Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z P/BV powyżej 20

Skomentuj artykuł
WrightStudio - fotolia.com

W jednej z poprzednich analiz przedstawiliśmy spółki o wskaźniku P/BV poniżej 0,3. Tym razem przyjrzeliśmy się firmom notowanym na GPW, dla których wartość tego wskaźnika jest rekordowo wysoka. W przypadku każdej z nich, stosunek ceny do wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję przekracza poziom 20.

 

P/BV jest jednym z najczęściej stosowanych przez inwestorów wskaźników, służących do przeprowadzenia analizy fundamentalnej akcji spółek. Wprawdzie nie jest to jedyny miernik pozwalający ocenić atrakcyjność danej spółki, ale pokazuje on, na ile wyceniana jest jedna złotówka kapitału własnego posiadanego przez firmę, w którą gracz zamierza zainwestować. P/BV, czyli wskaźnik cena do wartości księgowej powstaje poprzez podzielenie ceny akcji spółki przez wartość księgową przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jedną akcję. Licznik pokazuje inwestorowi zatem, na ile wyceniana jest pojedyncza akcja firmy, natomiast mianownik przedstawia wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jedną akcję lub inaczej, wartość aktywów netto (różnica pomiędzy sumą aktywów firmy, a  zobowiązaniami długoterminowymi i krótkoterminowymi firmy) w przeliczeniu na jedną akcję.

 

Wysoka wartość wskaźnika P/BV może oznaczać wysoką wycenę akcji danego przedsiębiorstwa lub niski poziom kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki. Połączenie tych dwóch czynników może wywindować P/BV do bardzo wysokich poziomów. W przypadku danych dotyczących aktywów netto przedsiębiorstwa, należy brać pod uwagę ryzyko błędnej wyceny aktywów lub zobowiązań firmy.

 

Poniższe spółki posiadają wartość wskaźnika P/BV wyższą niż 20. Tymczasem już wartość ceny do wartości księgowej przekraczająca poziom 3 może z pewnym prawdopodobieństwem stanowić podstawę do stwierdzenia, że dana spółka jest przewartościowana.

11 Bit Studios

Obecnie jedną ze spółek o najwyższej wartości wskaźnika P/BV jest producent i dystrybutor gier. Miernik ceny do wartości księgowej w przypadku 11bit studios ma wartość 21,99. Wskaźnik ten został obliczony przy cenie akcji spółki z wtorkowego zamknięcia, która wynosi 435 zł.

 

Mocny wzrost wartości wskaźnik P/BV spółka zawdzięcza głównie swoim notowaniom. Tylko w kwietniu i maju tego roku, akcje 11bit studios zyskały 126 procent, a od początku roku wzrost wyniósł 120 procent.

 

Warty uwagi jest fakt, że wartość spółki wzrosła z poziomu nieco ponad 450 mln zł do prawie 995 mln zł mimo iż zanotowała ona stratę. W pierwszym kwartale tego roku 11bit Studios poniosła jednostkową stratę netto na poziomie 0,978 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej spółka straciła 0,955 mln zł. Prezes spółki cytowany na stronie internetowej 11bit Studios wyjaśnia, że niższe wyniki to efekt niższej aktywności jeśli chodzi o podtrzymywanie monetyzacji gry „This War of Mine” oraz koncentracji całego zespołu na przygotowaniach do premiery „Frostpunka”. Wyjaśnia on także, że premiera „Frostpunka” i związane z tym wydatki nie skutkowały wzrostem kosztów operacyjnych spółki, które w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły niespełna 3,19 mln zł wobec 2,56 mln zł rok wcześniej. Powyższa różnica wynika z darowizny w wysokości 0,65 mln zł, jaką spółka przekazała fundacji “War Child”. W marcu spółka opublikowała wyniki za cały 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,51 mln zł. Rok wcześniej firma wypracowała 12,97 mln zł.

 

11bit studios - wykres kursu akcji
11 bit studios - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Notowaniom akcji 11bit studios pomaga pozytywny sentyment związany z producentami gier komputerowych, jaki obecnie panuje na GPW. Oprócz tego inwestorów do inwestycji w spółkę przekonały dane dotyczące premiery gry “Frostpunk”, która zadebiutowała 24 kwietnia. Tytuł w 15 minut od rozpoczęcia dystrybucji znalazł się na liście bestsellerów portalu Steam, a w ciągu 66 godzin od premiery sprzedano 250 tys. egzemplarzy gry. Sprzedaż na tym poziomie z nawiązką zrekompensowała spółce nakłady poniesione na produkcję tytułu oraz związane z nim koszty działań marketingowych. Gra zebrała również pozytywne opinie graczy, a także w bezwzględnej większości bardzo dobre recenzje od serwisów branżowych i recenzentów. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Frostpunka po pierwszych kilkudziesięciu godzinach od rozpoczęcia sprzedaży, jak również długo utrzymujące się wysokie pozycje gry w rankingach sprzedażowych w kolejnych tygodniach sprawiają, że oczekiwania inwestorów względem najbliższych wyników są niewątpliwie wysokie, a po kolejnym sukcesie gry wyprodukowanej przez Spółkę, jej renoma na arenie międzynarodowej i wśród graczy istotnie wzrosła. Te czynniki w głównej mierze determinowały ostatni wzrost kursu. Dodatkowo Spółka już zapowiedziała kolejną swoją produkcję “Projekt 8”. Gra zbierała również pozytywne opinie od portali branżowych, o czym pisaliśmy w jednej z analiz dotyczącej tej spółki.

 

Cena akcji 11bit studios osiągnęła szczyt 15 maja 2018 roku. Od tego czasu akcje spółki straciły nieco ponad 20 procent. Pod koniec maja firma przedstawiła kolejną grę. Moonlighter w ciągu godziny trafił na 6 miejsce portalu Steam. Z kolei w połowie lipca firma informowała o podpisaniu umowy na dystrybucję tego tytułu w Chinach. Ograniczenie tempa wzrostu cen akcji spółki może oznaczać, że inwestorzy spodziewają się, iż dynamika tempa rozwoju spółki w kolejnych miesiącach będzie nieco mniejsza niż miało to miejsce wcześniej.

 

Łączna wartość kapitału własnego spółki na koniec marca tego roku wyniosła 45,244 mln zł. Tymczasem na koniec ubiegłego roku miał on wartość 46,223 mln zł. Zatem zmiana jaka zaszła na przestrzeni 3 miesięcy wynosi nieco ponad 2 procent. Po wynikach za 2 kwartał poziom kapitału własnego spółki powinien bardzo istotnie wzrosnąć, a dzięki temu obniżeniu powinien także ulec poziom wskaźnika P/BV.

Grupa Żywiec

Producent piwa może się pochwalić wartością wskaźnika P/BV na poziomie 40,08 przy cenie akcji na poziomie 462 zł. W przypadku Grupy Żywiec wysoka wartość ceny do wartości księgowej wynika z niskiego poziomu kapitału własnego spółki, który na koniec czerwca wyniósł 118,406 mln zł, a na koniec 2017 roku miał wartość 149,498 mln zł. Daje to spadek na poziomie 20,8 procent.

 

Jednym z powodów niższego poziomu kapitału własnego Grupy Żywiec jest dywidenda, którą zresztą spółka systematycznie wypłacana z zysku od kilkunastu lat. Dywidendę z zysku za 2017 rok w kwocie 26 zł na akcję spółka tylko częściowo wypłaciła w tym roku. Kwotę niespełna 113 mln zł wypłacono w listopadzie w ramach zaliczki, natomiast pozostałe 154 mln zł trafiło do udziałowców 10 maja. Łącznie daje to kwotę 267 mln zł, tymczasem zysk spółki wypracowany w ubiegłym roku wyniósł 258,550 mn zł.

 

Grupa Żywiec  - wykres kursu akcji
Grupa Żywiec - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Ceny akcji Żywca sięgnęły historycznych szczytów w kwietniu tego roku. Wówczas za jedną akcję trzeba było zapłacić 495,12 zł. Od tego momentu wycena spółki spadła o 7 procent. Dużych zmian kursu akcji nie wywołały wyniki półroczne. W pierwszych 6 miesiącach roku firma wypracowała 123,808 mln zł zysku netto. To o 8,14 procent mniej rok do roku. Spółka osiągnęła mniejszy zysk mimo wyższych przychodów. Jak czytamy w raporcie, powodem tego był niekorzystny wpływ różnic kursowych oraz wzrost kosztów zakupu surowców i opakowań.

 

Wyższe przychody Grupy Żywiec w pierwszym półroczu 2017 roku to zasługa dwóch czynników. Pierwszy z nich to pogoda, w szczególności słoneczny kwiecień oraz maj.  Drugim elementem były Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które stanowiły dodatkową okazję do konsumpcji piwa.

CD Projekt

Wartość wskaźnika P/BV dla spółki CD Projekt wynosi 20,89. Zatem za jedną złotówkę kapitału własnego (aktywów netto) inwestor musi zapłacić prawie 21 zł. Na zakończenie wtorkowej sesji, akcje spółki były warte 197,50 zł.

 

Podobnie jak w przypadku 11bit studios, spółka sporo zyskała na wartości w ostatnim czasie. Akcje producenta serii gier Wiedźmin w tym roku zyskały prawie 104 procent, a przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło w drugim kwartale tego roku. Spółka znajduje się obecnie blisko historycznego szczytu, który został wypracowany 30 lipca i wyniósł 221 zł. Przy takim kursie akcji spółki, jej wartość wynosi ponad 21 mld zł. To więcej niż wynosi obecnie kapitalizacja firmy KGHM, czołowego producenta miedzi i srebra na świecie.

 

Akcje CD Projektu rosną mimo iż pomijając komunikat z 19 lipca dotyczący “transakcji wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”, od maja nie opublikowała żadnego oficjalnego raportu. Ostatnia istotna informacja dotyczyła wyników kwartalnych, które pojawiły się 24 maja. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 22,892 mln zł. To znacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy zysk wyniósł 45,259 mln zł. Niższe były również przychody, które miały wartość 75,44 mln zł, a w tym samym okresie rok wcześniej sięgały niespełna 100 mln zł.

 

CD Projekt - wykres kursu akcji
CD Projekt - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Z informacji opublikowanej na stronie spółki wynika, że największe przychody spółki nadal generowała gra “Wiedźmin 3” wraz z dodatkami. Drugim w kolejności był “Gwint”. Wiceprezes firmy zwraca uwagę, iż 95 procent sprzedaży CD Projektu pochodzi z eksportu realizowanego głównie w dolarach amerykańskich. Z tego względu negatywnie na wyniki spółki wpłynęła zmiana kursu złotego do waluty amerykańskiej. Ze względu na umocnienie polskiej waluty na przestrzeni minionego roku spółka z każdego generowanego dolara przychodów otrzymywała średnio o około 60 groszy mniej. Jak podaje spółka, w ujęciu gotówkowym nakłady na nowe produkcje (“Cyberpunk”, “Gwint”, “Woja Krwi”) oraz technologie na przestrzeni pierwszego kwartału 2018 roku wyniosły ponad 21 mln zł.

 

Jak czytamy w podsumowaniu raportu za pierwszy kwartał CD Projekt planuje do końca roku zakończyć projekt Gwent: Homecoming. Celem spółki jest również przeprowadzenie w podobnym czasie premiery “Wojny Krwi” (ponad 30-godzinna kampania dla jednego gracza). Oprócz tego CD Projekt cały czas pracuje nad “Cyberpunkiem 2077”,  z którym inwestorzy wiążą olbrzymie nadzieje licząc, że gra będzie kolejnym hitem sprzedażowym spółki, który z kolei uzasadni jej dzisiejszą wycenę.

 

Z uwagi na powyższe można wnioskować, że wysoka wartość wskaźnika P/BV CD Projektu może się wiązać z dużymi oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi nowych tytułów.

 

W 2017 roku CD Projekt odnotował 200,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej spółka wypracowała 250,51 mln zł. Dane te opublikowano 22 marca 2018 roku.

 

Kapitał własny spółki na koniec marca wyniósł 908,628 mln zł, a na koniec 2017 roku miał on wartość 882,899 mln zł. Wzrost aktywów netto spowodował nieznaczny spadek wskaźnika P/BV. Zostało to jednak zrekompensowane wzrostem kursu akcji spółki opisanym wcześniej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie