Chat with us, powered by LiveChat

Oto zyskujące na wartości spółki ze wskaźnikiem P/E poniżej 5

Skomentuj artykuł
WrightStudio - fotolia.com

Swissmed Centrum Zdrowia, North Coast, Delko, Odlewnie Polskie i Impexmetal to spółki, w przypadku których poziom wskaźnika P/E jest niższy niż 5. Pod uwagę wzięliśmy jednak tylko te firmy, których akcje w ostatnim czasie widocznie zdrożały.

 

Wskaźnik P/E, czyli inaczej C/Z to iloraz ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki do jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. Miernik ten prezentuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku spółki. Stosując go w analizie akcji spółek należy jednak pamiętać, że bierze on pod uwagę przeszłe wyniki spółki oraz jej aktualną wycenę. W określonych przypadkach wskaźnik cena do zysku może ulec zniekształceniu pod wpływem zdarzeń jednorazowych, które potrafią istotnie zaburzać wyniki z działalności stricte operacyjnej.

 

Wartość P/E poniżej 5 jest uznawana za atrakcyjną. Niski poziom tego wskaźnika może świadczyć o niskiej cenie rynkowej akcji w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Na obniżenie wskaźnika P/E wpływa spadek cen akcji spółki oraz wzrost wypracowanych przez nią zysków. W poniższej analizie skupiliśmy się na firmach, których notowania w ostatnim czasie zwyżkowały. Wartość P/E obliczono na podstawie ceny akcji spółek z środowego zamknięcia.

Swissmed Centrum Zdrowia

Wskaźnik P/E dla spółki Swissmed Centrum Zdrowia wynosi 2,5. Firma powstała w Gdańsku w 1996 roku i świadczy pełen zakres usług medycznych od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego. Prowadzi szpital, którego łączna powierzchnia to 8 tys. metrów kwadratowych.

 

Akcje spółki podczas środowej sesji stracił 5,26 procent i na jej zakończeniu były wycenione na 1,80 zł. Mimo tego od początku roku zyskały na wartości ponad 91,49 procent. Mocny wzrost odnotowano na początku maja. W przypadku Swissmed Centrum Zdrowia należy pamiętać, że rok obrotowy jest przesunięty i trwa od początku kwietnia do końca marca.

 

Swissmed Centrum Zdrowia - wykres kursu akcji
Swissmed - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Łączna strata w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień-grudzień 2018 roku) wyniosła 5,935 mln zł, wobec 2,020 mln zł straty rok wcześniej. Zysk netto spółka wygenerowała w czwartym kwartale roku obrotowego 2017/2018 (styczeń-marzec 2018 roku). Ten przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 10,312 mln zł. Zatem łączny zysk netto osiągnięty przez spółkę, którego wartość została wzięta do obliczenia bieżącego wskaźnika P/E wyniósł 4,377 mln zł. Wpływ na mocne wybicie zysku w czwartym kwartale roku obrotowego 2017/2018 miało zbycie udziałów w spółce zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Spółka z tego tytułu wykazała w sprawozdaniu zysk w wysokosci 11,515 mln zł, co zniekształciło poziom prezentowanego wskaźnika ceny do zysku.

North Coast

Wskaźnik P/E dla North Coast wynosi obecnie 2,6. Spółka zajmuje się importem i dystrybucją wysokogatunkowych włoskich produktów spożywczych. W 2006 roku zadebiutowała na GPW, a od 2014 roku przedsiębiorstwo jest częścią grupy Nuova Castelli.

 

Cena akcji spółki wynosi 5,74 zł. Od początku 2019 roku ich notowania wzrosły o 35,7 procent. Mocny, bo ponad 17-procentowy wzrost odnotowały w dniu 8 maja. Dzień wcześniej po zakończeniu handlu, firma opublikowała raport za pierwszy kwartał 2019 roku. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie od stycznia do marca tego roku wyniósł 2,069 mln zł. Spółka może się pochwalić znaczną poprawą wyniku netto, gdyż w analogicznym okresie roku poprzedniego zarobiła zaledwie 375 tys zł. Przychody North Coast wyniosły 44,915 mln zł, wobec 42,399 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku.

 

North Coast - wykres kursu akcji
North Coast - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wzrost akcji North Coast wywołały również wyniki spółki za 2018 rok. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 5,370 mln zł, co jest wynikiem o 4,6 procent gorszym rok do roku.

Delko

Trzecią spółką, w przypadku której wskaźnik P/E osiągnął poziom niższy niż 5 jest Delko. Jego aktualna wartość to 3,7. Firma zajmuje się hurtową dystrybucją produktów chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej. Powstała w 1995 roku, a jej debiut na GPW miał miejsce w 2009 roku.

 

Pojedyncza akcja spółki jest wyceniana obecnie na 8,30 zł. Od początku roku zyskały one na wartości 16,9 procent. Ponad 13 procent akcje zyskały na wartości w dniu 25 kwietnia po publikacji raportu finansowego za 2018 rok. Skonsolidowany zysk netto spółki wzrósł z 12,329 mln zł w 2017 roku do 13,536 mln zł w 2018 roku. O 0,51 procent wzrosły również przychody. Kluczowa była jednak dynamika wzrostu wyników za czwarty kwartał, o czym piszemy w osobnej analizie.

 

Delko - wykres kursu akcji
Delko - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W kwietniu spółka informowała również o zakupie 50 procent udziałów w spółce A&K HURT-MARKET za 7 mln zł. A&K HURT-MARKET Sp. z o.o. działa w obszarze handlu detalicznego artykułami spożywczo-przemysłowymi od ponad 20 lat. Spółka posiada 7 supermarketów pod markami A&K i SPAR zlokalizowanych w Mielcu. Spółka posiada nieruchomość, w której znajduje się centralny magazyn logistyczny oraz supermarket pod szyldem A&K - czytamy w raporcie bieżącym Delko. Oprócz tego firma zawarła 11 kwietnia przyrzeczoną umowę zakupu za 3 mln zł 100 procent udziałów w kapitale spółki, do której należy sieć sklepów Słoneczko. Firma posiada 25 sklepów własnych i współpracuje z 349 sklepami w ramach sieci franczyzowej.

Odlewnie Polskie

Wskaźnik P/E dla spółki Odlewnie Polskie wynosi 4,3. Firma zajmuje się produkcją odlewów głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (tzw. komponenty odlewnicze). Na giełdzie zadebiutowała w 1998 roku.

 

Akcje spółki są wyceniane na 3,74 zł (na koniec środowej sesji), a od początku roku zyskały 16,88 procent. Największy tegoroczny wzrost przypadał na okres pierwszej połowy kwietnia oraz maja. Zwyżkę wartości w ubiegłym miesiącu zapewniły spółce zapowiedzi dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok. Na mocy decyzji podjętej przez walne zgromadzenie akcjoaniruszy, spółka wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 28 czerwca, a dzień jej wypłaty na 12 lipca. Pod względem wysokości stopy dywidendy, spółka plasuje się w czołówce spółek notowanych na GPW, o czym niedawno pisaliśmy. W 2018 roku firma Odlewnie Polskie zarobiła 14,936 mln zł, wobec 9,866 mln zł w 2017 roku.

 

Odlewnie Polskie - wykres kursu akcji
Odlewnie Polskie - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Mocny wzrost spółka odnotowała we wtorek 14 maja, po publikacji raportu za pierwszy kwartał 2019 roku. Na poziomie netto spółka poprawiła wynik netto o prawie 90 procent.

Impexmetal

Wartość P/E dla spółki Impexmetal to 4,90. Firma działa w przemyśle metalowym, a od 1997 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie.

 

Cena akcji Impexmetalu na zakończenie środowej sesji wynosiła 4,27 zł. W stosunku do ich notowań z początku tego roku, daje to wzrost na poziomie 36,42 procent. Spółka od stycznia 2019 roku konsekwentnie zyskuje na wartości. Wśród ważnych informacji, jakie opublikowała w tym roku jest raport za pierwszy kwartał. W okresie od stycznia do marca osiągnęła 34,371 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie roku wcześniejszego firma może się pochwalić zarobkiem na poziomie 36,569 mln zł. Nieco niższe w skali rocznej były również przychody. Jak podaje spółka w raporcie, pogorszenie wyników nastąpiło we wszystkich segmentach działalności grupy. Spadek rentowności brutto wynika ze spadku jednostkowych premii sprzedażowych w większości segmentów grupy oraz niższych wolumenów sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo spadku wolumenów i przychodów ze sprzedaży koszty sprzedaży były o 1,3 mln zł tj. 7,3 procent wyższe do porównywalnego okresu roku poprzedniego - napisano w raporcie.

 

 Impexmetal - wykres kursu akcji
Impexmetal - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Z kolei 15 kwietnia Impexmetal opublikował raport za 2018 rok. Wynika z niego, że spółka na przestrzeni roku znacząco poprawiła wyniki. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 166,150 mln zł, wobec 76,949 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki w tym samym czasie zmalały jednak o 1,6 procent. Na znakomite wyniki zwrócił uwagę prezes Impexmetalu. W liście do akcjonariuszy potwierdził rekordowe rezultaty działalności, ale wspomniał również o ryzykach, jakie ujawniły się w 2018 roku. Należał do nich m.in. wzrost cen energii elektrycznej oraz polityka celna USA prowadząca do destabilizacji branży. Firma poinformowała również, że w latach 2019-2022 zamierza zainwestować około 430 mln zł. Działania te mają się w głównej mierze przyczynić do zwiększenia mocy produkcyjnych grupy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie