Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

Skomentuj artykuł
Andrey Popov - fotolia.com

Spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek poddania badaniu przez biegłego rewidenta publikowanego przez siebie raportu rocznego. W niektórych przypadkach pozytywna opinia audytora okupiona jest zastrzeżeniem, na które warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. W poniższej analizie przedstawionych zostało 6 spółek, których raporty roczne za 2017 roku wzbudziły zastrzeżenia biegłych rewidentów.

Optizen Labs

Spółka działająca w obszarze cyfryzacji kontentu opublikowała sprawozdanie finansowe za 2017 rok w dniu 1 czerwca. Biegły rewident w opinii dołączonej do sprawozdania ujął zastrzeżenia dotyczące ryzyka utraty płynności finansowej spółki. Jak czytamy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, spółka ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS oraz swoich kontrahentów. Optizen Labs wprowadził już działania mające na celu likwidację tego problemu, poprzez zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej, utrzymując jednocześnie zasoby pozwalające pozyskać nowych klientów.

Minox

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Minox, zastrzeżenia dotyczą zaległych zobowiązań z tytułu VAT oraz wyceny posiadanch przez spółek udziałów w M-Trans S.A. oraz Maxcomers sp. z o.o. SKA. Audytor zwrócił uwagę na zobowiązanie w wysokości 350 tys. zł wraz z odsetkami (razem 500 tys. zł) z tytułu podatku VAT za 2012 rok, z którym nie zgadza się zarząd spółki. Z tego względu firma nie zawiązała rezerwy na to zobowiązanie. W przypadku wyceny udziałów, biegły rewident zwrócił uwagę, iż realność wartości posiadanych akcji wymienionych wyżej spółek nie podlegała badaniu. Według zarządu wartość udziałów w M-Trans wynosząca ponad 5 mln zł oraz akcji Maxcomers na poziomie prawie 20 mln zł jest realna.

Fachowcy.pl Ventures

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Fachowcy.pl Ventures znajdują się zastrzeżenia. Audytor zwrócił uwagę, iż w 2017 roku koszty działalności operacyjnej były wyższe od przychodów spółki ze sprzedaży. Oprócz tego kapitał własny firmy zmniejszył się do wartości ujemnej, a podmiot dominujący ma problemy z płynnością. Jak czytamy w dokumencie, spółka nie uregulowała zobowiązań publiczno-prawnych, które na koniec 2017 roku miały wartość 5479,78 tys. zł oraz z tytułu wynagrodzeń w wysokości 748,24 tys. zł. Kolejne zastrzeżenie dotyczy spółki zależnej Way2traffic, która również ma kłopoty z płynnością. Z tytułu zaległych wynagrodzeń firma ma do zapłacenia 198,03 tys. zł, a z tytułu zobowiązań wobec ZUS 370,05 tys. zł.

IDH

Kolejną spółką do której zastrzeżenia zgłosił biegły rewident jest IDH S.A. Audytor w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania zwraca uwagę na ujemny kapitał własny spółki, jej poziom zadłużenia, który przekracza wartość majątku firmy oraz na bardzo niskie wskaźniki płynności świadczące o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Prime Minerals

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu rocznego za 2017 rok grupy kapitałowej Prime Minerals wyrażono zastrzeżenia dotyczące spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa, w której Prime Minerals posiada 75 procent udziału w kapitale zakładowym. Do dnia publikacji opinii biegłego rewidenta, nie opublikowano wyników tej spółki zależnej. Informacje te mogą mieć negatywny wpływ na wynik całej grupy. W przypadku innej spółki zależnej International Prime Metals Pte. Ltd., audytor nie zaobserwował spisu z natury zapasu towarów, co bezpośrednio rzutuje na wartość zapasów na dzień 31 grudnia 2017 roku całej grupy kapitałowej.

Erne Ventures

Zastrzeżenia audytora względem sprawozdania spółki Erne Ventures dotyczą krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych związanych z nakładami poniesionymi na stworzenie prototypu samochodu Arrinera Husarya 33 o wartości 13 236,65 tys. zł. Biegły rewident poddał pod wątpliwość realność tej kwoty w związku z faktem, iż nie jest możliwe oszacowanie przychodów z tytułu sprzedaży samochodu lub technologii wytworzonej w ramach poniesionych nakładów. W dokumencie dodano również, że sprawozdania finansowe 6 jednostek zależnych od Erne Ventrures nie były badane. Dotyczy to następujących podmiotów Erne Consulting sp. z o.o., Erne VC Ltd., Fund1 Arrinera S.A. SKA, Arrinera Automitive Holding Ltd, Arrinera Racing Ltd. oraz Arrinera Aerodynamics sp. z o.o.

 

Przedstawione powyżej spółki nie stanowią kompletnej listy firm notowanych na rynku NewConnect, których raporty za 2017 rok wzbudziły zastrzeżenia biegłych rewidentów. Z tego względu planowana jest kontynuacja tematu, w którym przedstawione zostaną kolejne spółki oraz zastrzeżenia, które zgłosili do ich raportów audytorzy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie