Chat with us, powered by LiveChat

Colian opuści indeks sWIG80. Winne ostatnie wezwanie

Skomentuj artykuł

Producent słodyczy i właściciel takich marek jak Goplana, Solidarność, Grześki, Jeżyki czy Jutrzenka wkrótce przestanie być notowany w indeksie sWIG80. Informację która jest efektem ogłoszonego niedawno wezwania na akcje spółki podała w środę warszawska giełda.

 

Zmiana w indeksie grupującym małe spółki nastąpi po zakończeniu sesji datowanej na 21 czerwca. Coliana na tym miejscu zastąpi grupa ATM. Jak czytamy w komunikacie giełdy, zmiana w portfelu indeksu wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą być notowane spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10 procent. Ze względu na te wymagania, producent słodyczy opuści również takie wskaźniki jak sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy.

 

Informacja ta nie wypłynęła na wycenę spółki. Pojedyncza akcja Coliana kosztuje 4,06 zł.

Ostatnie wezwanie

Zmniejszenie się liczby akcji w wolnym obrocie wynikało z ostatniego wezwania na akcje Coliana, o którym wspominaliśmy w jednej z poprzednich analiz. Wzywającym była grupa dotychczasowych akcjonariuszy spółki, działających w porozumieniu. Wśród nich był AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN. Jak czytamy w oficjalnym dokumencie dotyczącym wezwania, celem operacji było osiągnięcie przez wymienione podmioty wspólnie 100 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz posiadanie w sumie 100 procent akcji spółki. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz zwrócenie się do KNF o zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu. To natomiast pozwoli na złożenie wniosku o wycofanie akcji spółki z rynku regulowanego.

 

Colian - wykres kursu akcji
Colian - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wezwanie dotyczyło 42 mln akcji, które stanowią 21,72 procent udziału na walnym zgromadzeniu oraz 21,71 procent ogólnej liczby akcji spółki. Zapisy trwały od 20 kwietnia do 14 czerwca. Zakup akcji nastąpił 20 czerwca, a rozliczenie transakcji będzie miało miejsce 22 czerwca. Początkowa cena w wezwaniu wynosiła 3,76 zł za akcję, jednakże później podniesiono ją do poziomu 4,11 zł.

 

Jak wcześniej informowała spółka, na wezwanie odpowiedzieli inwestorzy posiadający łącznie prawie 26 mln akcji. Po nabyciu tych akcji, podmioty wzywające posiadają łącznie 91,75% wszystkich akcji spółki i 91,74 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Z treści wezwania wynika, że podmioty działające w porozumieniu będą chciały nabyć pozostałe akcje w drodze przymusowego wykupu.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie