Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy PZU za pierwszy kwartał 2018 r.

Temat czatu: Omówienie wyników Grupy PZU za pierwszy kwartał 2018 r.

Data: poniedziałek, 21 maja, godz. 10:30

 

 

PZU

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Tomasz Kulik

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku oraz PZU Życie od 19 października 2016 roku

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Przed powołaniem do Zarządu PZU dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016 - 2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również Członkiem Zarządu TFI PZU SA nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU SA odpowiadał dodatkowo za obszar korporacyjny.

 

 

 

Grupa PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU, Grupa) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

 

Grupa PZU zarządza ponad 300 mld zł aktywów, świadcząc usługi w pięciu krajach. Badania znajomości marki potwierdzają, że PZU jest najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce (spontaniczna
rozpoznawalność marki PZU to 88%, wspomagana - 100%).

 

Spółki Grupy są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. W ramach partnerstw strategicznych współpracują z liderami różnych branż, tworząc produkty przeznaczone dla ich klientów. Na przykład współpracując z firmami z branży telekomunikacyjnej i energetycznej PZU oferuje ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych w 2018 roku Grupa rozpoczęła współpracę z LOT oraz Allegro.

 

Strategiczną ambicją Grupy jest nowe podejście do budowania relacji z klientem, które będzie skutkować integracją wszystkich obszarów działalności wokół klienta. Dzięki temu możliwe będzie dostarczanie produktów i usług dobrze dopasowanych do potrzeb klienta, w odpowiednim dla niego miejscu i czasie oraz kompleksowe reagowanie na inne jego potrzeby. Wsparciem tego procesu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, big data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczynią się do budowy trwałej przewagi technologicznej, w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

 

PZU jest organizacją działającą na dużą skalę, świadomą swojego dużego wpływu społecznego oraz rosnących oczekiwań różnych interesariuszy, w tym m.in. klientów, pracowników, inwestorów, partnerów, ekspertów branżowych, otoczenia społecznego, szeregu instytucji i organizacji. Dlatego też, zarządzanie relacjami z interesariuszami i ich wpływem na otoczenie biznesowe realizowane jest w sposób świadomy i zrównoważony. PZU jest spółką otwartą na oczekiwania społeczne. W realizowanych działaniach dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych w odpowiedzialny sposób. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują klienci i pracownicy Grupy. Zrównoważone zarządzanie dla Grupy PZU to świadomy wybór
prowadzenia biznesu, który pozwala budować długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową PZU, który odbędzie się 21 maja (poniedziałek) o godz. 10:30. Na pytania inwestorów odpowie Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy na czacie z CFO Grupy PZU i zapraszamy do zadawania pytań.

 

lucznik1: Czy dociążenie wyniku Iq 18 rezerwą "na zadośćuczynienie" ok 150 mln miało dotyczyć wszystkich polis wystawionych w "tym temacie" do tej pory czy też należy przyporządkować to do jakiegoś okresu np Iq (sonda). Czy traktować to jako zdarzenie jednorazowe , czy też należy oczekiwać kolejnych np co roku w Iq w zależności od wytoczonych pozwów z minionego roku? Czy też ryzyko to zostanie wkomponowane we wzrost składki i problem zniknie?

 

Tomasz Kulik: Na chwilę obecną trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Musimy zaczekać do uzasadnienia pod wyrokiem SN. Dodatkowe wzmocnienie rezerw na ww. kwotę to efekt najlepszego szacunku odnośnie kosztów w polis już wystawionych i w chwili wypracowania przez rynek docelowego podejścia będziemy w stanie powiedzieć na ile ta rezerwa pokryje wszystkie koszty związane z nowymi świadczeniami. Jeżeli chodzi o polisy w przyszłości to te dodatkowe koszty powinny zostać uwzględnione w cenie produktu co może wywoływać zmiany cen na rynku. PZU jest w tej korzystnej sytuacji że ze względu na siłę kapitałową oraz efektywność kosztową powyższe zmiany nie powinny przekładać się na ruchy cenowe.

 

lucznik1: Witam. Czy PZU ma jakieś zobowiązania odsetkowe. Czy można tu mówić o długu/ gotówce netto?

 

Tomasz Kulik: Największa pozycja zobowiązań odsetkowych związana jest z wyemitowanymi obligacjami – zarówno dług senioralny (850 mln EUR) jak i podporządkowany (2,25 mld zł).

 

Jarko: Czy w przyszłości dojdzie do połączenia Pekao i Alior Banku?

 

Tomasz Kulik: Na chwilę obecną nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Nawet jeżeli banki zarekomendują połączenie jako optymalny model współpracy to cały czas do przeprowadzenia tej transakcji potrzebnych będzie 66% głosów na walnych zgromadzeniach obu banków. Dzisiaj PZU nie ma wystarczającej siły (mierzonej udziałem w akcjonariacie) do tego aby podjąć tą decyzję samodzielnie więc jakakolwiek propozycja będzie musiała być atrakcyjna dla tych którzy będą realizować prawa z głosów czyli również Państwa.

 

KV922: Co było główną przyczyną lepszych niż oczekiwane zysków w I kwartale?

 

Tomasz Kulik: Z jednej strony rosnąca rentowność w ubezpieczeniach (niższe częstości zgonów po stronie ubezpieczeń na życie i niższa szkodowość w ubezpieczeniach majątkowych – brak dużych szkód jednostkowych, łagodna zima), która częściowo została skorygowana przez niższe dochody na portfelach akcyjnych.

 

Wirtuoz: Spółki z jakiego rynku wchodzą w grę pod względem akwizycji zagranicznych?

 

Tomasz Kulik: Jeżeli chodzi o potencjalne akwizycje zagraniczne to mówimy tylko i wyłącznie o rynku CEE i oczywiście ubezpieczeniach.

 

Analitycznie: Jaką rolę w przyszłości przewiduje się dla banków w spółce?

 

 

 

Tomasz Kulik: Bez zmiany w stosunku do pierwotnych założeń. Poprzez dostęp do sieci dystrybucji i możliwość sprzedaży przez ten kanał, poprzez lepszą siłę przetargową i możliwość generowania synergii kosztowych spodziewamy się, że banki będą w coraz większym stopniu wpływały na możliwość generowania wysokich rentowności w ramach grupy kapitałowej. W porównaniu z rokiem 2016 zakładamy, że bankie wpłyną na wzrost ROE grupy o dodatkowe 3,4 p.p.

 

Analitycznie: Jakie są założenia polityki dywidendowej w kolejnych latach? W porównaniu do poprzedniego roku dywidenda podwoiła się, czy wzrost dywidendy r/r będzie utrzymany w kolejnych latach?

 

Tomasz Kulik: Trudno zakładać, że co roku będziemy zwiększali DPS o 1,1 zł bo oznacza to przeszło 1 mld dodatkowego zysku. Rośniemy i chcemy rosnąć ale przewidywane tempo jest nieco inne i sprowadza się do możliwości osiągnięcia ROE 22% do 2020 roku. Będziemy starali się aby nasza dywidenda rosła r/r generując atrakcyjne zwroty dla akcjonariuszy (w tym roku jest to powyżej 6%).

 

LondonCity: Wzrost sprzedaży jakiego rodzaju ubezpieczeń był największy w minionym kwartale?

 

Tomasz Kulik: Rosła sprzedaż liczona składką przypisaną we wszystkich istotnych segmentach. Jedynym wyłomem jest sprzedaż produktów życiowych inwestycyjnych, która jest mocno skorelowana z sytuacją na rynkach kapitałowych a te w Q1 2018 nie generowały wysokich zwrotów i charakteryzowały się dużą zmienności.

 

inwestor długoterminowy: Czym spowodowane były niższe wyniki z działalności inwestycyjnej?

 

Tomasz Kulik: To przede wszystkim GPW. Polskie akcje taniały w tym kwartale o ok. 9% vs. wzrosty kwartał wcześniej o 12%, co daje różnicę r/r na tych instrumentach ponad 20%. Ta sytuacja została pozytywnie skorygowana dzięki wzrostowi wyceny polskich obligacji.

 

lucznik1: Jak kalkulować część Zn do dywidend: czy jest to 100% skons. wyników grupy bez banków plus 30% z Aliora plus 20% Pekao i ztego co wyjdzie 80% np?

 

Tomasz Kulik: Dywidenda / Skonsolidowany zysk netto przypadający jednostce dominującej.

 

Filip Charędziński: Czy wypłata aż 75% zysku spółki na dywidendy świadczy o małym zainteresowaniu spółki kolejnymi akwizycjami?

 

Tomasz Kulik: Nie. Świadczy o wywiązywaniu się ze zobowiązań podjętych przy przyjmowaniu polityki dywidendowej na okres strategii. Wszelkie planowane akwizycje zostaną zrealizowane zgodnie ze strategią (oczywiście przy założeniu, że potencjalne cele będą atrakcyjne finansowo i będą pasowały do struktury Grupy).

 

InwestorDługoterminowy: czemu kurs akcji spada?

 

Tomasz Kulik: Przypisujemy to z jednej strony niepewności dotyczącej strategii dla banków w Grupie (ta powinna być znana do końca Q2), spadkowi kursu PLN do dolara oraz limitom dotyczącym zaangażowań polskich TFI/OFE w inwestycje jedną grupę kapitałową (czyli akcje i dług wszystkich trzech spółek PZU, PEKAO i Alior - te powinny zostać dostosowane do końca czerwca).

 

KM: Witam! Jaki jest plan Zarządu na wzrost wartości spółki PZU w kolejnych latach?

 

Tomasz Kulik: Witam, zapraszam do zaznajomienia się ze strategią. Cały plan, kwantyfikowany na poziomie ROE oraz poszczególnych inicjatyw został tam bardzo dokładnie przedstawiony. Poniżej adres do strony www: http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/spolka/strategia

 

 

 

Hans: Jaki stosunek ma spółka do nałożenia przez KNF kary w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013-2014?

 

Tomasz Kulik: Jeżeli zostały stwierdzone takie przypadki to nie ma co dyskutować. To co niepokoi to wysokość ewentualnych kar (nie rozumiem mechanizmu naliczania) oraz karanie kilkukrotne za te same, historyczne błędy.

 

Zibi: Czy prognozy dotyczące potencjalnej współpracy Aliora i Pekao będą znane zgodnie z założeniem do końca drugiego kwartału?

 

Tomasz Kulik: Nigdy nie można nieć 100% pewności ale jak dotąd obydwa banki realizują w pełni nałożony na nie plan.

 

Inwestork: Czy założone cele ze strategii do 2020 roku są osiągalne?

 

Tomasz Kulik: Jak najbardziej. Oczywiście może dojść do przesunięć w czasie lub strukturze pomiędzy poszczególnymi segmentami biznesu ale na dzieć dzisiejszy strategia realizowana jest zgodnie z planem.

 

Szycha: czy ceny ubezpieczeń mogą być niższe w kolejnych latach?

 

Tomasz Kulik: To wszystko zależy od tego jak rynek jest przygotowany do skutków decyzji związanej z zadośćuczynieniami i co ona oznacza dla poszczególnych graczy. PZU nie będzie z tego tytułu musiało podnosić cen (co jest bardzo dobrą informacją). Dodatkowo obserwujemy wzrosty kosztów likwidacji szkód (wyższe ceny robocizny ze względu na wzrosty wynagrodzeń, wyższe ceny części zamiennych i droższe samochody powodują że ceny wypłat rosną).

 

Szycha: jak wasza oferta wygląda na tle konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych?

 

Tomasz Kulik: Jest atrakcyjna, biorąc pod uwagę ceną za jakość. Dzisiaj świadczy o tym wzrost udziałów w rynku, który w stosunku do 2015 roku zwiększył się o ponad 3 p.p.

 

Astro: Czy spółka podtrzymuje prognozę ROE ponad 20% w 2018 i ponad 22% w 2020r?

 

Tomasz Kulik: Nie mam pewności czy dzieliliśmy się z rynkiem tą pierwszą wartością ale podtrzymujemy 22% do 2020. Spodziewamy się również wzrostu rentowności w pozostałych kwartałach 2018.

 

Marcin: Jak spółka sobie radzi z presją na wzrost wynagrodzeń? Czy w 2018 rok PZU dalej jest ona odczuwalna?

 

Tomasz Kulik: Tak odczuwamy tą presję i staramy się ją adresować przez naszą politykę wynagrodzeniową – która ulega stopniowym zmianom w odpowiedzi na zmiany na rynku.

 

Astro: Skąd wysoki wzrost w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych?

 

Tomasz Kulik: Nie wiem czy jest wysoki biorąc pod uwagę resztę rynku – na całości (poza MTPL Korpo gdzie przejęliśmy umowę leasingową) rośniemy ok.2-3%

 

Startupowiec: Jakie wyniki generują dotychczasowe inwestycje zagraniczne?

 

Tomasz Kulik: Udział segmentu w sprzedaży na poziomie ok 7,3% i rentowność pomiędzy 8-10%. Biznes bardzo wzrostowy, ze średnimi rocznymi dynamikami pow. 15%.

 

Hyrm19@interia.pl: Jakie długoterminowe plany spółka ma na kolejne lata?

 

Tomasz Kulik: Zapraszam do zaznajomienia się z naszą strategią. Link do strony https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/spolka/strategia

 

Samson: Czy są jakieś potencjalne zagrożenia dla wzrostu wypłacania dywidendy w kolejnych latach?

 

Tomasz Kulik: Zakładamy utrzymanie dzisiejszej polityki kapitałowej i dywidendowej również w kolejnych latach.

 

Tomasz Kulik: Dziękuję za wszystkie pytania, do zobaczenia w Karpaczu!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie