Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki „śpiące na gotówce”. Wartość tych środków przewyższa ich kapitalizacje

Skomentuj artykuł
MorePixels - fotolia.com

Asbis, Action, Ipopema Securities i Mostostal Warszawa to przykłady spółek notowanych na GPW, których kapitalizacja jest niższa od wartości posiadanej przez nie gotówki. W przypadku jednej z nich różnica przekracza 200 mln zł.

 

W jednej z ostatnich analiz przedstawiliśmy również firmy, które mają na koncie ponad miliard złotych gotówki. Jak się okazało, w przypadku większości z nich, głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Plusy i minusy

Trudno jednoznacznie ocenić, czy posiadanie przez spółkę dużej ilości gotówki jest dobre. Z jednej strony dostępność płynnych środków pieniężnych daje firmie poczucie bezpieczeństwa, gdyż w trudnych momentach, łatwo dostępne środki mogą posłużyć do spłaty zobowiązań. Dostępność kapitału pozwala również na szybkie reagowanie na okazje biznesowe, które mogą przyczynić się do szybszego rozwoju spółki. Z drugiej jednak strony, kapitał przechowywany w formie gotówki traci na wartości ze względu na obecną w gospodarce inflację. Oprócz tego, często rozwój firmy za pożyczone w banku lub od inwestorów w formie obligacji pieniądze jest szybszy.

Wartość gotówki większa od kapitalizacji spółki

Przedstawione w tabeli dane dotyczące kapitalizacji zostały obliczone na podstawie kursu zamknięcia akcji spółek z piątkowej sesji tj. 22 lutego. Z kolei wartość posiadanej przez te firmy gotówki, dotyczy jej stanu na koniec września 2018 roku. Dane te zostały zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych spółek za 3 kwartał ubiegłego roku.

 

Spółki notowane na GPW, których wartość posiadanej gotówki jest wyższa od ich kapitalizacji 

Spółka Wartość gotówki (w mln zł) Kapitalizacja (w mln zł)
Asbis 336,402 130,980
Action 76,718 45,953
Ipopema Securities 59,229 44,308
Mostostal Warszawa 42,391 39,000

Źródło: SII na podstawie sprawozdań finansowych spółek za 3 kw. 2018 roku oraz danych pochodzących z serwisu stooq.pl 

 

Największą różnicę pomiędzy wartością posiadanej gotówki, a kapitalizacją prezentuje spółka Asbis, której akcje do portfela technicznego prowadzonego przez analityków SII, zostały zakupione w poniedziałek. W miniony piątek inwestorzy zareagowali nerwowo na, jak się mogło wydawać, słaby raport spółki ze wstępnymi szacunkami sprzedaży w styczniu, o czym również pisaliśmy. ASBISc Enterprises PLC ma o ponad 200 mln zł więcej gotówki w stosunku do wartości rynkowej jej akcji.

 

Spółka Action ma mniejszą kapitalizację w porównaniu do wartości posiadanej gotówki o 31 mln zł, natomiast Ipopema Securities o prawie 15 mln zł.

 

Porównanie kursu akcji spółek Asbis, Action, Ipopema Securities i Mostostal Warszawa na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy
Porównanie kursu akcji spółek Asbis, Action, Ipopema Securities i Mostostal Warszawa na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy
Źródło: SII na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Najmniejszą różnicę spośród wymienionych spółek, pomiędzy wartością posiadanej gotówki, a kapitalizacją prezentuje Mostostal Warszawa. Kapitalizacja firmy to 39 mln zł, tymczasem na koniec września firma posiadała ponad 42 mln zł w postaci środków pieniężnych.

Wartość gotówki bliska poziomowi kapitalizacji

Kwota posiadanej przez XTB gotówki jest zbliżona do posiadanej przez nią kapitalizację. Wartość rynkowa spółki na koniec piątkowej sesji wyniosła 516,488 mln zł, tymczasem według danych zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym, na koniec września 2018 roku wartość posiadanych przez nią środków pieniężnych (własnych) to 504,660 mln zł.

 

Stosunkowo niewiele mniej gotówki w porównaniu do kapitalizacji miała również spółka Ronson, Impel oraz Kredyt Inkaso. Różnica w ich przypadku wynosi odpowiednio 30, 35 i 37 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie