Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Energa – bieżąca działalność spółki

Temat czatu: Energa – bieżąca działalność spółki

Data: piątek, 14 grudnia, godz. 10:00

 

GK Energa

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości. W 1989 rozpoczął swoją karierę zawodową pracując na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych oraz jako Główny Księgowy w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie, w latach 1992 – 1998, w ramach działalności gospodarczej, świadczył usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Prowadził szkolenia z zakresu podatków, prowadzenia ksiąg oraz obowiązkowego przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Pracował też jako lustrator dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 1998 - 2002 był Dyrektorem Wydziału Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Poseł na Sejm V Kadencji, w tym czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w okresie styczeń – listopad 2007 roku był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jako ekspert brał udział w realizacji projektu współpracy bliźniaczej dotyczącej wzmocnienia potencjału kontrolerskiego Organu Kontroli w Gruzji i Albanii. Pracuje również w Grupie Roboczej EUROSTAT, której zadaniem jest przygotowanie i opracowanie Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki Energa SA: planowanie i analizy finansowe, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, polityka finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, kontrolling biznesowy, wynagradzanie członków organów spółek Grupy Energa, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami.

Grupa Energa

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz w skład indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Energa Operator

Energa Operator jest liderem Linii Biznesowej Dystrybucja w Grupie Energa. Energa dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski, w jej północnej i środkowej części. Jest dystrybutorem energii elektrycznej dla ponad 3 mln odbiorców. Eksploatuje 185 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi rocznie dostarcza około 21 TWh. Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną odpowiada za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Energa Wytwarzanie

Energa Wytwarzanie jest liderem Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Energa. Energa wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także przesyła ciepło do odbiorców. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Odbiorcom w Kaliszu i Ostrołęce dostarcza ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

Energa Obrót

Energa Obrót jest liderem Linii Biznesowej Sprzedaż w Grupie Energa. Energa prowadzi handel na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaje energię elektryczną i gaz klientom indywidualnym, biznesowym i instytucjonalnym. Ma ponad 3 mln klientów, z czego ponad 2,6 mln stanowią gospodarstwa domowe. Swoją działalność na rynku sprzedaży koncentruje na rozwoju usług i ofert. Wdraża nowoczesne sposoby kontaktu z klientami w internecie (eBOK, mBOK), przez telefon (tBOK), a także w sieci salonów sprzedaży i punktów partnerskich, których jest obecnie 71.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Energa. Na pytania inwestorów odpowie Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. Czat odbędzie się 14 grudnia (piątek) o godzinie 10:00.

 

Moderator: Witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie, postaram się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Jacek Kościelniak

 

Rysiardo: Jak ocenia Pan pierwsze aukcje w ramach Rynku Mocy? Czy mechanizm działa poprawnie?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy zadowoleni z wyników 2 pierwszych aukcji, które miały miejsce w listopadzie i grudniu, oceniamy je bardzo pozytywnie.

 

Analityk: Czy Zarząd Energi działa w interesie wszystkich akcjonariuszy (mniejszościowych też)?

 

Jacek Kościelniak: Tak, oczywiście Zarząd Energi działa w interesie wszystkich akcjonariuszy, dbamy o to aby z roku na rok poprawiać nasze wyniki finansowe. Na bieżąco informujemy rynek o istotnych wydarzeniach jakie mają miejsce w Grupie, spotykamy się z analitykami. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na najbliższy tydzień. W październiku, w siedzibie Energi, zorganizowany został Dzień Inwestora Indywidualnego, w którym mógł uczestniczyć każdy inwestor.

 

Kuba Gogolewski: W połowie października 2019 ENERGA musi wykupić obligacje krajowe o wartości 1 mld PLN, a niecałe pół roku później wykupić euroobligacje. W jaki sposób ENERGA zamierza zagwarantować środki na spłatę tych zobowiązań?

 

Jacek Kościelniak: Nieustannie Spółka pracuje nad poprawą bezpieczeństwa finansowego, dba o kowenanty i bezpiecznie działa na rynku. Przepływy finansowe planujemy w długim horyzoncie czasowym. Czujemy się bezpiecznie i takie samo bezpieczeństwo zapewniamy naszym interesariuszom.

 

Waldi: Z czego wynika wzrost cen energii o którym teraz tak głośno?

 

Jacek Kościelniak: W 2018 roku rynki energii elektrycznej, nie tylko w Polsce, zanotowały radykalne wzrosty cen. Wśród głównych czynników tej sytuacji były wzrosty cen paliw (w przypadku rynku polskiego chodzi przede wszystkim o ceny węgla, ale w kontekście szerszym rosły też np. ceny gazu), koszt uprawnień do emisji CO2. Nałożyły się też na to ceny praw majątkowych, a także wyraźny wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Wojtek W: Trwa Szczyt Klimatyczny ONZ (COP Czy wnioski płynące z tego wydarzenia mają wpływ na strategię i kierunek rozwoju polskiego sektora energetycznego, w tym również Energi?

 

Jacek Kościelniak: To bardzo ważne wydarzenie, mieliśmy możliwość wzięcia w nim aktywnego udziału, wpisujemy się w projekt rozwoju elektromobilności. W przyszłym roku mamy zamiar zainstalować około 60-ciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych w północnej części Polski. Spodziewamy się, że Komisja Europejska wyasygnuje z bogatego budżetu prorozwojowe, źródła finansowania tych projektów.

 

inwestor: Czy spółka korzystała z usług zewnętrznych doradców przy opracowywaniu strategii partycypacji w rynku mocy? Czy spółka korzysta z usług takiego doradcy/doradców w trakcie procesu biddowania?

 

Jacek Kościelniak: Spółka posiada mocne zasoby wewnętrzne, ograniczyliśmy współpracę z doradcami zewnętrznymi do niezbędnego minimum.

 

Arnie: Czy spółka wycofa swój wniosek do URE o podwyżki cen energii?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy w procesie administracyjnym, obserwujemy sytuację. Będziemy stosownie reagować w zależności od jej rozwoju, pozostając w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

inwestor: Odnosząc się do pytania o COP - czy tak samo jak elektromobilność rozwijają Państwo dalej plany budowy OZE? PEP2040 nie przewiduje ciekawej roli dla onshoru

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy w Polsce najbardziej „zieloną” grupą energetyczną. Jesteśmy dumni z tego, ze mamy duża flotę elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych. Planujemy oczywiście w tym zakresie rozwój, ale jest zbyt wcześnie, aby podać informacje o konkretnych inwestycjach.

 

Pietras: wydaje się że polska energetyka jest mocno niedoinwestowana a zamiast inwestować spółki drenuje się z pieniędzy. Jakie i z czego sfinansowane maja być inwestycje energi w następnych latach

 

Jacek Kościelniak: Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Działamy w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Spółki energetyczne wcale nie są "tłustymi kotami", inwestycje nasze finansujemy z własnych środków, bilansowo przy wykorzystaniu jeszcze środków z EBI i EBOR. Ubolewamy nad tym, iż brakuje wsparcia finansowego ze strony funduszy rozwojowych. W naszej strategii zakładamy zrównoważone podejście do poprawy jakości, rozwoju sieci dystrybucji oraz rozwoju energetyki zielonej, modernizujemy również istniejące hydroelektrownie.

 

Ostry: Czy dzięki rynkowi mocy Elektrownia Ostrołęka C będzie rentowna? Jaki docelowy poziom rentowności może osiągnąć?

 

Jacek Kościelniak: Rynek mocy został stworzony po to, aby wspierać inwestycje w energetyce. Wyniki pierwszej i drugiej aukcji mocy pozwalają patrzeć z optymizmem na kolejną aukcję, choć widzimy, że presja cenowa jest coraz większa.

 

Kamil P: Co było powodem skokowego wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 w 2018 roku?

 

Jacek Kościelniak: Odpowiadając wprost, myślę, że powodem były spekulacje na rynku uprawnień emisjami. Proszę pamiętać, że handel uprawnieniami do emisji CO2 taktowany jest jak instrument finansowy.

 

Gregory: Jaki jest planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy Ostrołęki C? Czy jest możliwe że inwestycja ta nie zostanie rozpoczęta?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy cały czas w procesie decyzyjnym, przewidywany jest udział jednostki w rynku mocy 21 grudnia. Będzie to jeden z ostatnich etapów przed wydaniem NTP. Sama aukcja dotyczy dostarczenia mocy w 2023 roku.

 

inwestor: Czy spółka obawia się wycofania współinwestora Enei z projektu Ostrołęka C w związku ze wniesionymi przeciwko niemu dwoma pozwami?

 

Jacek Kościelniak: Pozwy te nie ułatwiają nam pracy, niemniej jednak, razem z Enea współpracujemy w oparciu o umowę inwestycyjną oraz wspólnie, na bieżąco, monitorujemy proces przebiegu inwestycji. Nie widzimy ryzyka wycofania się współinwestora, albowiem obie grupy zgodnie z harmonogramem i przyjętymi umownie założeniami, realizują projekt.

 

eco: Czy spółka zamierza przeprowadzać duże inwestycje w nowe źródła energii pochodzące z OZE?

 

Jacek Kościelniak: Nieustannie zwiększamy swoją aktywność w zakresie odnawialnych źródeł energii. Budujemy farmę wiatrowa Przykona. Postępujemy zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie rozwoju OZE.

 

Ronin: Czy Pana zdaniem inwestycja w elektrownię atomową to dobra decyzja i dobry kierunek dywersyfikacji źródeł energii?

 

Jacek Kościelniak: PEP jest w trakcie konsultacji, na pewno będzie wzrastało zapotrzebowanie na energię elektryczną. W związku z tym spółki energetyczne będą rozbudowywały swoją flotę. Elektrownie atomowe są jedną z ciekawszych alternatyw.

 

mmmaslov: Ale czy czasem Minister Tchórzewski nie powiedział, że wiatraki trzeba będzie zezłomować, a polska energetyka ma być w całości oparta na węglu?

 

Jacek Kościelniak: Nie znam takiej wypowiedzi. Wręcz przeciwnie – minister Tchórzewski jest za rozwojem energetyki wiatrowej, w tym offshore, elektrowni wodnych oraz PV.

 

fundamentalista: Czy w kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego wzrostu cen zielonych certyfikatów?

 

Jacek Kościelniak: Trudno przewidywać ceny zielonych certyfikatów. Obecny poziom cenowy to 150-160 zł. Nie ma przesłanek za dalszymi, silnymi wzrostami cen zielonych certyfikatów. Obecny poziom cen energii i zielonych certyfikatów powoduje że opłacalność produkcji OZE jest bardzo dobra.

 

beny: Czy fuzja (Energa, PGE, Enea, Tauron) w polskiej energetyce jest dalej możliwa? Temat trochę przycichł, ale chyba całkiem nie upadł?

 

Jacek Kościelniak: Ten temat nie istnieje.

 

pstaniszewski@wp.pl: Pan prezes twierdzi, że Zarząd Spółki działa w imieniu wszystkich akcjonariuszy. Trudno w to uwierzyć ("Minister Tchórzewski zorganizował konferencję prasową z szefami największych spółek energetycznych w Polsce. W ich imieniu oznajmił, że znaleźli miliard oszczędności. Oni sami nie powiedzieli ani słowa"). Kto z Waszej strony brał udział w tej konferencji i jak to się ma do przestrzegania zasad corporate governance oraz dbania o akcjonariuszy innych niż SP?

 

Jacek Kościelniak: Zarząd spółki traktuje każdego akcjonariusza w taki sam sposób, działając w oparciu i zakresie obowiązujących przepisów prawa a także dobrych praktyk.

 

Rooney: czy spółka definitywnie może zadeklarować ze nie będzie brała udziału w finansowaniu projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce?

 

Jacek Kościelniak: Na chwilę obecną spółka nie uczestniczy w tym projekcie. Jednakże kibicujemy i trzymamy kciuki za jego powodzenie. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w konsultacjach merytorycznych.

 

Gregory: Czy Energa w jakikolwiek sposób jest lub będzie zaangażowana w projekty dotyczące elektrowni atomowych?

 

Jacek Kościelniak: Dotychczas nie byliśmy zaangażowani. Dzisiaj skupiamy się na Ostrołęce C. W planie mamy też dwie instalacje CCGT, instalację wodną oraz inne.

 

akcjonariusz: Czy Energa wypłaci jeszcze kiedyś dywidendę?

 

Jacek Kościelniak: Jesteśmy spółką dywidendową. Każdorazowo jednak analizujemy wyniki spółki oraz potrzeby finansowe i to decyduje, czy w danym roku następuje wypłata dywidendy. Warto jednak mieć na uwadze, ze obecnie spółka ma duże potrzeby finansowe z uwagi na inwestycje.

 

mmmaslov: Tych offshore, to ja się zgadzam, tak faktycznie powiedział. Ale przecież na lądzie stoją setki (a pewnie tysiące) wiatraków. Tu link do tej światłej koncepcji: https://wysokienapiecie.pl/14929-pep2040-energetyka-wiatrowa-w-polsce-plany-rzadu/

 

Jacek Kościelniak: Do 15 stycznia trwają konsultacje z PEP. Po tej dacie poznamy docelowy kształt programu i wtedy będzie można wyciągać wnioski również odnośnie offshore.

 

Adrian: Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych zysk netto Energi po 9 miesiącach roku spadł o 7,7% rdr, do 584 mln zł. Czy jest szansa na osiągnięcie całorocznego zysku zbliżonego do zeszłorocznego? Czy w 2019 roku jest szansa na poprawę wyniku?

 

Jacek Kościelniak: Co do zasady spółka nie publikuje prognoz kwartalnych ani rocznych. Jak wspomniałem wcześniej, pracujemy w trudnym otoczeniu biznesowym, jednakże robimy wszystko aby utrzymać wysoki poziom rozwoju. Optymistycznie patrzymy na końcówkę roku.

 

Sasza: Jak Pana zdaniem mogą kształtować się ceny uprawnień do emisji CO2 w kolejnych miesiącach?

 

Jacek Kościelniak: Trudno jest przewidzieć docelowe ceny. W naszych analizach bierzemy pod uwagę bardzo różne scenariusze, chociażby wpływ Brexitu na rynek CO2.

 

inwestor: W których segmentach biznesowych znajdują się te oszczędności, o których mówił min. Tchórzewski? Czy na pewno akcjonariusze instytucjonalni (nie mówiąc o mniejszościowych) mają takie samo prawo zebrania całej energetycznej czwórki (w tym Państwa) na jedną konferencję prasową?

 

Jacek Kościelniak: Cały czas znajdujemy się w procesie optymalizacji oraz restrukturyzacji. Prowadzi to do poprawy procesów wewnętrznych i oszczędności.

 

inwestor: Czy Energa poprzez PKEE bierze udział w konsultacjach pakietu zimowego i kryterium 550? Jakie ryzyka najbardziej Pana zdaniem wynikają dla spółki ze względu na tę regulacje?

 

Jacek Kościelniak: Tak, oczywiście staramy się aktywnie uczestniczyć w pracach PKEE poprzez swój głos w dyskusji. Zgłaszamy uwagi i komentarze do dokumentów. Wiemy, że nasz głos jest głosem istotnym w zakresie szeroko rozumianej współpracy.

 

inwestor: Jaką cenę CO2 zakładają Państwo w długoterminowych planach finansowych spółki? Czy jest to np. 30 EUR zgodnie z najbardziej aktualną informacją od International Energy Agency?

 

Jacek Kościelniak: Posiadamy analizy wielowariantowe, w których znajdują się różne scenariusze cen CO2. Nie zdradzamy naszej „kuchni” w tym zakresie, jednakże mamy nadzieję, że ceny CO2 w przyszłości nie będą aż tak wysokie a zależności od struktury mixu energetycznego sukcesywnie będzie spadać.

 

Kuba Gogolewski: Na początku września 2018 ENERGA poinformowała o podpisaniu Porozumienia ws. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Energia w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C. Porozumienie było ważne do 30.11.2018. Czy zostało przedłużone? Nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat...

 

Jacek Kościelniak: W raporcie bieżącym poinformowaliśmy o terminie ważności porozumienia. Jeśli w tym zakresie pojawia się nowe okoliczności, poinformujemy o tym komunikatem prasowym lub MAR-owskim (bieżącym).

 

inwestor: Jak odnosi się Pan do wypowiedzi min. Tchórzewskiego nt. roli Ostrołęki C w synchronizacji KSE krajów bałtyckich? O ile mi wiadomo, Energa jako spółka notowana na giełdzie ma przede wszystkim za cel wypracowanie wartości dla akcjonariuszy, a nie (jak np. Gaz-System czy PSE) gwarantowanie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. Czy spółka jest w stanie uzyskać jakiekolwiek wynagrodzenie ze strony Ministerstwa za tę funkcję "solidarności" z krajami bałtyckimi?

Jacek Kościelniak: Potwierdzamy, że PSE odpowiada za wymianę międzysystemową i innymi systemami elektroenergetycznymi, natomiast Ostrołęka C będzie jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną (JWCD) i będzie mogła w związku z tym świadczyć usługi systemowe na rzecz PSE w zakresie zgodnym z katalogiem usług systemowych. Dla uniknięcia wątpliwości w naszym business case nie uwzględniamy przychodów z tego tytułu.

 

Keri: Jak wygląda opcja wybudowania dwóch bloków po 500MWe każdy na gaz zamiast Ostrołęki C pod względem kosztów i oczekiwanego zwrotu z inwestycji w porównaniu z 1000MWe na węglu w obecnie forsowanym wariancie?

Jacek Kościelniak: Nie dysponujemy aktualnymi analizami rentowności takich bloków. Historycznie temat budowy bloków gazowych w Ostrołęce był analizowany, lecz projekty te były porzucane ze względu na brak rentowności. Obecnie realizowany wariant budowy Elektrowni Ostrołęka C (wskazany w pytaniu) nie jest porównywalny z opcją budowy 2 bloków 500 MWe opalanych gazem ziemnym. Uruchomienie takiego projektu wiązałoby się z koniecznością uzyskania nowych pozwoleń/decyzji niezbędnych do uruchomienia oraz oszacowania np. kosztów budowy przyłącza gazu. Dopiero zebranie podstawowych danych nt. ekonomiki takiego projektu pozwoliłoby na ewentualne analizy porównawcze.

 

Moderator: Dziękujemy Państwu za dużą liczbę interesujących pytań. Ze względu na ograniczenia czasowe nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa kwestie. Na pewno będziemy wracać do tej formy komunikacji.