Chat with us, powered by LiveChat

Asseco Business Solutions przejmie kontrolę nad Macrologic

Skomentuj artykuł
© Olivier Le Moal - Fotolia.com

Asseco Business Solutions kupi w ramach wezwania 88,29% wszystkich akcji Macrologic. Cena obowiązująca w wezwaniu wyniosła 59 zł.

 

Informatyczna spółka poinformowała dziś, to jest 7 czerwca 2017roku, w komunikacie bieżącym o wynikach wezwania na kupno akcji Macrologic. W ramach wezwania ogłoszonego 11 kwietnia 2017 roku, wzywający odnotował zapisy na 1 667 603 akcji Macrologic. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 14 czerwca tego roku. Wartość transakcji wyniesie 98,4 mln zł, a finansowaniu ma posłużyć kredyt zaciągnięty przez spółkę w kwocie 70 mln zł. Zapisy w wezwaniu trwały od 8 maja do 6 czerwca 2017 roku i w ramach niego złożone zostały 134 zapisy. Sukces wezwania i jego rozliczenie będzie skutkowało przejęciem kontroli przez Asseco Business Solutions nad Macrologic.

 

Przypomnijmy, że zaskoczeniem dla rynku było ustalenie ceny w wezwaniu na poziomie o 40% wyższym od kursu z dnia przed ogłoszeniem wezwania. Proponowana w wezwaniu cena za jedną akcję na poziomie 59 zł, dała wycenę całego Macrologic na poziome 111,4 mln zł. Wzywający określił, że zamierza nabyć co najmniej 75% akcji spółki, a ostatecznie złożono zapisy na 88,29% wszystkich akcji.

 

W treści wezwania Asseco Business Solutions w następujący sposób opisał swoje zamiary w stosunku do przejmowanej spółki:

 

Nabycie Akcji Spółki przez Wzywającego spowoduje powstanie Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions, specjalizującej się w produkcji i wdrażaniu własnego oprogramowania klasy ERP. Integracja Wzywającego i Spółki pozwoli na znaczący rozwój kompetencji eksperckich oraz technologicznych Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions w obszarze systemów ERP, między innymi poprzez zgrupowanie aktywów osobowych w jednym centrum kompetencyjnym. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie poziomu konkurencyjności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions wobec największych firm informatycznych, działających na polskim rynku. Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions będzie zatrudniała blisko 1000 specjalistów z obszaru ERP, co ulokuje ją w czołówce największych, polskich firm specjalizujących się w tej klasie systemów IT. Proces wzajemnej wymiany wiedzy (najlepszych praktyk, metod produkcji, itp.), jak również wykorzystanie efektu synergii pozwoli na wzbogacenie oferty produktowej obu podmiotów, podniesienie jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

 

Źródło: Asseco Business Solutions S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie