Chat with us, powered by LiveChat

Nowa rekomendacja dla Aliora z wyceną akcji na poziomie 73,4 zł

Skomentuj artykuł
© archimede - Fotolia.com

Dom Maklerski BOŚ w raporcie z dnia 1 czerwca 2017 roku zalecił trzymanie akcji Alior Banku i wycenił je na poziomie 73,4 zł w horyzoncie 12 miesięcy. Rekomendacja fundamentalna brzmi „trzymaj”, a rekomendacja relatywna „niedoważaj”.

 

Data wydania raportu DM BOŚ o Alior Banku zbiegła się z informacją od wieloletniego prezesa banku - Wojciecha Sobieraja o braku zamiaru ubiegania się o kolejną, czwartą kadencję. Rada Nadzorcza Alior Banku zadeklarowała podjęcie starań o wyłonienie nowego zarządu do połowy czerwca tego roku. W poprzednim raporcie DM BOŚ zwracał uwagę na dodatkowy wymiar ryzyka związany z ciągłością zarządzania w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa i dość szybko ten czynnik się zrealizował.

 

Mamy tutaj do czynienia ze szczególnie trudną sytuacją, gdyż Sobieraj to nie menedżer do wynajęcia, ale również założyciel Banku i twórca jego sukcesu, który z powodzeniem przeprowadził spółkę przez kolejne etapy rozwoju i umożliwił bankowi wejście do wielkiej 10. polskich banków. To wreszcie on jest twarzą nowej strategii i osobą bezpośrednio odpowiedzialną za trwającą fuzję z BPH. Wydaje się, że jest to nieszczególnie fortunny moment na odejście od sterów Aliora, toteż rodzi się pytanie o powody tak nagłej decyzji Sobieraja oraz umiejętności kierownicze przyszłego zarządu. Ponadto okazuje się, że współpraca z kontrolowaną przez Skarb Państwa spółką-matką, przebiegająca – wydawałoby się - bez zakłóceń od momentu zdobycia przez PZU efektywnej kontroli może negatywnie wpływać na wartość banku.

 

Wreszcie Alior nadal postrzega siebie jako spółkę rozwijającą się, co implikuje, że większa część bieżącej wartości dotyczy przyszłych aktywów, które mają być dopiero wypracowane przez spółkę i jej zarząd. Dlatego przyglądamy się zmianom w zarządzie Alior Banku z uwagą i postrzegamy je jako potencjalnie szkodliwe dla działalności i zagrażające zdolności banku do realizowania celów zapisanych w nowej strategii – napisano w raporcie DM BOŚ.

 

Prognozowane przez DM BOŚ skonsolidowane wyniki finansowe Alior Banku mają wypaść następująco:

  • W 2017 roku przychody banku mają wynieść 2 653,0 mln zł, a zysk netto 393 mln zł.
  • W 2018 roku przychody mają wzrosnąć do 2 940.2 mln zł, a zysk netto ma wzrosnąć o 74% do kwoty 686,1 mln zł.
  • W 2019 roku przychody mają dalej rosnąć do 3 307,3 mln zł, co ma zaowocować zysk netto na poziomie 887,5 mln zł.

 

Do katalizatorów rozwoju Alior Banku, autorzy raportu zaliczyli m.in.: przyspieszenie wzrostu PKB silniejsze niż oczekiwano, rozwój nowej działalności w postaci przejęcia klientów korporacyjnych i rozwój consumer finance, synergie biznesowe w związku z integracją aktywów podstawowych BPH czy realizacja celów biznesowych ujętych w strategii zdobywania klientów i ich satysfakcji.

 

Wśród czynników ryzyka wymieniono m.in.: zmiany w zarządzie, podwyższenie stawki podatku bankowego, problemy z jakością portfela farm wiatrowych, konieczność zasilenia funduszu gwarancyjnego czy zacieśnianie wymogów kapitałowych.

 

Na wykresie akcji Alior Banku widać dwukrotną, nieudaną próbę pokonania oporu na poziomie 77,4 zł. Od tych poziomów wycena akcji spadła o kilkanaście procent i przetestowała wsparcie w okolicy 62 zł. Ten poziom jest obecnie najważniejszym wsparciem. Trzeba mieć na uwadze, że kurs akcji wzrósł od grudnia ubiegłego roku z poziomu 43 zł do 77,4 zł bez większej korekty.

 

Alior Bank - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Dom Maklerski BOŚ

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie