Chat with us, powered by LiveChat

Famur przejmuje Grupę Kopex

Skomentuj artykuł
© bibiphoto - Fotolia.com

9 maja 2017 roku Famur złożył TDJ propozycję zakupu 65,8% akcji Kopex S.A. Połączenie tych dwóch podmiotów pozwoli na budowę silnej, polskiej grupy, która może skutecznie rywalizować z konkurentami na światowym rynku.

 

Famur i Kopex przez wiele lat wzajemnie konkurowały na krajowym rynku. Planowana integracja kluczowych aktywów obu grup kapitałowych pozwoli zdobyć pozycję niekwestionowanego lidera branży maszyn górniczych w Polsce. Będzie on mógł konkurować swoją bogatą ofertą, know-how i doświadczeniem z największymi światowymi graczami.

 

Po transakcji zakupu nastąpi wydzielenie w ramach Grupy Kopex części maszynowej oraz części usługowo-handlowej. Część maszynowa Kopeksu zostanie przejęta przez Famur. Będzie się to wiązać z wydaniem nowych akcji Famur S.A. mniejszościowym akcjonariuszom Kopex S.A. w zamian za akcje odpowiadające części maszynowej. W efekcie akcjonariusze mniejszościowi Kopeksu staną się posiadaczami około 3% podwyższonego kapitału Famur S.A. oraz pozostaną akcjonariuszami spółki notowanej na giełdzie, która pod docelowo zmienioną nazwą będzie kontynuować działalność handlową i usługową.

 

„Na przestrzeni ostatnich miesięcy przygotowaliśmy plan integracji, uwzględniający wszelkie biznesowe, operacyjne i społeczne aspekty transakcji. Jestem przekonany, że jego skuteczne wdrożenie pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału obu Grup i zbudowanie polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie” – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

 

W komunikacie prasowym Famuru wskazano następujące korzyści płynące z integracji z Kopeksem:

  • wzmocnienie kompetencji inżynieryjnych i produkcyjnych w najważniejszych grupach produktowych,
  • uzupełnienie oferty i poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym w ramach realizacji strategii Go Global Grupy FAMUR,
  • osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce w segmencie górnictwa podziemnego (underground) i zbudowanie silnej pozycji rynkowej w regionie w segmencie odkrywkowym (surface),
  • utworzenie „narodowego czempiona”, posiadającego wszelkie kompetencje oraz wsparcie instytucji państwowych do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym w skali globalnej,
  • uzyskanie istotnych synergii – po połączeniu wzrost przychodów przy marżowości na poziomie osiąganej obecnie przez Grupę FAMUR.

 

Zakończenie integracji obydwu podmiotów, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, nastąpi do końca 2017 roku (formalne nastąpi w I kw. 2018 roku). Transakcja pozwoli w pełni wykorzystać szanse biznesowe w obliczu ożywienia w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno na świecie, jak i w kraju.


„Obserwujemy wyraźne sygnały ożywienia na rynku, co powinno korzystnie przełożyć się na skalę
i wartość realizowanych przez Grupę FAMUR kontraktów. Ostatnio zdobyte kontrakty oraz bardzo dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku potwierdzają powrót sprzyjających warunków biznesowych w naszej branży i pozwalają zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość” - mówi Mirosław Bendzera.

 

Famur złożył warunkową propozycję kupna 65,83% akcji Kopeksu od TDJ za 204 mln zł. Jest to kwota, która odpowiada cenie nabycia tego pakietu przez TDJ z powiększeniem o koszty transakcyjne. Finalizacja transakcji ma nastąpić do końca czerwca 2017 roku. Na ten cel Famur zamierza pozyskać finansowanie z emisji akcji stanowiących 15% w podwyższonym kapitale spółki. Poza powyższą inwestycją środki z emisji przeznaczone zostaną na intensyfikację strategii Go Global oraz na refinansowanie pożyczki Kopeksu, a także na zasilenie segmentu „surface”. Emisja około 73 mln akcji ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej kierowanej do TDJ Equity.

 

"Akcjonariusz zaproponował sprzedaż części posiadanych akcji (w drodze ofert kierowanych do wybranych inwestorów) z równoczesnym objęciem przez TDJ Equity I sp. z o.o. akcji nowej emisji. Akcjonariusz zakłada sprzedaż do 15 proc., jednak nie więcej niż liczba akcji, jaka ma zostać wyemitowana w związku z planowanym podwyższeniem kapitału" - podał Famur w komunikacie.

 

W ten sposób TDJ zadeklarował objęcie w ramach emisji takiej samej ilości akcji, jaką sprzeda inwestorom giełdowym.

 

Nowe informacje z Famuru, a w tym przede wszystkim informacja o planowanej sprzedaży pakietu akcji przez TDJ, spowodowała spadki w pierwszej części sesji. 30 minut po otwarciu kurs akcji Famuru zniżkował o 5%. Od strony technicznej kurs przetestował główną linię trendu, po czym nastąpiło odbicie w górę.

 

Famur - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Famur S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie