Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

3 spółki z najwyższym wskaźnikiem P/E

Skomentuj artykuł
thanksforbuying - fotolia.com

Jednym z kluczowych narzędzi pozwalających ocenić atrakcyjność spółki na giełdzie jest wskaźnik P/E. Jego wysoka wartość może wynikać z niskiego poziomu zysku danej firmy lub wysokiej ceny akcji w stosunku do osiąganych przez nią wyników. Najwyższy poziom tego wskaźnika spośród spółek notowanych na podstawowym parkiecie prezentują obecnie spółki ZUE, Rafako oraz Octava.

 

Wskaźnik cena do zysku powstaje poprzez podzielenie ceny rynkowej pojedynczej akcji danej spółki oraz zysku netto przedsiębiorstwa, w przeliczeniu na jedną akcję. Jego kalkulacji dokonuje się w oparciu o wyniki spółki za 4 ostatnie kwartały. Wskaźnik P/E pokazuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku firmy. Jego wysoka wartość może świadczyć o wysokiej cenie rynkowej akcji w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Ta natomiast może być efektem “mody” na daną branżę lub świadczyć o zbyt dużym optymizmie inwestorów w stosunku do przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Firma notowana na GPW może również mieć wysoki poziom wskaźnika P/E w sytuacji gdy wypracowuje słabe wyniki.

 

W poniższym zestawieniu przedstawiono 3 spółki o najwyższym poziomie wskaźnika cena do zysku. Pod uwagę zostały wzięte wyniki firm za 2017 rok. Do obliczeń zastosowano ceny ich akcji z zamknięcia sesji 9 kwietnia 2018 rok.

ZUE

Wartość wskaźnika dla spółki zajmującej się budową i modernizacją linii tramwajowych i kolejowych to 447,2. Tak wysokie P/E wynika z niskiego poziomu zysku w stosunku do bieżącej wyceny spółki. W 2017 roku ZUE zarobiła 310 tys. złotych (skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej). To o 61,7 procent mniej w stosunku do danych za rok wcześniejszy. Zysk na akcję wygenerowany przez spółkę w ubiegłym roku wynosi 0,01 zł. Z tego względu mimo spadającej od ponad roku wyceny ZUE wskaźnik P/E pozostaje wysoki.

 

ZUE - wykres kursu akcji
ZUE - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak tłumaczy prezes ZUE, druga połowa 2017 roku była dla spółki o wiele bardziej pomyślna ze względu na wejście w fazę realizacji projektów z aktualnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W ubiegłym roku firma zmniejszyła stratę na działalności handlowej z 1,309 mln zł do 287 tys. zł. W przypadku działalności projektowej zysk netto zwiększył się z 93 mln zł do 141 mln zł. Oba te segmenty są jednak uzupełnieniem działalności budowlanej spółki, w przypadku której zysk netto wyniósł 839 tys. zł, wobec 1,480 mln zł rok wcześniej.

Rafako

Wskaźnik P/E dla Rafako wynosi 244. W 2017 roku skonsolidowany zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,22 mln zł, wobec 10,513 mln zł rok wcześniej. Przy obecnej liczbie akcji (127 431 998 szt.), zysk netto przypadający na jedną akcję wynosi 0,03 zł. Z tego względu mimo że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Rafako potaniały o około 45 procent, wartość wskaźnika cena do zysku nadal jest wysoka.

 

Rafako - wykres kursu akcji
Rafako - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W liście do akcjonariuszy, prezes spółki objaśnia powody pogorszenia się sytuacji finansowej spółki. Czytamy w nim, że na rezultaty prowadzonej działalności pod względem finansowym, negatywny wpływ miały takie wydarzenia jak rozpoczęty w październiku proces zwolnień grupowych oraz odpisy na niektóre kontrakty pozyskane w latach 2011-2012. Celem reorganizacji w spółce jest dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia do sytuacji rynkowej w obszarze działania spółki. Zakończenie tego procesu planowane jest na lipiec 2018 roku, w wyniku czego zwolnionych ma zostać maksymalnie 276 pracowników. W ramach programu reorganizacji, Rafako spodziewa się zaoszczędzić rocznie 25 mln zł.

Octava

Poziom P/E dla spółki Octava wynosi 230. Spółka działa jako inwestor finansowy na rynku nieruchomości. W ubiegłym roku skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł zaledwie 160 tys. zł, tymczasem rok wcześniej miał wartość 1,588 mln zł. Przy liczbie akcji wynoszącej 42 786 848 szt. zysk netto na jedną akcję wynosi mniej niż 0,01 zł (0,003739). Zatem mimo wyceny pojedynczej akcji spółki na poziomie niższym niż jeden złoty, wartość P/E przekracza poziom 200.

 

Octava - wykres kursu akcji
Octava - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Istotnym zdarzeniem dla spółki w ostatnim czasie był brak terminowej spłaty obligacji CUF Drukarnia. Aby chronić swoje interesy, korzystając z posiadanych pełnomocnictw, w styczniu 2018 roku Octava dokonała zmian w radzie nadzorczej oraz zarządzie spółki, przejmując jednocześnie nad nią kontrolę. Na mocy zawartego w marcu porozumienia, strony powstrzymają się przez okres 3 miesięcy od działań związanych z egzekucją wierzytelności. Ponadto od 1 marca 2018 roku obniżone zostało oprocentowanie obligacji do 6,75 procent, a CUF Drukarnia wpłaci na rzecz Octavy 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie