Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki CI Games w I kw. na dużym minusie

Skomentuj artykuł
© eranicle - Fotolia.com

CI Games zanotował w I kw. 2017 roku sprzedaż o 58% niższą w ujęciu rok do roku. Nie obejmowała ona jeszcze wpływów z premiery najnowszej produkcji „Sniper: Ghost Warrior 3”. Poniesione przez spółkę wydatki na marketing i promocję nowej gry spowodowały ujemny wynik netto na poziome 5,9 mln zł.

 

Poniżej prezentujemy wybrane, skonsolidowane dane finansowy CI Games:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

3 281

7 724

Zysk brutto ze sprzedaży

2 825

2 383

Zysk na działalności operacyjnej

-5 513

-1 081

Zysk brutto

-6 436

-1 011

Zysk netto

-5 916

-1 502

Źródło: CI Games S.A.

 

Przychody ze sprzedaży CI Games w I kw. 2017 roku spadły o 58% wobec porównywalnego okresu rok wcześniej. Pochodziły one głównie ze sprzedaży dwóch ostatnich dużych tytułów spółki – „Lords of the Fallen” i „Sniper: Ghost Warrior 2”. Daty premier tych dwóch gier są dość odległe od ostatniego kwartału, w czym można doszukiwać się przyczyn niskich przychodów. Mimo znacznie niższych przychodów w ujęciu rok do roku, zysk brutto na sprzedaży był nieco wyższy i wyniósł 2,8 mln zł. Jednak w I kw. 2017 roku CI Games poniósł znacznie wyższe koszty sprzedaży, które wyniosły 7,1 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Zwiększone wydatki były związane z marketingiem i promocją gry „Sniper: Ghost Warrior 3”. Była to najważniejsza przyczyna osiągnięcia w ostatnim kwartale dużych strat na poziomie operacyjnym brutto i netto. W wartościach nominalnych strata operacyjna w I kw. bieżącego roku wyniosła 5,5 mln zł, strata brutto 6,4 mln zł, a strata netto 5,9 mln zł. Były to znacznie gorsze wyniki niż w I kw. 2016 roku.


W bilansie na dzień 31 marca 2017 roku widoczny jest wzrost zaliczek udzielonych do 14,2 mln zł, a suma aktywów obrotowych wzrosła w ciągu roku z 20,4 mln zł do 32,6 mln zł. Suma kredytów i pożyczek wyniosła 34,5 mln zł i są to wyłącznie zobowiązania zapadalne do 12 miesięcy. Wskaźnik płynności bieżącej wynosił na ostatni dzień bilansowy 0,74, co oznacza, że spółka może mieć problemy z płynnością. Zobowiązania krótkoterminowe przekraczają aktywa obrotowe.
W przepływach finansowych w I kw. bieżącego roku CI Games wykazał duże, ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 19,2 mln zł. Źródłem tego salda jest wzrost kwot zaliczek o ponad 14 mln zł oraz koszty marketingowe na Snipera 3. Wydatki inwestycyjne na nowe gry wyniosły 7,8 mln zł. Stan środków pieniężnych w ciągu trzech miesięcy tego roku spadł z 25,4 mln zł do 8,8 mln zł.

 

25 kwietnia swoją premierę miała długo wyczekiwana przez akcjonariuszy gra „Sniper Ghost Warrior 3”. Produkt jest sprzedawany na 30 różnych rynkach. Po premierze w mediach i internecie pojawiły się negatywne opinie na temat jakości gry, co spowodowało duże spadki kursu akcji. W komentarzu do wyników możemy przeczytać:

 

Zarząd Spółki ma świadomość pewnych niedopracowanych elementów gry SGW3, w tym błędów technicznych. Spółka cały czas intensywnie pracuje nad poprawkami SGW3 i regularnie wydaje kolejne aktualizacje (tzw. patche) do SGW3 na poszczególne platformy. Pierwsze patche były dostępne już następnego dnia po premierze SGW3. Dotychczas wydano sześć aktualizacji SGW3 na PC, dwie aktualizacje SGW3 na XboxOne oraz dwie aktualizacje SGW3 na PS4. Aktualizacje te dotyczyły jednych z najważniejszych zmian: poprawiły czas ładowania map i optymalizację, usunęły wiele błędów technicznych oraz wprowadziły zmiany graficzne oraz animacyjne.

 

Kluczowa dla Spółki jest maksymalizacja sprzedaży podczas całego cyklu życia gry w aspekcie SGW3. Spółka, wykorzystując swój zespół, kompetencje i doświadczenie, dołoży wszelkich starań aby wygenerować jak najwyższe przychody ze sprzedaży SGW3 w perspektywie najbliższych lat, w tym najbliższych kwartałów. Obecnym istotnym celem Zarządu jest przełożenie efektów przeprowadzonej już globalnej kampanii reklamowej gry na jej sprzedaż w najbliższym okresie.

 

Inwestorzy oczekiwać będą teraz na kolejne dane sprzedażowe najnowsze produkcji spółki. Poprzednie dwie części Snipera sprzedały się w łącznym nakładzie około 6,7 mln kopii.

 

Na wykresie kursu akcji CI Games widoczne jest tąpniecie notowań po premierze Snipera 3. Akcje potaniały z okolic 2,6 zł do 1 zł. Poziom okrągłego złotego jest obecnie psychologicznym wsparciem. W dniu dzisiejszym po publikacji raportu finansowe, akcje rosną o około 3%. Obóz popytu myśląc o dalszych wzrostach musi zamknąć lukę spadkową w przedziale 1,35-1,58 zł.

 

CI Games - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: CI Games S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie