Chat with us, powered by LiveChat

Paged – wzrost przychodów i zysku operacyjnego w I kw. 2017 roku

Skomentuj artykuł
© zdyma4 - Fotolia.com

Grupa Paged poprawiła w I kw. 2017 r. przychody o 12%, a zysk operacyjny o 17% względem porównywalnego kwartału roku poprzedniego. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,8 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Paged S.A.:

 

  Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

228 435

204 167

Zysk z działalności operacyjnej

26 140

22 323

Zysk brutto

31 614

21 680

Zysk netto

25 848

33 147

Zysk netto podmiotu dominującego

24 820

26 502

Źródło: Paged S.A.


Głównym powodem wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Paged był efektem zwiększenia sprzedaży w segmencie sklejki. Spółka coraz lepiej wykorzystuje moce produkcyjne nowego zakładu w Morągu. Przychody największego segmentu grupy sięgnęły w I kw. 2017 roku 165,8 mln zł wobec 141,6 mln zł rok wcześniej. Produkcja i sprzedaż sklejki (wraz z produktami pochodnymi) generuje też największe zyski w grupie. W minionym kwartale przyniósł on zysk EBITDA w kwocie 32,2 mln zł wobec 23,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie całej grupy kapitałowej, zysk EBITDA wyniósł 35,4 mln zł, co było rezultatem wyższym o 15% rdr. Segment aranżacji wnętrz i mebli osiągnął dodatnią EBITDA w kwocie 624 tys. zł wobec ujemnego wyniku w wysokości 631 tys. zł rok wcześniej.

 

Ostatni z głównych trzech segmentów, usługowo-technologiczny, przyniósł EBITDA na poziomie 5,6 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny grupy osiągnął wartość 26,1 mln zł na tle 22,3 mln zł przed rokiem. Po stronie kosztów rzuca się w oczy wzrost kosztów zarządu do 20,1 mln zł wobec 16,2 mln zł rok wcześniej. Koszty sprzedaży mimo wzrostu przychodów pozostały na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej – 13,3 mln zł. W przychodach finansowych w I kw. 2017 roku widać wyraźny wzrost wartości z 2,8 mln zł rok wcześniej do 8,5 mln zł. Jest to spowodowane ujęciem 5,1 mln zł z tytułu zysku z różnic kursowych. Zysk brutto Grupy Paged wyniósł 31,6 mln zł wobec 21,7 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 25,8 mln zł wobec 33,1 mln zł rok wcześniej. Znaczną różnicę widać w pozycji zysk brutto i zysk netto w I kw. 2016 roku. Wynikała ona z ujęcia ujemnego podatku dochodowego w kwocie 11,5 mln zł. Osiągnięte wyniki finansowe w I kw. 2017 roku są niemal zbieżne z konsensusem rynkowym (PAP). Wyjątkiem jest tylko zysk netto, który był o 33,4% wyższy od oczekiwań rynkowych.

 

Paged wiąże duże nadzieje z segmentem meblarskim. Realizowane działania przyniosły już zwiększenie marż. Po przejęciu Forbis Group, spółki zajmującej się aranżacją wnętrz, zarząd Pagedu ma nadzieję zwiększyć potencjał zarówno przejętej spółki jak i Paged Meble. Przypomnijmy, że niedawno Paged kupił 70% udziałów w Forbis Group za 8,4 mln zł, a kwota ta może wzrosnąć o 3,6 mln zł w zależności od wyników spółki.

 

Rynek neutralnie przyjął opublikowany raport finansowy. Kurs akcji od 2 lat waha się w przedziale 45-62 zł. Od września 2016 roku na wykresie można zauważyć linię trendu wzrostowego, która wyznacza wsparcie na poziomie około 51,5 zł. Oporem są maksima w okolicy 62 zł.

 

Paged - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Paged S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie