Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

3 spółki z sWIG80 o wysokim poziomie zadłużenia

Skomentuj artykuł
Pio Si - fotolia.com

Wskaźnik ogólnego zadłużenia to jedna z podstawowych miar pozwalających zbadać stopień finansowania przedsiębiorstwa kapitałem obcym. Spośród spółek notowanych w indeksie sWIG80, obecnie jednym z najwyższych poziomów tego wskaźnika może się pochwalić British Automotive Holding, ASBISc Enterprises oraz Neuca.

 

Zadaniem wskaźnika ogólnego zadłużenia jest pokazanie, w jakim stopniu spółka jest obciążona długiem. Jest to iloraz dwóch kategorii bilansowych spółki. Jego wynik uzyskujemy poprzez podzielenie wartości zobowiązań spółki wraz z jej rezerwami na te zobowiązania przez łączną wartość aktywów ogółem przedsiębiorstwa. Wartość zobowiązań jest elementem pasywów spółki. Pasywa natomiast zawsze są równe aktywom. Z tego względu otrzymany poziom wskaźnik ogólnego zadłużenia mieści się w przedziale od 0 do 1. Im wyższa jego wartość, tym firma w większym stopniu finansuje się kapitałem obcym.

 

Interpretując wskaźnik ogólnego zadłużenia warto mieć na uwadze fakt, że zaciąganie przez spółki długu nie zawsze jest zjawiskiem złym. Finansowanie w ten sposób inwestycji pozwala na zastosowanie dźwigni finansowej, która daje możliwość szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że nadmierne zadłużenie może mieć negatywny wpływ, a w skrajnych przypadkach prowadzić do problemów z płynnością spółki lub jej upadku. Z tego względu, oprócz wskaźników zadłużenia, w kompleksowej analizie przedsiębiorstwa warto uważnie śledzić zarówno wskaźniki płynności finansowej, jak i rotacji zapasów oraz należności. Należy mieć też na uwadze to, że specyfika niektórych działalności oparta jest na większym lewarowaniu się długiem niż w przypadku innych spółek, np. w branży finansowej lub handlowej. Mniejszy poziom lewarowania się długiem częściej z kolei obserwuje się w firmach produkcyjnych.

 

W poniższej analizie pod uwagę wzięto wyłącznie spółki notowane w indeksie sWIG80, które opublikowały sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Ze względu na specyfikę branży, pominięto również spółki z sektora finansowego (banki, firmy leasingowe), które charakteryzują się wysokim poziomem wskaźnika ogólnego zadłużenia.

British Automotive Holding

Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia British Automotive Holding (BAH) wynosi 0,9. Oznacza to, że wartość pasywów spółki stanowią w 90 procentach zobowiązania. Taki wynik powstał poprzez podzielenie łącznej wartości zobowiązań BAH, które wyniosły na koniec 2018 roku 420,410 mln zł i aktywów ogółem spółki w kwocie 466,711 mln zł. Jak wynika z bilansu, w przypadku BAH wartość zobowiązań krótkoterminowych dominuje nad długoterminowi. Ich wartość jest o 70 procent wyższa i stanowi 63 procent łącznych zobowiązań firmy.

 

Firma zajmuje się dystrybucją samochodów marki Land Rover oraz Jaguar poprzez sieć autoryzowanych salonów zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. BAH prowadzi również sprzedaż części zamiennych oraz akcesoriów, ale także jest bezpośrednim dealerem marki Aston Martin. Działalność importerska spółki po 31 lipca 2020 roku stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wypowiedzenie umowy przez firmę Jaguar Land Rover Limited. Jak czytamy w sprawozdaniu za 2018 rok, wypowiedzenie tej umowy w ocenie zarządu może wpłynąć na zmniejszenie się zdolności kredytowej spółki i trudniejszy dostęp do źródeł finansowania w przyszłości lub na wzrost jego kosztu.

 

British Automotive Holding - wykres kursu akcji
British Automotive Holding - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W ramach dywersyfikacji działalności w lutym 2019 roku firma Lobexim, która jest spółką zależną BAH, podpisała 5-letnią umowę franczyzową z firmą SurPrice Rent A Car. Zgodnie z jej postanowieniami, podmiot będzie prowadzić wypożyczalnie aut na terenie Polski. Z kolei na początku kwietnia firma poinformowała o przedłużeniu okresu wyłączności negocjacji dotyczących umowy franczyzowej na prowadzenie analogicznej działalności w Czechach. Więcej na temat spółki BAH pisaliśmy w raporcie z cyklu Spółka pod lupą SII.

 

ASBISc Enterprises

W przypadku Asbisu wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wynosi 0,8. Poziom zobowiązań firmy to 1,521 mln zł, natomiast jej aktywa sięgnęły 1,894 mln zł. Spółka zajmuje się dystrybucją sprzętu i komponentów IT w takich krajach jak Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina, Republika Czeska, Białoruś, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Węgry. Prowadzi również działalność w krajach Bliskiego Wschodu jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska czy Katar.

 

Z bilansu spółki sporządzonego na koniec 2018 roku wynika, że prawie 100 procent jej zobowiązań stanowią zobowiązania krótkoterminowe. Z kolei ponad połowa z nich dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Spory bo ponad 36-procentowy jest udział kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

 

 ASBISc Enterprises - wykres kursu akcji
Asbis - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jako jedno z ryzyk prowadzonej działaności, w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, spółka wskazuje ryzyko kredytowe. Asbis nabywa produkty IT od dostawców na własny rachunek. Zobowiązania wobec nich mają odrębnych charakter w stosunku do zobowiązań, jakie powstają po nabyciu towaru przez klienta. Asbis jest zatem zobowiązany do regulowania zobowiązań wobec dostawców niezależnie od tego czy uzyska zapłatę za sprzedany towar od nabywców. W skrajnym przypadku brak płatności z ich strony może pogorszyć możliwości spółki dotyczące regulowania zobowiązań.

Neuca

Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki to 0,79. Jej łączna wartość zobowiązań wynosi 2,461 mld zł, natomiast aktywa razem firmy Neuca osiągnęły na koniec ubiegłego roku 3,116 mld zł. Firma specjalizuje się w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Oprócz tego Neuca ma pozycję eksperta w takich segmentach rynku zdrowia jak produkcja farmaceutyków, handel hurtowy, marketing, telemedycyna czy logistyka. Ponad 96 procent zobowiązań spółki stanowią zobowiązania krótkoterminowe, z których z kolei większość stanowią zobowiązania handlowe i inne zobowiązania operacyjne.

 

 Neuca - wykres kursu akcji
Neuca - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak Neuca podaje w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, najistotniejszą pozycją zobowiązań dla Grupy, oprócz zobowiązań z tytułu kredytów, są zobowiązania handlowe powstałe w wyniku nabycia towarów w postaci wyrobów farmaceutycznych. Terminy płatności w większości przypadków zawierają się w przedziale od 0 do 90 dni, a dostawcy nie naliczają odsetek z tytułu odroczenia terminu zapłaty.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie