Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum za rok 2018

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum za rok 2018

Data: poniedziałek, 6 maja, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jest także członkiem Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług:

 

VOTUM S.A. jest podmiotem reprezentującym konsumentów w sprawach dotyczących rynku finansowego. Podstawowe segmenty głównego przedmiotu działalności Spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

 

VOTUM S.A. i Votum Odszkodowania S.A. w organizacji

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.) bądź utraty osoby najbliższej (roszczenia z art. 446 k.c. i 448 k.c.). Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez wysoce wyspecjalizowaną własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM S.A. i Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach Spółka przyjęła model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

VOTUM S.A i Robin Lawyers S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych dotyczy dochodzenia na rzecz konsumentów roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Świadczenia dochodzone w ramach tego segmentu wypłacane są przez banki, z którymi konsumenci zawarli umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do waluty obcej. Usługa Spółki w obszarze umów kredytowych jest świadczona po weryfikacji możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych rat i uzyskania innych świadczeń dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji bankowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta roszczeń do właściwego banku oraz kontroluje prawidłowość przebiegu postępowania reklamacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie umów bankowych Spółka przyjęła mieszany model płatności oparty na wynagrodzeniu wstępnym i wynagrodzeniu od efektu (success fee). Druga część wynagrodzenia dla Spółki jest pobierana w przypadku uzyskania świadczeń dla konsumenta i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów z segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, poprzez własną sieć przedstawicieli i sieci zewnętrzne działające w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku czeskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka posiada także oddziały na rynku słowackim oraz węgierskim.

 

VIDSHKODUVANNYA Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku ukraińskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej.

 
Law Stream sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.), a których wartość szkody nie przekracza 10 000 zł. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki polega na pomocy konsumentowi w weryfikacji możliwości uzyskania dla niego odszkodowania na podstawie zebranej przez niego dokumentacji szkodowej i dalej pomocy w sprecyzowaniu roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego. Usługa świadczona jest za pośrednictwem platformy internetowej. Spółka daje możliwości rozwijania nowoczesnych kanałów świadczenia usług odszkodowawczych, docierając z ofertą do tych konsumentów, których obsługa w modelu tradycyjnym okazała się nierentowna.


Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym.

 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podstawowym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp.k. (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
Placówka zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami. Od roku 2018 placówka zajmuje się również wybudzaniem dorosłych osób będących w śpiączce. Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (w tym z udziałem opiekuna osoby niepełnosprawnej).

 

Ukraińsko-polskie Centrum Rehabilitacji Votum Sp. z o.o.
Placówka zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami na terenie Ukrainy.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. (PCRF VOTUM S.A.)

Spółka zajmuje się zarządzaniem, administracją i utrzymaniem nieruchomości na potrzeby PCRF S.A. Sp.k.

 

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP Sp. z o.o.)

Spółka zajmuje się weryfikacją kosztorysów wykonanych przez zakłady ubezpieczeń oraz opracowywaniem kosztorysów na potrzeby projektu dotyczącego szkód w pojazdach.

 

Redeem Sp. z.o.o

Spółka zajmuje się dochodzeniem wierzytelności.

 

Centrum Medycznej Oświaty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów na terenie Ukrainy.


DSA Investment S.A. i Protecta Sp. z o.o.

Spółka oferuje konsumentom rynku finansowego produkty o charakterze inwestycji długoterminowej, stanowiące zabezpieczenie finansowej przyszłości konsumentów i ich rodzin.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową VOTUM, który odbędzie się 6 maja (poniedziałek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Serdecznie Państwa witam i zachęcam do zadawania pytań

 

Arczi: Czy cel 150 mln zł przychodów w 2019 roku nie jest zbyt ambitny? Jaki jest cel na kolejne lata?

 

Bartłomiej Krupa: Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i rynkowe Spółka nie publikuje prognoz, niemniej jednak w ostatnich latach poziom przychodu Grupy Kapitałowej Votum stabilnie rośnie przekraczając w roku 2018 poziom 100 mln zł. Możliwość znacznej intensyfikacji poziomu tego wzrostu wynika z kilku czynników. Jest to wprowadzenie nowego produktu w nowym modelu wynagrodzenia, który już w roku 2018 przyniósł 2,5 mln zł przychodu i jak zapowiedzieliśmy możemy spodziewać się jego zwielokrotnienia w roku 2019. Ponadto, Grupa Kapitałowa Votum została wzmocniona o akwizycję DSA Investment S.A., która również przyczyni się do tego wyniku. W roku 2018 Spółka ta odnotowała 17,5 mln zł przychodu. Oczywiście nie bez znaczenia będzie również organiczny rozwój w dotychczasowych segmentach, który był zauważalny już w roku 2018.

 

amator: Jaka jest skuteczność Votum? Jest jakiś wskaźnik, który to mierzy?

 

Bartłomiej Krupa: W sprawach dotyczących nabywania wierzytelności przez VOTUM z tytułu szkód w pojazdach, skuteczność wynosi 93,3 %. Skuteczność mierzona jest jako procent spraw, w których VOTUM uzyskało dopłatę odszkodowania po złożonym odwołaniu oraz na drodze sądowej. W sprawach dotyczących szkód osobowych stosunek kwot przyznanych przez ubezpieczycieli na drodze polubownej do kwot żądanych, wynosi ok. 50%. Po skierowaniu sprawy do sądu, stosunek kwot zasądzanych przez sądy do kwot żądanych w pozwach wynosi ok. 75%. Stosunek spraw wygranych do przegranych w sądach w sprawach szkód osobowych wynosi ok 90%. Oczywiście nie możemy tak szczegółowych danych przedstawiać w odniesieniu do spraw „frankowych”, niemniej jednak w pierwszych kilkudziesięciu sprawach otrzymaliśmy już zwrot z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Biorąc zatem pod uwagę wartość portfela dochodzonych przez nas roszczeń na poziomie przekraczającym 1 mld zł, można formułować wnioski co do perspektyw przyszłych okresów.

 

Romek: Od stycznia 2019 ma obowiązywać MSSF 16, który sporo namieszał w wynikach wielu spółek. Czy w przypadku Votum ten nowy standard może mieć istotny wpływ na wyniki?

 

Bartłomiej Krupa: MSSF 16 Leasing nie wpłynie istotnie na wartości grupy kapitałowej. Szacujemy, że zmiana nastąpi głównie ujmowaniu prawa wieczystego użytkowania, wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej około 2-3% sumy bilansowej.

 

Roger Budzynowski: W liście do akcjonariuszy można przeczytać, że Votum z kancelarii odszkodowawczej stało się podmiotem zapewniającym konsumentom rynku usług finansowych szereg innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dochodzenie im roszczeń. O jakich konkretnie rozwiązaniach mowa?

 

Bartłomiej Krupa: Innowacyjność naszej działalności przejawia się w obszarach takich jak wprowadzanie wysokospecjalistycznych usług, będących odpowiedzią na stale pojawiające się nowe potrzeby konsumentów, wdrażanie nowych kanałów sprzedaży i komunikacji. W tym pierwszy wymiarze mowa oczywiście o usłudze „frankowej”. Zmiany w Grupie wynikają również z dostosowywania się do preferencji klientów. Stąd choćby internetowy panel obsługi klienta czy intensyfikacja sprzedaży w kanale direct.

 

Kowal: Jakie wydatki inwestycyjne są planowane na 2019 rok i kolejne lata?

 

Bartłomiej Krupa: Dziś przekazaliśmy do publicznej informacji komunikat o przystąpieniu do due diligence podmiotu zapewniającego sprzedaż w Internecie. Poza dywersyfikacją kanałów sprzedaży dostrzegamy również okazje inwestycyjne na rynku kancelarii odszkodowawczych, gdyż szereg podmiotów nie radzi sobie obecnie najlepiej, co stwarza perspektywy konsolidacji.

 

seaars: Czy kurs spółki już zdyskontował ewentualne uregulowanie kancelarii odszkodowawczych w Pana Opinii? Nawiązuje do proponowanej ustawy senatora Biereckiego ? Jakie szanse grupa widzi na jej wprowadzenie, czy jest w stanie się przed nią zabezpieczyć jeżeli chodzi o sprzedaż?

 

Bartłomiej Krupa: Projekt ustawy dotyczącej branży odszkodowawczej został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Już na pierwszym posiedzeniu wzbudził on daleko idące kontrowersje ze strony posłów reprezentujących niemal każdą stronę sceny politycznej. Debacie w Komisji towarzyszył również protest branży motoryzacyjnej, która stanowczo sprzeciwiła się wprowadzeniu zakazu cesji wierzytelności. Obecnie oczekujemy na stanowisko rządu do projektu, niemniej jednak już podczas posiedzenia Komisji reprezentant resortu sprawiedliwości wskazał na zastrzeżenia związane tak z daleko idącym zakazem reklamy czy akwizycji, jak również zakazem cesji. Tym samym należy oczekiwać, że projekt w obecnym kształcie nie ma szans powodzenia. Niezależnie od perspektyw związanych z wejściem w życie ustawy, Spółka już od ponad roku realizuje strategię dywersyfikacji produktowej, która zabezpieczy jej działalność przed ewentualną regulacją jednego z segmentów. Wydaje się, że rynek oswoił się z informacją o zakusach regulacyjnych, bo są one medialnie "podgrzewane" od roku, w tym nawet w ostatnich dniach.

 

mmmaslov: Interesuje mnie dywidenda, której w 2018 roku nie było. Co dalej? Czego możemy spodziewać się dalej?

 

Bartłomiej Krupa: Zarząd zarekomendował właśnie wypłatę dywidendy z kapitału rezerwowego 2,2 mln zł tj. 0,19 zł na akcję. Jest to podział wyniku z roku 2017. W roku 2018 wypracowaliśmy wyraźnie wyższy wynik na poziomie 8,2 mln zł. Nasza polityka dywidendowa pozostaje aktualna. Zarząd w jej ramach będzie podejmował rekomendację również w przedmiocie podziału zysku w 2018.

 

Waldi: Czy planowany jest skup akcji?

 

Bartłomiej Krupa: Nie ma w tej chwili takich planów.

 

UIX: Spółka zanotowała bardzo dobre wyniki za 2018 rok – co się do tego przyczyniło?

 

Bartłomiej Krupa: Na wynik 2018 wpłynęło kilka czynników, najważniejsze z nich to: przychody uzyskane z nabywania wierzytelności dotyczących szkód w pojazdach, które wyniosły 14,2 mln PLN, nową pozycją w rachunku wyników Spółki są przychody z prowadzenia spraw o dochodzenie roszczeń bankowych, które „dorzuciły” do przychodów 2,5 mln zł , także zastosowanie MSSF 15 wpłynęło na przychody w kwocie 1,4 mln. Również nierentowne dotychczas spółki zagraniczne osiągnęły wynik netto przekraczający 600 tys. PLN. W Grupie przeprowadzono liczne procesy ograniczające koszty między innymi zrezygnowano z zatrudniania etatowych pracowników struktury sprzedażowej. W naszej podstawowej działalności z zakresu szkód osobowych kluczowe znaczenie miała koncentracja na sprawach o wyższej wartości.

 

Worwa: Jak przebiega rozwój segmentu roszczeń bankowych? Ile docelowo chcą Państwo mieć w tym segmencie klientów w 2019 i 2020 roku?

 

Bartłomiej Krupa: Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Rozwój segmentu roszczeń bankowych przebiega zgodnie z zamierzonym planem. W roku 2019 zawarliśmy z kredytobiorcami frankowymi już dwa i pół raza więcej umów aniżeli w 2018. W 2019 r. Spółka planuje pozyskać z rynku około 9 tysięcy spraw frankowych. Na skutek wypracowania nowych kanałów pozyskiwania klientów w roku 2020 założenia sprzedażowe będą jeszcze ambitniejsze.

 

seaars: Jakie perspektywy widzi Pan jeżeli chodzi o cesje wierzytelności i dalsze dochodzenie roszczeń ? Jakie szanse i zagrożenia spółka widzi w tym modelu m.in mam na myśli orzecznictwo ? Proszę również odnieść się do możliwości dochodzenia roszczeń w zagadnieniu " kredytów frankowych". Obecne orzecznictwo nie jest aktualnie klarowne. Jakie możliwości grupa widzi na najbliższe lata? Czy orzecznictwo się wykrystalizuje?

 

Bartłomiej Krupa: Uważamy, że perspektywy rozwoju projektu nabywania wierzytelności z tytułu szkód powstałych w pojazdach są dobre. Uzyskujemy dopłaty odszkodowania w 93,3% ogółu spraw. Ubezpieczyciele nadal stosują w rozliczeniu kosztorysowym szkody ceny części nieoryginalnych, tzw. zamienników, a w przypadku braku zamienników stosują tzw. rabaty na ceny oryginalnych części zamiennych. Orzecznictwo SN w tym zakresie z roku 2018 jest jednoznaczne. Sprawy, w których VOTUM złożyło pozew przeciwko ubezpieczycielom OC, w 97% kończą się uznaniem roszczenia względnie zasądzeniem dopłaty odszkodowania.

 

Gosia: Spółka podała dzisiaj komunikat dotyczący przeprowadzenia due diligence podmiotu z „obszaru internetowych kanałów dystrybucji”. Czy można coś więcej powiedzieć na temat tego podmiotu? Kiedy ewentualnie mogłoby dojść do przejęcia? Jakiego rzędu może być to kwota?

 

Bartłomiej Krupa: Oczywiście w komunikacie podaliśmy dokładnie tyle informacji, ile było to możliwe w tym momencie. Wyceny podmiotów z tego segmentu wymagają nie tylko oceny stanu istniejącego, ale przede wszystkim perspektyw. Pewne jest natomiast to, że rynek odszkodowawczy będzie ulegał zmianom i podobnie jak w innych dziedzinach znaczenie e-commerce będzie rosło.

 

mmmaslov: Po co Państwo kupili spółkę DSA Investment S.A.? Czy są jakieś efekty synergii z dotychczasową działalnością?

 

Bartłomiej Krupa: DSA Investment funkcjonuje branży finansowej będąc pośrednikiem sprzedaży produktów finansowych takich jak jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wraz z nabyciem zwiększyliśmy dostęp do nowych klientów oraz nowych struktur sprzedażowych, które posiadają doświadczenie we współpracy z zamożnym klientem a z takimi mamy do czynienia przy umowach bankowych. już teraz widzimy duży udział tej struktury sprzedażowej w naszym obecnie najdynamiczniej rozwijającym się produkcie skierowanym do kredytobiorców frankowych.

 

Martin: Czy spółka planuje mocniej wyjść poza Polskę?

 

Bartłomiej Krupa: Rozważamy takie możliwości

 

Piróg: Z czego wynika mocny spadek liczby spraw osobowych w ostatnich latach?

 

Bartłomiej Krupa: Spółka od września 2017 r. rozpoczęła proces zaprzestania obsługi spraw z zakresu szkód osobowych o najniższym potencjale roszczeń. Od tego czasu widać stopniowy wzrost ilości spraw osób poszkodowanych, którzy doznali najcięższych obrażeń przy jednoczesnym ograniczeniu spraw dotyczących kolizji drogowych. Tendencja ta jest realizacją świadomej strategii Spółki, która w sprawach szkód osobowych o najwyższym potencjale roszczeń oferuje poszkodowanym kompleksową pomoc w procesie dochodzenia roszczeń, zapewniając także możliwość odbycia profesjonalnej rehabilitacji w klinice PCRF Votum. Dzięki zapewnieniu wsparcia w sądowym procesie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem kancelarii z naszej Grupy Kapitałowej, najciężej poszkodowani uzyskują znacznie wyższe świadczenia niż te oferowane przez zakłady ubezpieczeń na etapie przedsądowym.

 

fachowiec: Jaki szacunkowo udział w polskim rynku ma Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Votum działa na kilku rynkach. Na rynku szkód osobowych odnotowaliśmy osłabienie części poważanych konkurentów co stwarza perspektywy umocnienia pozycji. W segmencie cesji wierzytelności, w którym działamy krócej jesteśmy w gronie kilku najsilniejszych podmiotów. W sprawach „frankowiczów” wg mojej wiedzy żaden inny podmiot nie działa na taką skalę i w takim modelu jak my.

 

Quo: Czy spółka planuje emisję obligacji?

 

Bartłomiej Krupa: Spółka obecnie nie rozważa emisji obligacji. Obecnie grupa korzysta z kredytów bankowych których poziom odsetkowy jest nie większy niż 5% p.a. Zatem koszt finansowania kredytem jest dla naszej grupy bardzo atrakcyjny.

 

amator: Co Was wyróżnia na tle konkurencji?

 

Bartłomiej Krupa: Doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, ponad 12 lat na rynku odszkodowawczym, ponad 240 tys. obsłużonych Klientów, ponad 2 mld zł uzyskanych odszkodowań, duża liczba spraw kierowanych do sądu, obecnie ok. 5400 spraw w sądzie, z czego uzyskujemy ok 10 mln zł odszkodowań w miesiącu. Ponadto wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie usprawniające kontakt z Klientami – Panel Klienta, dzięki czemu Klient na bieżąco ma informację o postępach w swojej sprawie. Osoby najciężej poszkodowane wspieramy w ramach Fundacji Votum, w tym oferując pomoc w ramach Programu Pierwsze Kroki.

 

Ossowski: Ile trwają sprawy dotyczące kredytów frankowych? Jaka jest szansa na ich wygranie?

 

Bartłomiej Krupa: Spółka zakłada, że postępowanie sądowe w sprawach frankowych będzie trwało około 36 miesięcy tj. 24 miesięcy w sądzie I instancji oraz 12 miesięcy w sądzie II instancji. Nawiązując do kwestii orzecznictwa w sprawach „kredytów frankowych”, pragnę wskazać, iż w 2018 oraz 2019 r. zostało opublikowanych kilka bardzo ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które napawają optymizmem w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kredytobiorców w zakresie spraw kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty CHF. Oczywiście ze względu na moment wprowadzenia usługi do naszej oferty nie możemy mówić o zakończonych przez nas sprawach, choć w części z nich pojawiły się nakazy zapłaty, pozwalające przyjąć, że sądy podzielają naszą argumentację. Obok orzecznictwa również stanowiska Rzecznika Finansowego oraz UOKiKu przemawiają na korzyść naszych klientów i naszą.

 

doit: Co dokładnie w ramach opłaty wstępnej dla frankowiczów oferuje Votum?

 

Bartłomiej Krupa: W ramach opłaty wstępnej Spółka oferuje kompleksowe prowadzenie sprawy Klienta wraz z zapewnieniem Klientowi pomocy prawnej na każdym etapie postępowania zarówno przedsądowym, sądowym, jak również egzekucyjnym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W szczególności jednak należy zwrócić uwagę na technologie ustalenia wartości przedmiotu sporu, która wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy. Być może właśnie dlatego część podmiotów z rynku odszkodowawczego ,nie mając tego know-how, nie podejmuje się tej usługi.

 

seaars: Czy może się Pan odnieść do zerwania korelacji jeżeli chodzi o kurs spółki z Państwa największym konkurentem tj. EUCO ? VOTUM znacznie lepiej radziło sobie w ostatnim czasie na giełdzie. W jakiej perspektywie VOTUM zostało lepiej odebrane przez inwestowów?

 

Bartłomiej Krupa: Pierwotnie byliśmy z naszym głównym konkurentem uczestnikiem walki o palmę pierwszeństwa na jednym rynku. Z upływem czasu nasze podmioty zaczęły różnić się coraz bardziej i zapewne ewentualna regulacja rynku odszkodowawczego mogła przełożyć się na naszą wycenę w mniejszym stopniu, a to ze względu na działania związane z dywersyfikacją. Wydaje mi się również, że decyzje inwestycyjne, tak moje, jaki i najbliższego grona menadżerów, z którymi współpracuje są dla inwestorów papierkiem lakmusowym naszej własnej oceny perspektyw.

 

amator: Który segment działalności Votum jest najbardziej perspektywiczny?

 

Bartłomiej Krupa: Wszystkie segmenty działalności Spółki są wysoce perspektywiczne, dlatego Spółka inwestuje środki pieniężne w rozwój każdego z nich. W segmencie dochodzenia roszczeń za szkody osobowe doszło do wyraźnej poprawy jakości w odniesieniu do zawieranych kontraktów. Segment cesji wierzytelności jest segmentem, który zapewnia spółce rok do roku wzrost rentowności. W roku 2018 przychody z tytułu nabytych wierzytelności przekroczyły kwotę 14,2 mln zł i stanowiły 18% całości przychodów. Analizując aktualną sytuację widzimy możliwość dalszego podniesienia rentowności w tym segmencie. W nadal bardzo dynamicznie rozwijającym się projekcie frankowym odnotowujemy stałe wzrosty, które będą kontynuowane przez najbliższe lata.

 

Moderator: Dziękuję Państwu za udział w czacie i zainteresowanie naszą Spółką.