym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp.k. (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
Placówka zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami. Od roku 2018 placówka zajmuje się również wybudzaniem dorosłych osób będących w śpiączce. Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (w tym z udziałem opiekuna osoby niepełnosprawnej).

 

Ukraińsko-polskie Centrum Rehabilitacji Votum Sp. z o.o.
Placówka zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami na terenie Ukrainy.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. (PCRF VOTUM S.A.)

Spółka zajmuje się zarządzaniem, administracją i utrzymaniem nieruchomości na potrzeby PCRF S.A. Sp.k.

 

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP Sp. z o.o.)

Spółka zajmuje się weryfikacją kosztorysów wykonanych przez zakłady ubezpieczeń oraz opracowywaniem kosztorysów na potrzeby projektu dotyczącego szkód w pojazdach.

 

Redeem Sp. z.o.o

Spółka zajmuje się dochodzeniem wierzytelności.

 

Centrum Medycznej Oświaty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów na terenie Ukrainy.


DSA Investment S.A. i Protecta Sp. z o.o.

Spółka oferuje konsumentom rynku finansowego produkty o charakterze inwestycji długoterminowej, stanowiące zabezpieczenie finansowej przyszłości konsumentów i ich rodzin.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową VOTUM, który odbędzie się 13 września (piątek) o godz. 12: 00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Serdecznie witam na czacie inwestorskim GK VOTUM. Zapraszam do zadawania pytań.

 

mmmaslov: Kurs akcji wygląda świetnie. Jakie głównie przyczyny identyfikuje Pan, które miały wpływ na ostatnie wzrosty?

 

Bartłomiej Krupa: Na kurs akcji w mojej ocenie wpływają tak bieżące wyniki, jaki i perspektywa ich dalszego wzrostu dzięki dywersyfikacji produktowej, oczywiście ofercie frankowej i rekordowemu portfelowi roszczeń o wartości 1,1 mld zł. Pewnie nie bez wpływu na to jest również bardziej niż dotąd przewidywalne otoczenie prawne.

 

Konrad: Czy Polacy są coraz bardziej świadomi swoich praw jako konsumenci usług świadczonych przez banki i zakłady ubezpieczeń?

 

Bartłomiej Krupa: Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, co jednak zdumiewające przy tej rosnącej świadomości konsumentów, podmioty rynku finansowego wciąż nader często zdają się tego nie dostrzegać. Przykładem mogą być choćby prowizje za udzielone konsumenckie kredyty bankowe, które zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy podlegają proporcjonalnemu rozliczeniu za niewykorzystany czas kredytowania, a w praktyce nie są zwracane przez banki.

 

taktyk: Czy obserwujecie wzrost liczby klientów zgłaszających w sprawach dotyczących kredytów frankowych?

 

Bartłomiej Krupa: Do kwietnia - maja 2019 r., tj. miesięcy, w których wydane zostały dwa wyroki SN oraz Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej, sprzedaż umów bankowych utrzymywała się na poziomie ponad 500 spraw. Wydarzenia te spowodowały, że zainteresowanie naszą ofertą obecnie wzrosło prawie dwukrotnie.

 

misiek: Jaka jest skuteczność prowadzonych przez Votum spraw?

 

Bartłomiej Krupa: Każdy z prowadzonych przez nas segmentów ma inną specyfikę. W przypadku zadośćuczynień specyfika ta przejawia się w ocennym charakterze tego roszczenia. Natomiast w przypadku cesji wierzytelności wyliczenia rzeczoznawców są na tyle precyzyjne, że możemy się pochwalić 98% skutecznością w procesach sądowych. Z kolei w ofercie frankowej roszczenia są wyliczane na podstawie szczegółowej kalkulacji pomiędzy rozliczeniami uwzględniającymi klauzulę abuzywną stosowaną przez bank, a rozliczeniami, które byłyby jej pozbawione. Tym samym możemy mówić o bardzo precyzyjnym sformułowaniu roszczenia.

 

Zibi: Segment dochodzenia których roszczeń jest dla Votum najbardziej dochodowy?

 

Bartłomiej Krupa: Nasza polityka dywersyfikacji jest już coraz bardziej widoczna w strukturze przychodów. Wciąż najbardziej dochodowym segmentem jest segment szkód osobowych, jednak równie wysoką rentowność uzyskujemy na sprawach rzeczowych. Nowy segment dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych pomimo stale rosnących nakładów przekroczył już próg rentowności, ale oczywiście to wynagrodzenia z tytułu succes fee są głównym przychodem, który będzie determinował wynik tego segmentu w przyszłości.

 

mmmaslov: Czy ostatnia dywidenda jest powrotem do stałej polityki wypłacania dywidendy?

 

Bartłomiej Krupa: W tej chwili nabywamy rekordowe wolumeny cesji wierzytelności szkód w pojazdach, jesteśmy w trakcie trwających trzech procesów due diligence oraz zatrudniamy każdego miesiąca 10 kolejnych prawników do obsługi klientów frankowych. Wyraźnie więc widać, że mamy potrzeby inwestycyjne, budujące wartość firmy, niemniej jednak zgadza się – chcemy pozostawać spółką dywidendową.

 

Kapelusznik: W jaki sposób spółka dociera do swoich klientów?

 

Bartłomiej Krupa: Strategie dywersyfikacji realizujemy nie tylko w zakresie oferty produktowej, ale również kanałów dystrybucji. Rosnące znaczenia ma kanał internetowy, który odpowiada za blisko połowę cesji wierzytelności i większość leadów kredytobiorców frankowych. Model ten implementujemy również w obszarze szkód osobowych.

 

Koliber: Których spraw w pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Votum prowadziła najwięcej?

 

Bartłomiej Krupa: W pierwszym półroczu na rynku polskim pozyskaliśmy blisko 8 tys. spraw w niemalże równej proporcji trzech segmentów. Jeżeli jednak chodzi o wartość naszego portfela to na etapie przedprocesowym dominują sprawy bankowe stanowiąc 56% jego wartości, a na etapie procesowym – szkody osobowe z udziałem na poziomie 64%.

 

Horek: Podczas ostatniego czatu wspomniał Pan o okazjach inwestycyjnych na rynku kancelarii odszkodowawczych. Czy planujecie jakieś przejęcia w najbliższym czasie?

 

Bartłomiej Krupa: Jesteśmy w trakcie procesu, który określamy jako „miękka konsolidacja rynku”. Już kilkadziesiąt podmiotów, które prowadziły lub prowadzą działalność w segmencie szkód osobowych jest zainteresowanych dystrybucją naszej oferty w zakresie cesji i spraw bankowych. Nie mówię zatem o klasycznym procesie akwizycji, a raczej wykorzystaniu potencjału synergii.

 

Telef: Jak ocenia Pan kurs akcji Votum na GPW?

 

Bartłomiej Krupa: Podobnie jak kilkunastu kluczowych menagerów z GK VOTUM sam również jestem akcjonariuszem i wspólnie tworzymy grupę posiadającą ponad 6% akcji spółki. Obecnie na GPW jest wiele niedoszacowanych spółek co często nie wynika z ich rzeczywistej wartości i potencjału, a raczej kondycji rynku. Oczywiście jako świadomi inwestorzy zdajecie sobie Państwo sprawę, że nie mogę formułować żadnych rekomendacji co do Państwa decyzji inwestycyjnych.

 

analityk: Jakie Votum ma plany w kwestii dywidendy? W 2018 roku nie została ona wypłacona, a w tym roku była znacznie niższa w porównaniu do lat wcześniejszych.

 

Bartłomiej Krupa: Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą na lata 2019 – 2021, w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki, Zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy – back) w wysokości 25-50% zysku netto GK przyporządkowanego podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 100% zysku netto Votum S.A. lub przeznaczenie całości lub części zysku netto na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Decyzją ZWZA Votum zysk za rok 2018 wynoszący blisko 15 mln zł został przeznaczony na kapitały: zapasowy (ponad 6,7 mln zł) oraz rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (8 277 000 zł).

 

Globalny inwestor: Czy firma rozważa prowadzenie działalności za granicą?

 

Bartłomiej Krupa: Prowadzimy już działalność na rynkach zagranicznych i przyglądamy się kolejnym.

 

doradca: Jakie inwestycje spółka jeszcze w tym roku zamierza przeprowadzić?

 

Bartłomiej Krupa: W drugim półroczu mamy w planach zakup cesji za conajmniej kilkanaście milionów złotych, a poziom naszych inwestycji będzie determinowany także wynikami procesów due diligence. Skokowy przyrost spraw frankowych determinuje również inwestycje na rozwój zaplecza tego projektu.

 

MP: Czy Państwa zdaniem podejście banków do spraw frankowych się zmienia? Czy łatwiej obecnie się "dogadać"?

 

Bartłomiej Krupa: Nie widzimy takiej zmiany. Złożyliśmy ponad 10 tys. reklamacji do różnych banków i nie otrzymaliśmy ani jednej pozytywnej decyzji. Pozostaje nam procesować się, uzyskując dodatkowe odsetki za zwłokę oraz koszty zastępstwa procesowego.

 

beatka: Jaki wpływ na sprawy prowadzone przez Votum może mieć wyrok TSUE?

 

Bartłomiej Krupa: Z pewnością wydanie orzeczenia przez TSUE w polskiej sprawie frankowej, wpłynie na ukształtowanie się linii orzecznictwa sądów powszechnych oraz czas trwania postępowań sądowych. Już widać, że sądy powołują się na tezy zawarte w opinii Rzecznika Generalnego, który stanął po stronie Kredytobiorców.

 

Oliwier: W jaki sposób spółka się finansuje?

 

Bartłomiej Krupa: Na koniec pierwszego półrocza br. stan środków pieniężnych GK wynosił blisko 8 mln zł. Wartość roszczeń przysługujących z tytułu cesji wierzytelności przekroczyła 30 mln zł, a pomimo rosnących inwestycji przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły blisko 3,5 mln zł. Spółka zatem finansuje się przede wszystkim ze środków własnych, a poza obciążeniami kredytowymi na zakup budynków mamy kredyt na 8 mln zł przeznaczony na zakup wierzytelności.

 

Dominik P: Ile średnio czasu trwa dochodzenie roszczeń w ramach jednej sprawy?

 

Bartłomiej Krupa: Jeżeli chodzi o rotację spraw w segmencie roszczeń z tytułu umów frankowych, można zaobserwować duże obłożenie po stronie sądów w Warszawie, Łodzi, czy Gdańsku, tj. ośrodków sądowych w których banki mają swoje siedziby. Przyśpieszenia rotacji w obsłudze spraw frankowych upatrujemy w nadchodzącej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, która pozwoli na wytaczanie powództw według miej zamieszkania Kredytobiorcy, co pozwoli rozładować obciążenie powyższych sądów na wszystkie sądy w kraju, a także wpłynie na czas trwania sprawy. Wg niektórych analityków może to przyspieszyć rotacje nawet czterokrotnie. W pozostałych segmentach rotacja nie uległa istotnym zmianom w stosunku do wcześniejszych okresów.

 

Adam: Jak ocenia Pan obecne otoczenie prawne dla działalności operacyjnej spółki? Czy obecnie trfają prace nad jakimiś rozwiązania prawnymi, które mogą utrudnić/ułatwić firmie działalność?

 

Bartłomiej Krupa: Stanowisko rządu do projektu ustawy dotyczącego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z czerwca br. zniwelowało ryzyka prawne dotyczące planowej regulacji rynku doradców odszkodowawczych. Rada Ministrów negatywnie odniosła się tak co do przewidzianego w projekcie zakazu cesji wierzytelności, jak i restrykcyjnego zakazu akwizycji czy uniemożliwienia przekazywania środków na rachunek pełnomocnika, a także zaproponowała podwyższenie przewidzianej w projekcie maksymalnej stawki wynagrodzenia z 20 do 25%.

 

Moderator: Dziękuję Państwu za udział w czacie. Zapraszam do zapoznania się z komentarzem do wyników oraz prezentacją, które znajdą Państwo na stronie ri.votum-sa.pl