×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Telewizja Wirtualnej Polski – pierwsze zyski już w tym roku?

Victoria - fotolia.com

Wirtualna Polska Holding to największa spółka wchodząca w skład indeksu WIG-MEDIA, posiada w nim 48,67% udziału. Jest jedną z nielicznych spółek w indeksie mWIG40, które pozwoliły w ostatnich sześciu miesiącach osiągnąć zysk. Od początku roku kurs akcji wzrósł o 4,33% i jest to piąty najlepszy wynik wśród walorów mWIG40. Dziś przyjrzymy się dokładniej najstarszej polskiej spółce internetowej.

 

Grupa Wirtualna Polska zajmuje się dostarczaniem codziennych informacji, usług i rozrywki swoim użytkownikom. Jest właścicielem jednego z najpopularniejszych w Polsce portali horyzontalnych – Wirtualnej Polski, a także serwisu nastawionego na dostarczenie informacji i rozrywki młodym użytkownikom – o2.pl. Ponadto w skład Grupy wchodzą specjalistyczne serwisy wertykalne, takie jak np. Money.pl, Dobreprogramy.pl czy WP Tech. Grupa posiada również w swojej strukturze stacje radiowe (Open.fm, PolskaStacja), serwisy e-commerce, a także od 2016 roku telewizję (Telewizja WP). Ważnym obszarem działalności Wirtualnej Polski jest również reklama online, która skupia się na dostarczaniu swoim klientom szerokiej gamy produktów reklamowych, m.in. reklamy display, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne. Dodatkowo Wirtualna Polska w obrębie reklamy oferuje również funkcje typu generowania leadów dla portali internetowych w ramach marketplace'ów z różnych kategorii. Według danych z maja Grupa Wirtualna Polska jest 4 najpopularniejszym wydawcą internetowym w Polsce.

 

TOP 10 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internatutów – wszystkie urządzenia, maj 2018

Lp.

Nazwa

Liczba internautów (mln)

Odsłony (mld)

Średnia liczba internautów dziennie (mln)

1

Grupa Google

26,2

6,7

14,6

2

facebook.com

21,7

3,5

8,6

3

Grupa Onet - RASP

20,9

2,6

6,3

4

Grupa Wirtualna Polska

20,8

2,9

6,5

5

youtube.com

19,8

1,2

6,2

6

Grupa Interia.pl

19,0

1,5

4,2

7

Grupa Allegro

17,3

1,8

4,0

8

Grupa OLX

16,2

3,6

4,0

9

Grupa Polska Press

16,2

0,5

2,3

10

Grupa Gazeta.pl

16,1

0,6

3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gemius/PBI za maj 2018

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (tys. zł) IQ 2018r . IQ 2017 r. Zmiana 2017 r. 2016 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 117 810 103 544 14% 465 613 415 144 12%
EBITDA 32 002 20 836 54% 129 636 122 945 5%
Skorygowana EBITDA* 34 975 25 054 40% 138 385 132 155 5%
Zysk na działalności operacyjnej 18 549 8 722 113% 78 629 80 863 -3%
Zysk netto 8 329 2 982 179% 40 032 53 848 -26%

*Skorygowana EBITDA Grupy kalkulowana jest jako EBITDA skorygowana o zdarzenia obejmujące: koszty transakcyjne związane z ofertą publiczną i akwizycjami, wynik na transakcjach barterowych, przychody z przeszacowania rezerw nieoperacyjnych, aktualizację aktywów trwałych oraz koszty programu opcji menadżerskich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Wirtualna Polska Holding SA.

 

Grupa osiągnęła w I kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 117,8 mln zł, a w analogicznym okresie 2017 roku 103,5 mln zł – daje to dynamikę wzrostu w wysokości 14%. Zysk EBITDA w I kwartale 2018 roku wyniósł 32 mln zł w porównaniu do 20,8 mln zł w I kwartale 2017 roku (54%). Grupa zakończyła I kwartał 2018 roku ze skorygowanym zyskiem EBITDA w wysokości 35,0 mln zł w relacji do 25,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość odpowiednio 18,5 mln zł wobec 8,7 mln zł (113%), natomiast zysk netto 8,3 mln zł w relacji do 3,0 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej (179%).

 

W porównaniu rocznych okresów – w 2017 roku spółka osiągnęła 465,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 415,1 mln zł rok wcześniej (12%). Zysk EBITDA wyniósł 129,6 mln zł w porównaniu do 122,9 mln zł w 2016 roku (5%), natomiast skorygowana EBITDA odpowiednio 138,4 mln zł w 2017 roku i 132,2 mln zł w 2016 roku (5%). Zysk z działalności operacyjnej w 2017 roku osiągnął wartość 78,6 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej 80,9 mln zł (-3%). Wirtualna Polska wypracowała w 2017 roku zysk netto na poziomie 40,0 mln zł, wobec 53,8 mln zł w 2016 roku (-23%).  Na spadek zysku netto w 2017 roku istotny wpływ miały straty wykazywane przez rozwijaną działalność telewizyjną.

 

Od 2016 roku wraz z rozpoczęciem działalności w segmencie TV Grupa postanowiła prezentować wyniki z podziałem na segmenty. Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe poszczególnych segmentów.

 

Segment ONLINE

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

IQ 2018 r.

IQ 2017 r.

Zmiana

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

114 915

102 665

12%

457 482

414 694

10%

W tym przychody gotówkowe ze sprzedaży

110 891

94 467

17%

424 502

376 873

13%

Skorygowana EBITDA*

37 497

29 014

29%

150 580

135 884

11%

EBITDA

34 590

24 796

39%

142 192

126 672

12%

*Skorygowana EBITDA Grupy kalkulowana jest jako EBITDA skorygowana o zdarzenia obejmujące: koszty transakcyjne związane z ofertą publiczną i akwizycjami, wynik na transakcjach barterowych, przychody z przeszacowania rezerw nieoperacyjnych, aktualizację aktywów trwałych oraz koszty programu opcji menadżerskich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Wirtualna Polska Holding SA.

 

Segment ONLINE jest podstawowym obszarem działalności Wirtualnej Polski. Warto zauważyć, że Grupa odnotowała w I kwartale 2018 roku i w 2017 roku dwucyfrowe dynamiki wzrostu w porównaniu do analogicznych okresów rok wcześniej. Najmocniej w I kwartale 2018 roku wzrósł zysk EBITDA, który osiągnął wartość 34,6 mln zł w porównaniu do 24,8 mln zł w I kwartale 2017 roku, co daje dynamikę wzrostową na poziomie 39% rdr. Natomiast EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe sięgnęła 37,5 mln zł i była o 29% wyższa rdr.

 

Z kolei w sprawozdaniach za 2017 i 2016 rok największą dynamikę osiągnęły przychody gotówkowe ze sprzedaży (13%), osiągając wartość 424,5 mln zł w 2017 roku w porównaniu do 376,9 mln zł w 2016 roku. Skorygowana EBITDA wzrosła natomiast o 11% rdr, do 150,6 mln zł. W sprawozdaniu finansowym spółki wytłumaczono, że na poprawę wyników największy wpływ miały istotne przejęcia dokonane przez Grupę w poprzednich okresach oraz zwiększenie efektywności dzięki wykorzystaniu zasobów danych Grupy oraz narzędzi big data.

 

Segment TV

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) IQ 2018 r. IQ 2017 r. 2017 r. 2016 r.**
Przychody ze sprzedaży 2 895 879 8 131 450
W tym przychody gotówkowe ze sprzedaży 2 895 879 8 131 450
Skorygowana EBITDA* -2 522 -3 960 -12 195 -3 729
EBITDA -2 588 -3 960 -12 556 -3 727

*Skorygowana EBITDA Grupy kalkulowana jest jako EBITDA skorygowana o zdarzenia obejmujące: koszty transakcyjne związane z ofertą publiczną i akwizycjami, wynik na transakcjach barterowych, przychody z przeszacowania rezerw nieoperacyjnych, aktualizację aktywów trwałych oraz koszty programu opcji menadżerskich.

**Telewizja WP rozpoczęła działalność w grudniu 2016 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Wirtualna Polska Holding SA.

 

Jak pokazuje powyższa tabela oraz poniższy wykres, w 2017 roku segment TV dynamicznie się rozwijał. W 2017 roku przychody ze sprzedaży segmentu wyniosły 8,1 mln zł, z czego 42,5%, czyli około 3,5 mln zł, zostało wygenerowanych w ostatnim kwartale. W I kwartale 2018 roku wartość przychodów ze sprzedaży z segmentu TV wyniosła 2,9 mln zł i była około 3 razy wyższa niż w I kwartale 2017 roku. 

 

Segment TV – kwartalne przychody ze sprzedaży  (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Wirtualna Polska Holding SA

 

Segment TV wciąż pozostaje w początkowej fazie rozwoju. Od uruchomienia Telewizji WP w grudniu 2016 roku działalność telewizyjna generuje dużo kosztów związanych z rozwojem tego obszaru, przez co notuje ujemne wyniki finansowe. W 2017 roku segment wygenerował ujemny zysk EBITDA, który wyniósł 12,6 mln zł. Spólka podjęła jednak działania mające na celu ograniczenie generowanych strat. W IV kw. 2017 roku, po wprowadzeniu zmian w zakresie programowym i organizacyjnym, udało się ograniczyć stratę EBITDA do 1,6 mln zł. W I kwartale 2018 roku również widać zmniejszenie generowanej straty segmentu – ta na poziomie EBITDA wyniosła 2,6 mln zł wobec 4 mln zł przed rokiem.

 

W ocenie zarządu obecnie ponoszone nakłady przeniosą się w długoterminowej perspektywie na zwiększenie udziału w rynku, wraz ze wzrostem przychodów i uzyskaniem rentowności segmentu. Obecne, dobre telewizyjne wyniki pozwalają nam wierzyć, że ten projekt przyniesie pierwsze miesięczne zyski już w 2018 roku – napisał w raporcie rocznym Jacek Świderski, Prezes Wirtualnej Polski Holding SA.

 

Kierunki rozwoju

Nadrzędnym celem Grupy jest osiągniecie pozycji głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce. Wirtualna Polska chce osiągnąć ten długoterminowy cel za pomocą celów strategicznych, którymi są m.in.: umocnienie pozycji w zakresie dostarczania informacji, rozrywki i usług użytkownikom, zdobycie i utrzymanie pozycji lidera w Polsce w zakresie reklam online i reklam na urządzenia mobilne. Ponadto Grupa chce się skupić na wykorzystaniu potencjału rozwijającego się rynku e-commerce, liczy na szybki wzrost liczby osób dokonujących zakupów, a także na liczbę i wartość transakcji. Pomóc ma w tym rozwój infrastruktury logistycznej oraz systemów płatności w urządzeniach moblinych, a także podnoszenie konwersji w serwisach e-commerce za pomocą rozwoju mechanizmów rekomendacji i personalizacji.

 

Grupa w swojej strategii zakłada rozwój poprzez akwizycje, co wyraźnie pokazała w ostatnich latach. W 2015 roku Wirtualna Polska nabyła udziały w m.in.: NextWeb Media sp. z o.o., Blomedia.pl Sp. z o.o., Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o. Web Broker Sp. z o.o., Allani Sp. z o.o. oraz Wakacje.pl SA. W 2016 roku w skład Grupy weszły m.in.: TotalMoney.pl Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz Netwizor Sp. z o.o., natomiast w 2017 roku, np. Grupa eHoliday.pl Sp. z o.o. Wirtualna Polska nie zamierza zmieniać swojej polityki w obszarze akwizycji i zapowiada kolejne przejęcia w przyszłości. W grudniu ubiegłęgo roku spółka informowała o uzyskanym kredycie na 500 mln zł, z czego część srodków ma zostać przeznaczona na kolejne akwizycje.

 

Wirtualna Polska – wykres notowań
Źródło: Stooq.pl.

 

 

 Źródło: Wirtualna Polska Holding SA.