Chat with us, powered by LiveChat

PBKM w II kw. zwiększył zyski i rentowność biznesu

Skomentuj artykuł
© kwanchaift - Fotolia.com

Polski Bank Komórek Macierzystych, po rekordowym kwartale pod względem pozyskanych próbek, poprawił wyniki finansowe, a także zwiększył rentowność. W części jest to spowodowane wykazanym zdarzeniem jednorazowym, jednak widoczny jest również znacznie wolniejszy wzrost kosztów w porównaniu do przychodów.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

38 591

34 566

11,6%

Wynik na sprzedaży

10 256

7 984

28,5%

Wynik EBITDA

13 740

8 827

55,7%

Wynik operacyjny

12 437

7 717

61,2%

Wynik brutto

11 579

7 601

52,3%

Wynik netto podmiotu dominującego

9 189

5 938

54,7%

Źródło: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

 

W II kw. 2017 roku PBKM osiągnął 38,6 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 11,6% lepszym niż przed rokiem. Poprawa wynikała głównie z liczby pozyskanych nowych oraz już przechowywanych próbek w segmencie B2C. W minionym kwartale spółka pozyskała 5 159 próbek, co jest wynikiem najlepszym od debiutu giełdowego. W I półroczu bieżącego roku PBKM najmocniej rósł w Polsce i w Hiszpanii (rynki strategiczne) – przychody z tych rynków zwiększyły się łącznie o 14,2% rdr. Ponadto, spółka wykazała dynamiczną poprawę w segmencie B2B, w szczególności w segmencie usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych. W I półroczu bieżącego roku przychody z tego tytułu wyniosły 5,4 mln zł wobec 2,2 mln zł przed rokiem. Spółka oceniła, że perspektywy dalszego wzrostu przychodów z tego obszaru są obiecujące.

 

PBKM - liczba próbek
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących PBKM

 

Zysk na sprzedaży w II kw. 2017 roku wyniósł 10,3 mln zł, co jest wynikiem o 28,5% lepszym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szybszy wzrost zysku od przychodów wynikał z wolniejszego tempa przyrostu kosztów operacyjnych – te wyniosły 28,3 mln zł, zwiększając się o 6,6% rdr. Na poziomie operacyjnym zysk wyniósł 12,4 mln zł, co było wynikiem o 61,2% lepszym niż przed rokiem. Dodatnio na wynik wpłynęło saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 2,2 mln zł. Było to głównie efektem pozytywnego wyroku Sądu Najwyższego na Węgrzech, który uchylił decyzję nakazującą spółce zależnej PBKM zapłatę zaległego podatku VAT za rok 2011 wraz z odsetkami. Z tego tytułu spółka rozpoznała 2,1 mln zł dodatkowych przychodów operacyjnych, choć poinformowano o tym już przy okazji publikacji wyników za I kw. 2017 roku.

 

W efekcie zysk netto spółki wyniósł 9,2 mln zł i był o 54,7% większy niż w II kw. 2016 roku. Jednak nawet bez wykazania dodatkowych przychodów omawianych powyżej, PBKM wykazał dwucyfrową poprawę zysku netto. Za poprawą zysków podążyła poprawa przepływów operacyjnych – te wyniosły 5,6 mln zł wobec 2,6 mln zł przed rokiem. Na koniec roku PBKM posiadał 12 mln zł środków pieniężnych.

 

Po publikacji wyników finansowych kurs akcji PBKM otworzył się 2,8% luką wzrostową, a do południa zwyżki zwiększyły się do około 3,7%. Wsparcie można wyznaczyć w okolicach 53 zł.

 

PBKM – wykres kursu akcji
PBKM - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Źródło: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie