Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki, które chcą skupić akcje własne łącznie za ponad 600 mln zł

Skomentuj artykuł
Tomasz Zajda - fotolia.com

Neuca, Impexmetal oraz Monnari Trade. Te spółki prowadzą obecnie skup akcji własnych. Łączna wartość środków, jakie te firmy zamierzają przeznaczyć na ten cel przekracza 600 mln zł. W dwóch przypadkach celem skupu jest wyłącznie umorzenie akcji i obniżenie kapitałów zakładowych spółek.

Neuca

Jedną ze spółek która realizuje skup akcji własnych jest Neuca. Firma zajmująca się hurtową dystrybucją artykułów farmaceutycznych jest notowana na GPW od 2004 roku. Oprócz tego spółki opiera swoją działalność  m.in. na produkcji leków, logistyce oraz zarządzaniu siecią przychodni. Skup akcji własnych został zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24 maja 2018 roku, a o szczegółach operacji spółka poinformowała w odrębnym komunikacie bieżącym datowanym na 6 czerwca.

 

Neuca - wykres kursu akcji
Neuca - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Uchwała nr 21 podjęta przez akcjonariuszy zmieniła uchwałę numer 18 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie skupu akcji własnych. Zgodnie z jej nowym brzmieniem Neuca skupi akcje własne za maksymalnie 120 mln zł celem ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd zgodnie z otrzymanym upoważnieniem może skupić w sumie nie więcej niż 300 tys. akcji. Kwota przeznaczona na zakup akcji została wydzielona z kapitału zapasowego spółki. Cena maksymalna nabywanych walorów to 400 zł za sztukę, przy założeniu, że łączna wartość nominalna nie może przekroczyć 20 procent kapitału zakładowego. Termin nabywania akcji w ramach skupu mija 31 grudnia 2019 roku.

Impexmetal

Spółka działa w branży metali nieżelaznych. Ma 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym tymi metalami, ich półfabrykatami oraz łożyskami i jest notowana na GPW od 2005 roku. Impexmetal prowadzi skup akcji własnych, a o jego zmianach spółka informowała 29 maja 2018 roku. Informacja przekazana przez zarząd dotyczy zmian uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

 

Impexmetal - wykres kursu akcji
Impexmetal - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Termin rozpoczęcia zmienionego „Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.” wyznaczono na 30 maja 2018 roku. Celem skupu akcji jest ich umorzenie. Jak podaje spółka “nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna”. Oprócz tego zdaniem zarządu spółki “obecny poziom wycen rynkowych spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Impexmetal S.A.

 

Impexmetal zamierza skupić maksymalnie 75 mln akcji, przeznaczając na to nie więcej niż 500 mln zł. Kwota ta została powiększona decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku. Termin zakończenia skupu akcji został określony na 15 czerwca 2021 roku. Zakup akcji może odbywać się poprzez transakcje na rynku regulowanym GPW, w drodze publicznych wezwań.

 

Informacja dot. “Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.” pojawiła się również w 2016 roku. Wówczas skup akcji rozpoczął się 23 września 2016 roku.

Monnari Trade

Spółka zajmuje się projektowaniem, zlecaniem produkcji, a także sprzedażą odzieży damskiej poprzez własną sieć salonów, a także sprzedażą internetową. Monnari Trade informowała o warunkach skup akcji własnych 23 stycznia 2018 roku. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 10 stycznia 2018 roku. Monnari Trade planuje skupić maksymalnie 4 731 022 akcji, z cenę wynoszącą maksymalnie 22 zł za akcję. Łącznie na cel zabezpieczono z kapitału rezerwowego 19 664 103,73 zł, a czas prowadzonego skupu będzie trwał nie dłużej niż do 10 stycznia 2023 roku. Informację o utworzeniu kapitału rezerwowego w celu nabycia przez spółkę akcji własnych, firma podjęła już w 2013 roku. Pierwsza program skupu rozpoczął się w 2016 roku i trwał do 31 grudnia 2017 roku.

 

Monnari Trade - wykres kursu akcji
Monnari Trade - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Jak czytamy w komunikacie spółki, akcje własne skupione w ramach programu skupu mogą zostać umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach spółki.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie