Chat with us, powered by LiveChat

CCC ogłosiło wezwanie na akcje Gino Rossi

Skomentuj artykuł
agcreativelab - fotolia.com

Dystrybutor i producent obuwia ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Gino Rossi. CCC za pojedynczy walor spółki oferuje 0,55 zł, czyli znacznie więcej w stosunku do ich wyceny z ubiegłego tygodnia. Jednakże, aby transakcja doszła do skutku, muszą zostać spełnione określone warunki.

 

Wezwanie ogłoszone przez CCC dotyczy w sumie 50.333.095 akcji zwykłych Gino Rossi na okaziciela uprawniających do 100 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Producent i dystrybutor obuwia jest w stanie zapłacić 0,55 zł za jedną akcję Gino Rossi. To o niecałe 30 procent więcej, w stosunku do notowań tej spółki pod koniec piątkowej sesji tj. 7 grudnia, po której pojawiła się ta informacja. Zapisy zaplanowano na okres od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 roku.

 

Gino Rossi - wykres kursu akcji
Gino Rossi - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Do transakcji dojdzie jednak tylko pod pewnymi warunkami, które CCC wymienia w komunikacie. Wśród nich jest minimalna liczba akcji Gino Rossi, którą chce nabyć spółka w ramach wezwania. Złożone zapisy na sprzedaż akcji muszą dotyczyć przynajmniej 33.219.842 akcji, stanowiących 66 procent wszystkich akcji i uprawniających do 66 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oprócz tego, CCC jako warunek konieczny wymienia bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu kontroli nad Gino Rossi przez CCC.

 

Nie są to jednak wszystkie elementy konieczne do spełnienia, jakie wymienia CCC. Firma wspomina również o zawarciu umowy organizacyjnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnienia przez Wzywającego wsparcia finansowego dla zachowania płynności Spółki oraz jej integracji w ramach grupy kapitałowej Wzywającego. Umowa strategiczna miałaby zawierać zgodę na przeprowadzenie due dilligence Gino Rossi. CCC wymaga też zawarcia ze wszystkimi wierzycielami spółki, których suma wierzytelności z tytułu zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) na danego wierzyciela na dzień wezwania przekracza kwotę 100 tys. zł, umów dotyczących redukcji kwoty takich zobowiązań o 50 procent w drodze ich częściowego umorzenia.

Porozumienie z ważnymi akcjonariuszami

CCC poinformowało również o zawarciu porozumienia z obecnymi udziałowcami Gino Rossi. Na jego podstawie podmioty zależne lub powiązane z kluczowymi akcjonariuszami mniejszościowymi złożą zapisy na sprzedaż łącznie 15.175.612 akcji w wezwaniu (30,15 procent kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA spółki). Dotyczy to porozumienia z Janem Pilchem i Krzysztofem Bajołkiem.

 

Akcjonariusze zobowiązali się ponadto, że przedmiotowe zapisy na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania nie zostaną wycofane ani unieważnione, także w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na sprzedaż lub zamianę Akcji przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu - napisano w komunikacie.

 

Jeżeli wezwanie dojdzie do skutku, CCC zobowiązała się również do wykupienia wierzytelności PKO BP względem Gino Rossi, których kwota sięga około 70 mln zł.

Reakcja rynku

O wezwaniu CCC poinformował w raporcie bieżącym opublikowanym po zakończeniu piątkowej sesji. Jej efektem jest poniedziałkowy wzrost cen akcji Gino Rossi o ponad 20 procent. Na starcie handlu w tym tygodniu, spółka była wyceniana na 0,55 zł za akcję, czyli dokładnie tyle, ile wynosi cena w wezwaniu. Po trzech godzinach poniedziałkowej sesji akcje Gino Rossi utrzymują się powyżej poziomu 0,5 zł za sztukę.

 

CCC - wykres kursu akcji
CCC - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Akcje CCC zareagowały spadkiem. Na początku poniedziałkowego handlu na giełdzie, akcje firmy z siedzibą w Polkowicach traciły 0,59 procent, jednakże kolejne godziny sesji przyniosły dodatkową przecenę. Po godzinie 14-tej, CCC traciło ponad 4,5 procent swojej wartości.

Sprzedaż Simple

Gino Rossi jest również właścicielem marki Simple, której przejęciem nie jest zainteresowane CCC. W związku z tym Gino Rossi również w piątek poinformowała w osobnym komunikacie bieżącym o złożeniu oferty sprzedaży 100 procent akcji Simple Creative Products na rzecz PKO BP za cenę zaledwie 0,5 mln zł. Warto przypomnieć, że jeszcze w lutym tego roku, podczas prowadzonych negocjacji dotyczących sprzedaży modowej marki, jej szacowaną wartość określono w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki tej firmy.

 

- Zapłata za Akcje może nastąpić w drodze przelewu na rzecz Emitenta części wierzytelności Banku wobec Simple w wysokości równowartości Ceny Sprzedaży. W przypadku nabycia wierzytelności wobec Simple, Emitent dokona jej umorzenia poprzez zwolnienie z długu lub odsprzedaży na rzecz Banku za odrębnie uzgodnioną kwotę. Wraz z przyjęciem Oferty Bank zwolni Emitenta z poręczenia wekslowego za zobowiązania Simple wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a Simple - napisano w komunikacie.

 

Oferta nie może zostać odwołana przez emitenta, a czas na jej przyjęcie przez bank wyznaczono od 14 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie