Chat with us, powered by LiveChat

Analiza TOYA S.A. – ekspansja zagraniczna kluczem do sukcesu?

Skomentuj artykuł
Kittiphan - fotolia.com

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z nielicznych spółek, które przez ostatnie pół roku pozwoliły zarobić inwestorom. Od początku stycznia do chwili obecnej akcje spółki podrożały o prawie 25%.

 

TOYA jest jednym z największych producentów i dystrybutorów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Głównym obszarem działalności Grupy jest dystrybucja towarów, których głównymi producentami i dostawcami są przedsiębiorstwa położone na terenie Chin. Firma posiada ponad dwudziestoletnią tradycję i działa w skali międzynarodowej (ponad 1500 klientów w około 40 krajach). TOYA posiada w ofercie także własne marki, m.in. YATO, FALA, VOREL, STHOR.


Spółka dzieli prowadzoną działalność na cztery segmenty: sprzedaż hurtową, sieci handlowe, sklep internetowy oraz eksport. Sprzedaż hurtowa (około 47% przychodów ze sprzedaży Grupy w 2017 roku) realizowana jest w ramach tradycyjnych kanałów dystrybucji takich jak hurtownie, sklepy i autoryzowani dystrybutorzy. Grupa współpracuje z hurtowniami we wszystkich województwach w Polsce oraz zatrudnia kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych. Drugim segmentem przynoszącym największe przychody ze sprzedaży jest eksport (około 32% przychodów ze sprzedaży Grupy). Grupa od wielu lat działa na rynku międzynarodowym, a jej główne rynki to kraje Europy Środkowo – Wschodniej. Realizowanie sprzedaży poprzez sieci handlowe polega na sprzedaży towarów w oparciu o zlecenia otrzymywane od klientów o konkretnej ilości w określonym terminie dostawy (około 18% przychodów ze sprzedaży Grupy). Najmniejszy odsetek przychodów generowany jest poprzez segment „pozostałe” do którego zalicza się sklep stacjonarny i sklep internetowy (około 3% przychodów ze sprzedaży Grupy).

Wyniki finansowe

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) IQ 2018 IQ 2017 Zmiana 2017 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 88 337 85 776 3,0% 347 541 310 158 12,1%
Zysk brutto ze sprzedaży 32 407 31 391 3,2% 124 356 107 304 15,9%
Marża brutto na sprzedaży 36,7% 36,6% 0,1 p.p. 35,8% 34,6% 0,4 p.p.
Zysk na działalności operacyjnej 13 833 13 824 0,1% 50 804 41 246 23,2%
Marża operacyjna 15,7% 16,1% -0,4 p.p. 14,6% 13,3% 1,3 p.p.
Zysk netto 10 862 10 959 -0,9% 40 306 32 855 22,7%
Marża netto 12,3% 12,8% -0,5 p.p. 11,6% 10,6% 1,0 p.p.

Źródło: TOYA S.A.

 

Przychody ze sprzedaży z podziałem na segmenty
Źródło: opracowanie własne na podstawie TOYA S.A.


Wyniki I kwartału 2018 odznaczyły się wzrostem przychodów ze sprzedaży o 3,0% rdr do 88,3 mln zł. Największy wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży miała sprzedaż hurtowa, która zwiększyła się o 1,43 mln zł (+3,4% rdr). Wartym odnotowania w I kwartale 2018 roku jest wzrost segmentu „pozostałe” o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Cały 2017 rok Grupa zakończyła z najlepszymi wynikami w swojej historii. TOYA osiągnęła dwucyfrowe dynamiki wzrostu przychodów i zysków. Wartość przychodów ze sprzedaży na koniec 2017 roku sięgnęła 347,5 mln zł, w porównaniu do 310,2 mln zł rok wcześniej (+12,1%).

 

Na rynkach lokalnych TOYA osiągnęła przychody na poziomie: 181,5 mln zł w Polsce (segment hurtowy, sieci handlowe, pozostałe), 37,0 mln zł w Rumunii (segment hurtowy, sieci handlowe), 16,7 mln zł w Chinach (segment hurtowy).


Największą część przychodów ze sprzedaży Grupy w 2017 roku, podobnie jak rok wcześniej, stanowił rynek hurtowy. Pomimo wzrostu rdr przychodów ze sprzedaży w tym segmencie o 12 mln zł ich udział w ogóle przychodów spadł o 2 p.p.. Największy wzrost sprzedaży został zanotowany w segmencie eksportu – przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 19 mln zł, a ich udział w ogóle wzrósł o 2 p.p. i na koniec 2017 roku wyniósł 32%.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie TOYA S.A.

 


Na głównych eksportowych rynkach Grupa również zanotowała wzrosty sprzedaży. Największe dynamiki wzrostu osiągnięto na Węgrzech i Białorusi, jednak wciąż więcej przychodów generują rynki krajów bałtyckich, Rosji i Ukrainy.


TOYA zakończyła I kwartał 2018 roku wynikiem brutto na sprzedaży w wysokości 32,4 mln zł (+3,2% rdr), co przełożyło się na marżę brutto o wartości 36,7% (+0,1 p.p. rdr). Koszty sprzedaży w analizowanym okresie wzrosły o 9,2% i wyniosły 14,7 mln zł. Koszty administracyjne w I kwartale 2018 osiągnęły wartość 3,8 mln zł, w porównaniu do 4,0 mln zł rok wcześniej (-5,2%).


W całym 2017 roku wynik brutto na sprzedaży wyniósł 124,4 mln zł, w porównaniu do 107,3 mln zł w 2016 roku (+15,9%). Marża brutto na sprzedaży osiągnęła natomiast wartość 35,8% (+0,4 p.p.). Koszty sprzedanych towarów wzrosły w tym czasie o 20,3 mln zł (10,0%). Marża operacyjna wyniosła 14,6% (+1,3 p.p.). W porównaniu całego 2017 roku koszty sprzedaży wzrosły o 11,5% i osiągnęły wartość 56,9 mln zł. Z kolei koszty administracyjne wyniosły 17,7 mln zł (+1,8%). Najbardziej rentownym segmentem w 2017 roku był segment „pozostałe”, marża brutto na sprzedaży wyniosła 49%, druga w kolejności była działalność hurtowa, której marża wyniosła 38%. Marża z segmentu sprzedaży zagranicznej osiągnęła wartość 35%, natomiast marża z działalności sieci handlowych 29%.

Plany rozwoju i ryzyko

W najbliższym czasie grupa zamierza umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnych ale również zdecydowanie zwiększyć eksport, szczególnie na rynkach krajów bałtyckich, rosyjskim oraz ukraińskim, które w oczach zarządu stały się dużym zaskoczeniem. TOYA planuje również zwiększać swoją sprzedaż na innych rynkach europejskich oraz poza Europą. Zarząd upatruje największe nadzieje na rynkach Europy Środkowej oraz w krajach arabskich (obsługiwanych przez spółkę zależną Yato Tools).


Największą i najbardziej rozpoznawalną marką Grupy jest YATO, dostarczająca narzędzia warsztatowe, ogrodowe i budowlane dla profesjonalistów. Jednym z kluczowych założeń na najbliższe kwartały jest zwiększanie udziału marki YATO w portfolio produktów poprzez coroczne wprowadzanie do oferty kilkuset produktów.


Działalność Grupy narażona jest na wiele rodzajów ryzyka. Przede wszystkim zagrażają jej zmiany kursów walut. Ponad 30% przychodów generowana jest za granicą, a polityka rozwoju Grupy nastawiona jest na zwiększanie jego udziału w ogóle. Dlatego jakiekolwiek zawirowania na rynku walutowym mogą mieć negatywne lub pozytywne skutki dla wyników Grupy. Pozostałymi rodzajami ryzyka są m.in. ryzyko kredytowe czy ryzyko utraty płynności.

 

TOYA – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: TOYA S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie