Chat with us, powered by LiveChat

PBKM pozyskał w II kw. 2018 roku 5.257 próbek – to drugi najlepszy wynik w historii

Skomentuj artykuł
© sergiophoto - Fotolia.com

Polski Bank Komórek Macierzystych poinformował, że w II kw. 2018 roku pozyskał 5 257 próbek. Na koniec kwartału spółka przechowywała 156.865 próbek w segmencie B2C (o 14,7% więcej rdr), z czego 62,1% w modelu abonamentowym.

 

Łącznie liczba przechowywanych próbek wyniosła 169.516, o 13,6% więcej rdr. Poniższy wykres przedstawia zmianę liczby przechowywanych próbek na przestrzeni ostatnich kwartałów. Jak dotąd najlepszym kwartałem pod kątem liczby pozyskanych próbek był III kw. 2017 roku, w którym spółka odnotowała przyrost o 5.487. 

 

PBKM – pozyskane próbki (prawa skala) oraz przechowywane próbki (lewa skala)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących PBKM S.A.

 

Ponadto, w pierwszej połowie lipca PBKM poinformował o umowie nabycia 95,6% akcji spółki Stemlab. Za przejęcie kontroli PBKM zapłaci 16,5 mln Euro, co stanowi równowartość ok. 71 mln PLN, skorygowane o dług netto spółki. Umowa zakłada również, że po spełnieniu określonych parametórw wzrostu wyników Stemlab w okresie od drugiej połowy 2018 do pierwszej połowy 2019 roku, PBKM może dodatkowo zapłacić akcjonariuszom Stemlab maksymalnie 2 mln Euro (tzw. klauzula earn-out), co jest uzależnione od wzrostu sprzedaży w Stemlab. Dodatkowo w przypadku powodzenia podpisanego projektu Stemlab na rynku chińskim w przeciągu dwóch lat połowa zysku z tego projektu ma trafić do sprzedających. PBKM posiada natomiast opcję odkupu pozostałego pakietu akcji Stemlab, które będą w posiadaniu Pana Andre Gomes (4,4%).

 

Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania finansowania na akwizycję przez PBKM i wydania zgody na przejęcie przez portugalski urząd antymonopolowy z uwagi na ponad 50% udział Stemlab na rynku portugalskim. PBKM spodziewa się zamknięcia transakcji w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. Jeszcze w maju br. zarząd spółki ustanowił program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, choć spółka nie wyklucza zaciągnięcia kredytu bądź finansowania mieszanego. 

 

Grupa Stemlab prowadzi działalność w Portugalii (lider z ponad 60% udziałem w rynku bankowania komórek macierzystych łącznie w sektorze B2B i B2C), Hiszpanii i Szwajcarii oraz poprzez partnerów biznesowych we Włoszech. Na koniec 2017 roku Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych. Według szacunków spółki, Stemlab ma ok. 7% udział w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej na rynku europejskim, licząc kanały B2C i B2B. Stemlab prowadzi także badania w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i posiada w tym obszarze kilka patentów. W 2017 roku Stemlab miał 6,1 mln Euro skonsolidowanych przychodów i 1,5 mln Euro EBITDA gotówkowej (skorygowana o zdarzenia jednorazowe). Zgodnie z szacunkowymi projekcjami finansowymi przychody Stemlab w roku 2018 wyniosą 7,3 mln Euro, a oczyszczona EBITDA gotówkowa 2,1 mln Euro.

 

Więcej na ten temat można przeczytać w oficjalnym komunikacie spółki, dostępnym w tym miejscu.  Ponadto, Prezes PBKM, Jakub Baran, cytowany przez PAP, powiedział, że spółka dalej chce się rozwijać przez akwizycje, jednak możliwości finansowania dłużnego pozostają mocno ograniczone po przejęciu Stemlab. Nasz pipeline jest duży, wychodzi poza Europę. Mała lub średnia transakcja jeszcze się zmieści w limitach zadłużenia, ale większa może wymagać emisji akcji. Na razie to jednak rozważania teoretyczne, musimy zamknąć przejęcie Stemlab – powiedział Prezes PBKM.

 

Na pierwszej sesji po publikacji raportu o kwartalnej liczbie próbek kurs akcji PBKM zwyżkował o 2,9%, jednak do godziny 15:00 kurs akcji spadł do poziomu zamknięcia z dnia poprzedniego.

 

PBKM – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: PBKM S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie