Chat with us, powered by LiveChat

Asset Management - SII zbiera opinie inwestorów

Szanowni Państwo,

odbieramy sygnały wskazujące na niezadowolenie części klientów firm prowadzących rachunki Asset Management. Zastrzeżenia dotyczą głównie rozbieżności między informacjami zamieszczanymi na oficjalnych stronach internetowych oraz faktycznymi zobowiązaniami wynikającymi z umów. Dodatkowo, przypadki prowadzenia rachunków z niesatysfakcjonującą dynamiką zaangażowania kapitału zdają  się zacierać różnicę między indywidualną ofertą a funduszem inwestycyjnym.

Charakterystyką usług AM jest między innymi indywidualne podejście do klienta, dywersyfikacja portfela o np. instrumenty niedostępne w standardowej ofercie biur maklerskich, a także bieżący monitoring wartości portfela oraz możliwość zajmowanie krótkich oraz długich pozycji na kontraktach terminowych.


Niektóre różnice między TFI i AM:

zarządzanie - uczestnik funduszu inwestuje w jeden zbiorczy portfel (składający się z jednostek uczestnictwa), natomiast każdy klient AM ma swój odrębny rachunek, a na nim własne papiery wartościowe. Zarządzający dokonują więc transakcji każdym portfelem osobno. Dzięki temu minimalne wymagane wpłaty do TFI wynoszą najczęściej kilkaset złotych. Natomiast budowa zdywersyfikowanego portfela papierów wartościowych w sposób, który pozwoli zrekompensować koszty jest możliwa dopiero od kilkudziesięciu tysięcy. 
- płynność - inwestor, który chce wycofać zgromadzone środki sprzedaje jednostki TFI. Zajmuje to z reguły kilka dni. W przypadku portfela indywidualnego spieniężenie aktywów może potrwać znacznie dłużej.

- opodatkowanie - w przypadku AM każda sprzedaż papierów wartościowych z portfela rodzi zobowiązanie podatkowe, które w rocznym zeznaniu trzeba uwzględnić. Natomiast w TFI podatek jest potrącany od osiągniętych zysków, a wszelkie formalności z tym związane bierze na siebie TFI.

- w Asset Management zarządzający w przypadku tzw. "okazji na rynku" mogą zaciągać kredyty i pożyczki gdy umowa i pełnomocnictwo na to pozwalają, optymalizacja podatkowa (tworzenie konstrukcji prawnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego) oraz planowanie spadkowe (zabezpieczenie majątku i przekazanie go kolejnym pokoleniom). Klient ma do dyspozycji nie tylko osobistego doradcę, ale też całą grupę specjalistów (np. prawników).

Tylko czy te wszystkie obietnice napewno są spełniane?

Do SII napływają sygnały wskazujące rozbieżności pomiędzy przedstawianą ofertą, a rzeczywistymi działaniami zarządzających, w ramach oferowanych usług Asset Management.

Jeśli są Państwo w posiadaniu informacji lub chcą wyrazić własną opinię na ten temat, czekamy na kontakt:

Konrad Smok

Specjalista ds. Interwencji i Analiz
ksmok@sii.org.pl

tel. (071) 332-95-66

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie