Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2018 r.

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2018 r.

Data: poniedziałek, 17 września, godz. 11:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jest także członkiem Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty zarówno tej skierowanej do klientów indywidualnych,  jak i do kontrahentów, a także niezmiennie wysoki poziom świadczonych usług: 

 

VOTUM S.A.

VOTUM S.A. jest podmiotem, który od 2005 roku oferuje kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Na rzecz poszkodowanych Spółka uzyskała ponad 2 420 000 000 zł odszkodowań. W 2010 roku Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych i od tamtego momentu cieszy się dużym zaufaniem inwestorów. Działalność Spółki koncentruje się na trzech kluczowych obszarach dochodzenia roszczeń, tj. szkody osobowe, szkody w mieniu oraz dochodzenie roszczeń bankowych.

 

 • Szkody osobowe
  Pierwszy z wymienionych segmentów działalności dotyczący szkód osobowych obejmuje dochodzenie roszczeń za doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy i w rolnictwie obrażenia ciała. 
  W ramach obszaru dochodzenia roszczeń za szkody osobowe Spółka reprezentuje także osoby uprawnione dochodzące roszczeń związanych ze stratą osoby najbliższej. Spółka dochodzi także pozostałych roszczeń należnych osobom uprawnionym, w  tym odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zwrotu kosztów pogrzebu i renty alimentacyjnej.
  Ostatni segment obsługiwanych spraw w ramach obszaru szkód osobowych odnosi się do roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej osób bliskich najciężej poszkodowanych. 
 • Szkody w mieniu
  Drugi obszar działań koncentruje się na dochodzeniu roszczeń za szkody na mieniu, w tym za szkody w pojazdach realizowane przede wszystkim w oparciu o cesje wierzytelności. W tym segmencie działania Spółki odnoszą się zarówno do dochodzenia roszczeń należnych z tytułu szkody w pojeździe, jak i utraty jego wartości handlowej. W ramach tego obszaru Spółka obsługuje również sprawy obejmujące szkody na mieniu innym niż pojazdy, w tym z zakresu zużycia technicznego nieruchomości. 
 • Dochodzenie roszczeń bankowych
  Nowym segmentem działań Spółki jest reprezentacja klientów dochodzących roszczeń z tytułu zawarcia umów kredytowych denominowanych lub waloryzowanych do waluty obcej, zarówno w zakresie nadpłaconych rat, jak i ubezpieczenia niskiego wkładu. 

 

Votum Centrum Odškodnění, A.S.

Spółka zależna VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. jest podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych na rynku czeskim. Posiada ona także oddziały na rynku słowackim oraz węgierskim.

 

Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o.

Spółka zapewnia profesjonalną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Ukrainy.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. k. 

Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających z deliktów komunikacyjnych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych, a także szkód na mieniu, w tym w pojazdach i nieruchomościach. Nowym segmentem świadczonych przez kancelarię usług jest obsługa roszczeń z umów bankowych obejmująca w szczególności kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej, a także związane z nim ubezpieczenie niskiego wkładu. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym. 

Spółka prowadzi również obsługę spraw z zakresu prawa osobowego, dochodzenia należności, a także obsługuje sprawy z zakresu prawa handlowego czy konkurencji i konsumentów.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k.

Nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, którego zespół tworzą uznani w międzynarodowym środowisku specjaliści wykwalifikowani w zakresie najnowocześniejszych technik rehabilitacji. Spółka świadczy przede wszystkim usługi rehabilitacyjne dla osób po wypadkach komunikacyjnych, w tym pacjentów z najpoważniejszymi urazami neurologicznymi, jak również znajdujących się w stanie wegetatywnym. 

 

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o.

Spółka powstała w odpowiedzi na zmiany w prawie, które weszły w życie z początkiem lipca 2015 roku. Obecnie, w zdecydowanej większości spraw, sędziowie wydają wyroki nie w oparciu o własne ustalenia, lecz o materiał dostarczony przez obie strony sporu. Oznacza to, że szansę na wygranie procesu zwiększa strona, która będzie aktywniejsza w prowadzeniu sporu oraz znajdowaniu i podnoszeniu argumentów wraz z dowodami na ich poparcie. Może to nastąpić w szczególności poprzez składanie prywatnych ekspertyz, które stały się pełnoprawnym dowodem w sprawie.

Biuro Ekspertyz Procesowych zatrudnia i współpracuje z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę, jak również bogate doświadczenie zawodowe. Osobami uznanymi za ekspertów w zakresie swojej działalności, których opinie – zarówno na etapie postepowania polubownego jak i procesowego – mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć.

 

Law Stream sp. z o.o. (dawniej Biuro Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych sp. z o.o.)

Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności tworzenie rozwiązań w obszarze nowych technologii, w tym na potrzeby VOTUM S.A.  Spółka zajmuje się również opracowaniem i wdrożeniem algorytmów do oceny przyjmowanych spraw i wspomagania procesu podejmowania decyzji o działaniach prawnych, jak również przygotowaniem aplikacji do samodzielnego opracowania korespondencji przez konsumentów.

 

Redeem sp. z o.o.

Redeem sp. z o.o. oferuje kompleksową windykację należności zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową VOTUM, który odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godz. 11:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu z inwestorami indywidualnymi. Zapraszam do zadawania pytań.

 

JaJerzy: W ostatnich latach kurs akcji mocno spadł. Z czego to wynika? Czy sytuacja fundamentalna spółki tak mocno się pogorszyła?

 

Bartłomiej Krupa: Wartość kursu akcji Votum wynika oczywiście tak z ogólnej sytuacji na giełdzie jak i czynników dotyczących samej spółki. Te pierwsze nie wymagają oczywiście szerszego omówienia w formule dzisiejszego spotkania, niemniej jednak wypada podkreślić, że dwóch z naszych inwestorów instytucjonalnych odczuło skutki zdarzeń związanych ze spółką GetBack co nie pozostawało bez wpływu na spółki pozostające w portfelach tych funduszy. Analizując czynniki wewnętrzne wypada przyznać, że na przełomie roku 2016 i 2017 odnotowaliśmy spadek sprzedaży. Naszą odpowiedzią był szereg zmian wprowadzonych w spółce, w tym rozpoczęcie procesów cyfryzacji w spółce, rezygnacja z prowadzenia mniejszych spraw i wprowadzenie nowego produktu dla kredytobiorców frankowych. W praktyce te nowe projekty również wiązały się z kosztami, co było wyraźnie widoczne w naszym wyniku. W roku 2018 przełamujemy tę passę i spodziewamy się poprawy rentowności.

 

karolraszka@poczta.onet.pl: Na konferencji prasowej można było usłyszeć, że Votum zakłada wypracowanie w drugiej połowie 2018 roku lepszych wyników niż w pierwszym półroczu. Z czego ma wynikać ta zakładana poprawa? Czy nadal to Państwo podtrzymują?

 

Bartłomiej Krupa: Podtrzymujemy deklarację poprawy wyników. Uważni obserwatorzy spółki zapewne pamiętają, że jej wyniki cechują się pewną sezonowością i tak w III kw. wynik bywa niższy ze względu na sezon urlopowy w sądach i branży ubezpieczeniowej, w IV zaś odnotowujemy najwyższe wyniki z całego roku ze względu na zamykanie pozycji przez ubezpieczycieli. W II półroczu nie będą już na naszym wyniku ciążyły koszty tak wysokiego stanu zatrudnienia w sieci wewnętrznej, a jednocześnie już widzimy, że projekt spraw bankowych począwszy od września będzie rentowny w poszczególnych miesiącach aż do końca roku. Ze względu na wzmożoną akcję kierowania spraw do procesów i pozyskanie rekordowej ilości spraw cesji wierzytelności (50% więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego) możemy się spodziewać również wzrostu przychodów.

 

roberto carlos: Proponowane zmiany legislacyjne (np. stawki maksymalne) wydaje się, że mogą znacząco negatywnie wpłynąć na całą branżę odszkodowawczą, jak i działalność Votum. Czy Zarząd spółki ma jakiś plan, jak zniwelować te negatywne skutki ewentualnych nowych ustaw? Czy zmiany prawa już są przesądzone?

 

Bartłomiej Krupa: W Senacie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy dot. świadczenia usług odszkodowawczych. Jak każda regulacja i ta będzie zwiększała bariery dostępu do rynku. Takie rozwiązanie może wiązać się z pewnymi kosztami, chociażby w zakresie windykacji należności od części klientów, jak również w zakresie ceny maksymalnej może wpływać na rentowność ze sprzedaży. To co dla wielu może być trudnością stanowi jednak dla najsilniejszych uczestników rynku okazję do zwiększenia przewagi nad rywalami. Dzięki zapleczu kapitałowemu będziemy w stanie sobie poradzić w warunkach rynkowych, które dla mniejszych podmiotów, jeszcze przed wprowadzeniem regulacji okazują się nie do pokonania. Oczywiście nasz samorząd uczestniczy w tych pracach i ich kształt nie jest ostatecznie przesądzony. Co warte podkreślenia ich wynik ma dotyczyć przyszłych kontraktów, a nie będącego w obrocie portfela ponad 1 mld roszczeń klientów Votum S.A.

 

mmmaslov: Chciałbym zapytać o dywidendę, której jak rozumiem ma nie być w tym roku. Co z kolejnymi latami, bo w komunikacie z Walnego jest dramatycznie niezrozumiały komunikat. To jak z tą dywidendą będzie?

 

Bartłomiej Krupa: W projekcie cesji szkód rzeczowych możemy pochwalić się rentownością netto na poziomie 22% i na ten cel pozyskaliśmy kolejną pulę kredytowania. W tych okolicznościach w interesie spółki i jej akcjonariuszy było wykorzystanie wypracowanego zysku również na ten cel. Polityka dywidendy obowiązuje również na rok 2018. Przypomnę, że przewiduje ona także opcję buy-back, która przy obecnym kursie akcji może być rozważana jako szczególnie zasadna.

 

tes: jak wygląda działalność związana z kredytami frankowymi? Udaje się te sprawy wygrywać?

 

Bartłomiej Krupa: Obecnie przeszło 200 spraw naszych klientów jest już na etapie po złożeniu pozwu i w części z nich wyznaczone są terminy pierwszych posiedzeń. Mamy już pierwszy nakaz zapłaty, niemniej jednak liczymy się z tym, że sprawy będą musiały w większości przejść przez tok instancji, co może zająć 2 a nawet 3 lata. Dzięki wprowadzeniu nowego modelu płatności przewidującego częściową opłatę z góry jeszcze w roku 2018 miesięczne koszty prowadzenia koszty sięgające ćwierć mln zł będą pokryte przychodami na takim poziomie, a w 2019 mamy zamiar wypracowywać już zysk. W praktyce jednak to fee ze spraw procesowych stanowi nasz cel biznesowy.

 

Natalia Puszczycka: Jakie nakłady inwestycyjne są planowane na najbliższe lata?

 

Bartłomiej Krupa: Nakłady inwestycyjne w najbliższych latach związane będą szczególnie z inwestycjami w szkody rzeczowe, jeszcze w tym roku chcemy zwiększyć pulę inwestycji o dodatkowe 2 mln zł. W tym momencie mamy jeszcze marginalny udział w tym rynku i chcemy go zdobywać także dzięki zaangażowaniu w nowe technologie. Dzięki partnerstwu z DirectInfo, z którym współtworzymy już projekt Law Stream mamy zamiar być bardziej skuteczni w pozyskiwaniu klientów metodą direct. Traktujemy ten kierunek jako strategiczny i w przyszłości on również może generować potrzeby inwestycyjne większe niż do tej pory.

 

mmmaslov: A mogę prosić o odpowiedź wprost o tę dywidendę? Bo nic nie rozumiem.

 

Bartłomiej Krupa: 2,3 mln zł zysku, które WZA postanowiło przeznaczyć na kapitał rezerwowy w przyszłości ma być wypłacone w formie dywidendy. Nie jest to zatem rezygnacja z dzielenia się wynikiem z akcjonariuszami, ale oddalenie tego w czasie ze względu na aktualne potrzeby inwestycyjne.

 

h##wek: Jak idą prace nad platformą Law Stream? Kiedy zostanie w pełni ukończona? Jakich efektów finansowych się państwo w związku z jej uruchomieniem spodziewają?

 

Bartłomiej Krupa: Zgodnie ze zobowiązaniami jakie złożyliśmy kilka miesięcy temu platforma ruszyła we wrześniu, niemniej jednak oczywiście to dopiero początek prac i zdajemy sobie sprawę, że model będzie ulegał stałym modyfikacjom. Uruchomiliśmy pierwszą usługę w wariancie testowym i w tej chwili bardzo ważne jest dla nas, aby nasza sieć otrzymała linki partnerskie, dzięki którym będzie mogła powrócić z usługą do klientów, którzy ucierpieli w kolizjach (nie prowadzimy tych spraw w modelu tradycyjnym od sierpnia 2017). W tej chwili pracujemy nad usługą dziedziczenia w OFE w modelu JAAS (justice as a service), którą mamy zamiar uruchomić do końca roku. Celem biznesowym spółki na tym etapie jej rozwoju jest zbudowanie rozpoznawalności i nawyku u klientów oraz upselling do modelu tradycyjnego. Spółka jest prowadzona w modelu niskokosztowym, a jej realny wpływ na wynik skonsolidowany to perspektywa co najmniej roku. Mam jednak świadomość, że mamy tu przewagę nad konkurencją, która jeszcze nie przystąpiła do wyścigu technologicznego.

 

Siemek: coś ta nowa platforma się zawiesza:(

 

Bartłomiej Krupa: Platforma jest w wersji testowej, każdego dnia wprowadzamy usprawnienia.

 

emitent: W tym roku nie było dywidendy? Z czego to wynikało? Czy w kolejnych latach można liczyć na jej wypłatę?

 

Bartłomiej Krupa: Polityka dywidendy pozostaje aktualna i jak wcześniej wspominałem obecna wycena naszego waloru skłania również do rozważenia wykorzystania wariantu buy-back.

 

allegroanna1@vp.pl: Sprzedawać, kupować czy trzymać akcje Votum:-P

 

Bartłomiej Krupa: W tym zakresie każdy podejmuje oczywiście decyzje sam. Ja kupuję i trzymam.

 

allegroanna1@vp.pl: Kiedy spółka na Ukrainie zacznie zarabiać?

 

Bartłomiej Krupa: Ukraińska spółka odszkodowawcza na półrocze 2018 osiągnęła wynik na działalności operacyjnej na poziomie 149 tys. zł w stosunku do straty 105 tys. zł w 1H 2017. Wciąż jednak jest to wynik marginalny biorąc pod uwagę, że rynek jest podobnej wielkości jak rynek polski, a sumy gwarancyjne na Ukrainie będą rosły.

 

Kornel Małecki: Po pierwszym półroczu 2018 r. przychody były wyraźnie wyższe niż rok wcześniej, a jednak zysk operacyjny i netto spadł rok do roku. Co było tego przyczyną?

 

Bartłomiej Krupa: Spadek zysku z działalności operacyjnej w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem kumulacji różnych działań podjętych w poprzednim oraz bieżącym roku przez Spółkę, takich jak rozwój sieci sprzedaży, obsługa spraw procesowych, rozwój nowego segmentu usług dotyczący dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych oraz zwiększenie zaangażowania w projekt związany z nabywaniem cesji. W/w działania pociągnęły za sobą znaczący wzrost kosztów w pozycjach usługi obce, podatki i opłaty oraz wynagrodzenia. Dodatkowo w I półroczu w GK odnotowaliśmy zwiększone koszty amortyzacji w spółce flotowej (1,5 mln zł ) oraz koszty rozpoczęcia projektu współpracy z NFZ przez spółkę rehabilitacyjną Krakowa ( ok.400 tys.zł). Były to pozycje kosztowe jednorazowe – PCRF w drugim półroczu odrobi wynik na kontrakcie, a jednocześnie ograniczamy projekt flotowy.

 

Tumek: Jakie nowe kanały pozyskiwania klientów mają być rozwijane?

 

Bartłomiej Krupa: Projekt cesji szkód w pojazdach najdynamiczniej rozwija się w Internecie, szkody osobowe są pozyskiwane w dominującej części przez sieć wewnętrzną, a sprawy „frankowe” cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie tylko naszej sieci prowizyjnej, ale także zewnętrznych multiagencji i sieci sprzedaży DSA.

 

Precyzyjny: Patrząc na wskaźnik zobowiązania ogółem do kapitałów własnych to on systematycznie maleje. Czy dalej można się spodziewać jego obniżania?

 

Bartłomiej Krupa: Będziemy utrzymywali podobny poziom kapitałów własnych, struktura kapitałów do zobowiązań wynosząca ok. 40% jest dla nas optymalna celem właściwej obsługi finansowania inwestycji.

 

Rysiek: Rentowność spółki z roku na rok coraz niższa. Czy są planowane jakieś działania, aby ten negatywny trend odwrócić?

 

Bartłomiej Krupa: Zmieniamy strukturę produktową tak, aby rósł udział produktów najwyżej marżowych, stąd chociażby inwestycje w "rzeczówki" i rezygnacja ze spraw o najmniejszym potencjale roszczeń. Dzięki procesom informatyzacji będziemy zmierzali do ograniczenia kosztów pracy.

 

Moderator: Ze względu na ograniczone ramy czasowe czatu zmuszony jestem podziękować za spotkanie. Na pytania, na które nie udało się udzielić odpowiedzi w zaplanowanym czasie odpowiedź zostanie udzielona poprzez SII. Zapraszamy jednocześnie do kontaktu z działem relacji inwestorskich. Pozdrawiam, Bartłomiej Krupa

 

Moderator: P.S. Zapraszam do zapoznania się z prezentacją inwestorską, która w dniu dzisiejszym zostanie zamieszczona na naszej stronie w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

PYTANIA, NA KTÓRE UDZIELONO ODPOWIEDZI PO ZAKOŃCZENIU CZATU

 

Kierownik: Z czego wynika relatywnie duży wzrost kosztów operacyjnych w pierwszym półroczu 2018 r.?

 

Bartłomiej Krupa: W I półroczu 2018 Grupa poniosła ok. 400 tys. zł kosztów związanych z przygotowaniem i obsługą kontraktu NFZ. Ponadto w I półroczu 2018 Grupa poniosła 1,5 mln zł kosztów w związku z rozwojem spółki AutoVOTUM S.A. Pierwsza z tych pozycji była jednorazowa i już w drugim półroczu odnotujemy przychody wynikające z tej inwestycji. Jeżeli chodzi o segment wypożyczalni – z uwagi na ryzyka, jakie dostrzegamy, będziemy marginalizować tę działalność, a tym samym koszty z nią związane. Pierwsze półrocze to także okres, w którym ponosiliśmy znaczne koszty związane z kierowaniem spraw do sądu. Innym czynnikiem, który generował wzrost kosztów osobowych był znaczący napływ spraw kredytów frankowych.

 

Niko: Jak duży wpływ na działalność Votum miałoby wprowadzenie ustawy o świadczeniu usług odszkodowawczych w obecnym zaproponowanym kształcie? Z jakich powodów jest ona niekorzystna dla podmiotów z branży, w tym Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Votum jako członek – założyciel Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych bierze udział w pracach dotyczących projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, prezentując za pośrednictwem wskazanej izby gospodarczej, uwagi zarówno do samej idei projektu, jak i jego poszczególnych założeń. Ostateczny kształt projektu nie jest jeszcze znany, większość instytucji biorących udział w pracach zgłosiło swoje uwagi, planowane jest kolejne posiedzenie Senackich Komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej w przedmiocie zgłoszonych poprawek. Przyjęcie ustawy w obecnym brzmieniu może wymagać dostosowania modelu biznesowego do prowadzenia windykacji wynagrodzenia Spółki w przypadku braku płatności ze strony klientów. Natomiast ocena skutków związanych chociażby z wprowadzeniem ceny maksymalnej jest o tyle trudna, że wymagałaby znajomości stawek, jakie ustawodawca proponuje w tym zakresie, a te mają wynikać dopiero z aktu wykonawczego do ustawy, którego projekt nie jest obecnie znany.

 

masakra: Czy spółka planuje dalszą ekspansję zagraniczną?

 

Bartłomiej Krupa: Obecnie pracujemy nad przygotowaniem rozwiązań informatycznych, które pozwolą nam na stworzenie modeli łatwych do implementowania na kolejne rynki. W większym lub mniejszym stopniu działają one już w Polsce, wdrażamy je w zagranicznych spółkach zależnych i od efektów tych testów będzie zależało, jakie będą kolejne kroki.

 

allegroanna1@vp.pl: Odszkodowania, kredyty frankowe, pakiety medyczne...Czy w przyszłości Votum będzie sprzedawać również ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne?

 

Bartłomiej Krupa: Działamy na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku i nigdy nie należy wykluczać żadnych scenariuszy, ten jednak wydaje się dość nieoczywisty, biorąc pod uwagę to, jakie koszty generujemy po stronie ubezpieczycieli w pozycji „odszkodowania”.

 

Hieronim: W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano wzrost wartości prowadzonych spraw aż o 37,3%, tj. do 486 mln zł. Skąd taki duży wzrost?

 

Bartłomiej Krupa: Koniec pierwszego półrocza 2017 był okresem spadku wartości portfela roszczeń naszych klientów ze względu na niższe miesięczne wolumeny sprzedaży w poprzednich okresach. W roku 2017 i 2018 nastąpiło przełamanie tej tendencji, przy jednoczesnej rezygnacji ze spraw nisko marżowych, stąd też obecna wartość portfela. Oczywiście przyczyniły się do tego również sprawy „frankowe” oraz wydłużenie rotacji na skutek skierowania zwiększonej ilości spraw do sądu.

 

Siemek: Jakie są efekty wprowadzonej obsługi roszczeń z umów bankowych dotyczących indeksowanych kredytów itp.?

 

Bartłomiej Krupa: Jak już wspomniałem, obecnie przeszło 200 spraw klientów zostało skierowanych do sądu. Prognozujemy, że pierwsze wyroki mogą się pojawić w ciągu 2 lat.

 

Maciej Mikos: Który segment działalności jest w tym momencie najbardziej dochodowy i który jest w ocenie spółki najbaridzej perspektywiczny?

 

Bartłomiej Krupa: Najbardziej dochodowym segmentem jest działalność odszkodowawcza i jest to również bardzo perspektywiczny segment działalności. Jak już wspominałem niewątpliwie za perspektywiczny należy uznać segment szkód w pojazdach, z uwagi na pewność wypłaty i krótką rotację tych spraw. Sądzę, że duże szanse ma również segment rehabilitacji, szczególnie zauważamy jego potencjał przy analizie kontraktu z NFZ.

 

Jacek: W jakim czasie projekt kredytów przyniesie zysk

 

Bartłomiej Krupa: Dzięki wprowadzeniu nowych wariantów płatności za obsługę tych spraw, zysk powinien się pojawić już w 2019 r.

 

KobietaNaGiełdzie: Jakie przewagi konkurencyjne ma Votum?

 

Bartłomiej Krupa: W segmencie szkód osobowych Votum oferuje kompleksową usługę odszkodowawczą, która nie ogranicza się wyłącznie do reprezentacji poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń, ale obejmuje cały proces powrotu do sprawności lub w przypadku osób niepełnosprawnych – dostosowania do nowych warunków. Dzięki poszerzeniu oferty o segment związany z dochodzeniem roszczeń z umów kredytu w walucie obcej, możemy zapewnić wsparcie nie tylko ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale również kredytobiorcom, którzy nierzadko czują się poszkodowani w podobnym stopniu.

 

KobietaNaGiełdzie: Jaki udział w rynku ma Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Brakuje obecnie badań które mogłyby określić dokładny udział w rynku, jednak na podstawie historycznych danych UFG dotyczących spraw z artykułu 448 k.c. można byłoby szacować, że wynosi on ok. 25%. W sprawach cesji wierzytelności udział ten wciąż jest jednak marginalny i tu widzimy spory potencjał wzrostu. Z kolei sprawy kredytów bankowych tworzy rynek 0,5 mln klientów, który jest spenetrowany w minimalnym stopniu.

 

Kamil Damian: Czy spółka odczuwa presję płacową? Jak sobie z tym radzi?

 

Bartłomiej Krupa: W ubiegłym roku spółka przeprowadziła analizę wynagrodzeń oraz dokonała korekty wynikającej z obecnej sytuacji na rynku pracy. Przeprowadzone działania pozwoliły na ograniczenie ryzyk związanych z presją płacową, a jednocześnie poprawiły sytuację osób o najniższych wynagrodzeniach.

 

Globalny Inwestor: Ostatnio dużo się słyszy o kłopotach Altusa i wyprzedaży akcji. W Votum ten akcjonariusz też widnieje powyżej progu 5%. Czy widzą Państwo ryzyko wyprzedaży akcji Votum w związku z tym faktem?

 

Bartłomiej Krupa: Nie możemy wypowiadać się o decyzjach strategicznych funduszu Altus. Jesteśmy jednym z wielu podmiotów w porftelach tego funduszu.

 

Szef: Można odnieść wrażenie, że warunki w branży stały się dużo cięższe niż kilka lat wcześniej. Jak to Państwo oceniają?

 

Bartłomiej Krupa: Rzeczywiście obecnie rynek odszkodowawczy jest wysokokonkurencyjny, a cena nie jest jedynym narzędziem tego konkurowania. Dlatego też w ramach świadczonej usługi odszkodowawczej zapewniamy naszym klientom nie tylko reprezentację w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, ale także pomoc pełnomocnika w postępowaniu karnym przygotowawczym, pokrycie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądem, a w przypadku osób najciężej poszkodowanych, dzięki realizacji unikatowego programu pod nazwą „Pierwsze kroki”, także wsparcie w procesie rehabilitacji czy powrotu do aktywności zawodowej.

 

fundamentalnie: Jakie perspektywy w dłuższym terminie ma przed sobą spółka?

 

Bartłomiej Krupa: Od kilku lat można zaobserwować tendencję do pogłębiania ochrony prawnej konsumentów jako słabszych uczestników obrotu. Nawet pojedyncze rozstrzygnięcia, które są wbrew tej tendencji, nie zmieniają ogólnego kierunku zmian w prawie. Stanowi on potencjał dla wykorzystania naszej kompetencji, którą jest świadczenie usług dla klientów rynku finansowego w relacjach z jego najsilniejszymi podmiotami. Jak pokazuje dotychczasowy rozwój spółki, nie zamyka się ona w jednym segmencie i tak też będzie w przyszłości. Zapewne ewoluować będą jednak narzędzia, gdyż w tej chwili w porównaniu do usług takich, jak bankowość czy ubezpieczenia jest bardzo dużo do nadrobienia.