Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII wnioskuje do MF o istotne obniżenie podatku „Belki”

Skomentuj artykuł
© tortoon - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) w ramach procesu konsultacji  publicznych nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego  (SRRK) skierowało do Minister Finansów opinię do opublikowanego przez Ministerstwo dokumentu Strategii. W swoim Stanowisku Stowarzyszenie wnioskuje przede wszystkim o istotne obniżenie podatku „Belki”. Proponuje także wiele innych rozwiązań mających na celu wzrost zainteresowania Polaków rynkiem kapitałowym, w tym długoterminowym oszczędzaniem.

W strategii są pozytywy

Stowarzyszenie w opinii skierowanej do Minister Finansów podnosi, iż zaprezentowany projekt Strategii niewątpliwie ma elementy pozytywne dla inwestorów indywidualnych. Wymienić można wśród nich m.in. zamiar wzmocnienia ochrony uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie nacisku na edukację ekonomiczną Polaków, rekomendację stworzenia właściwego sądu i prokuratury do rozstrzygania sporów dotyczących rynku finansowego, ale także proponowana jest możliwość kompensacji strat z jednostek funduszy inwestycyjnych z zyskami z innych inwestycji kapitałowych, o co SII postulowało już wcześniej. Wśród kierunkowo pozytywnych rozwiązań wymienić można także propozycję obniżenia opodatkowania dywidend w przypadku inwestycji długoterminowych.

W strategi nie ma spójności

Stowarzyszenie zwraca jednak w swoim stanowisku uwagę, że w opublikowanym projekcie SRRK występuje w niektórych obszarach niespójności między celami SRRK, a dość zachowawczymi propozycjami zachęt i rozwiązań dla inwestorów indywidualnych, które mają wspierać realizację tych celów. Mianowicie z jednej strony Ministerstwo wskazuje, iż chce zwiększyć udział oszczędności w gospodarce, chce poprawić płynność rynku, chce zwiększyć skalę pozyskiwanego kapitału przez spółki. Podnosi się ponadto, iż intencją dokumentu SRRK jest zapewnienie stosowania konkurencyjnych zachęt podatkowych, a Ministerstwo samo diagnozuje, że brak jest wystarczających zachęt podatkowych dla inwestorów. Do tego wskazuje się na niski poziom prywatnych oszczędności, w tym realizowanych w ramach IKE i IKZE, a zadaniem SRRK zgodnie z jej treścią ma być z kolei przedstawienie rozwiązań skutkujących zwiększeniem skłonności konsumentów do oszczędzania.

Brak wystarczających zachęt dla inwestorów

Tymczasem choć Ministerstwo Finansów właściwie identyfikuje konieczność wzmocnienia roli inwestorów indywidualnych w kontekście planów rozwoju rynku kapitałowego, to proponowane zachęty dla inwestorów w dalekim stopniu odbiegają od rozwiązań zarówno oczekiwanych przez Stowarzyszenia, jak również indywidualnych uczestników rynków finansowych. Natomiast przedstawione w projekcie SRRK propozycje zachęt dla inwestorów istotnie zostały okrojone względem rozwiązań przedstawionych przez Ministerstwo w sierpniu 2018 r.

 

„Strategia proponowana przez Ministerstwo w pewnym sensie sprawia wrażenie strategii zachowawczej względem inwestorów indywidualnych. Nie jest to strategia nastawiona na preferowanie i premiowanie uczestników rynku, którzy świadomie i długoterminowo chcieliby budować swoje oszczędności, w tym przede wszystkim oszczędności emerytalne w oparciu o rodzimy rynek kapitałowy” – podkreśla Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Propozycje SII

Mając na uwadze powyższe, SII zaproponowało, aby Ministerstwo Finansów powróciło do rozwiązań zawartych w dokumencie Strategii przedstawionym w sierpniu 2018 r.,  tj. m.in. do: podwojenia limitów rocznych wpłat na IKE i IKZE, zniesienia 10% PIT od wypłat z IKZE, uatrakcyjnienia emerytalnych planów inwestycyjnych (w tym IKE/IKZE), zniesienie ograniczeń czasowych zawartych w obecnie obowiązujących przepisach (zobowiązanie do oszczędzania przez okres 5 lat kalendarzowych), zmniejszenia „podatku Belki” do 9% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 12 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe oraz zezwolenia rodzicom na otwieranie kont IKZE dla dzieci.

 

Ponadto Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwiło się zamiarom Ministerstwa Finansów dotyczącym uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też  dodatkowe zachęty podatkowe dla inwestorów indywidualnych w postaci zmniejszenia „podatku Belki” do poziomu 4% dla zysków z inwestycji utrzymywanych przez okres co najmniej 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF i jednostki uczestnictwa w otwarte fundusze inwestycyjne inwestujące w takie notowane papiery wartościowe, a w przypadku inwestycji utrzymywanych przez okres przekraczający 60 miesięcy w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych oraz MTF Stowarzyszenie proponuje, aby nie pobierano podatku od dywidend. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od dywidend wypłacanymi przez Spółki.

 

Zachowawcze propozycje Ministerstwa Finansów w SRRK w szczególności odnoszące się do zachęt podatkowych są niezrozumiałe w obliczu faktu, że Ministerstwo ma pełną świadomość, iż przyszłe emerytury Polaków wypłacane z ZUS będą stanowić zaledwie ułamek wynagrodzeń, które obecnie trafiają do kieszeni Polaków. Stąd też negatywnym zaskoczeniem jest, że w zaproponowanej strategii nie zawarto zdecydowanie większej ilości rozwiązań motywujących do oszczędzania emerytalnego przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym” – podsumowuje Piotr Cieślak.

 

Zapoznaj się z pełną opinią SII do SRRK

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie