Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ruszyła publiczna oferta akcji Griffin Premium RE

Do 27 marca inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Griffin Premium RE.. N.V., właściciela wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o wartości ponad 500 mln euro, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w pięciu największych miastach Polski. Spółka działa w formule zbliżonej do REIT i planuje regularnie wypłacać akcjonariuszom atrakcyjną dywidendę. Z emisji nowych akcji Griffin Premium RE.. planuje pozyskać wpływy netto w wysokości około 28 mln euro, czyli około 120 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć na rozbudowę portfela nieruchomości.

O Griffin Premium RE..

 • Warty ponad 500 mln euro portfel dziewięciu atrakcyjnych, znakomicie położonych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w pięciu największych miastach Polski.
 • Regularna, atrakcyjna dywidenda, której źródłem są stabilne dochody z wynajmu, osiągane dzięki zdywersyfikowanej grupie solidnych najemców – uznanych polskich i międzynarodowych firm, długookresowym umowom najmu, wysokiemu poziomowi obłożenia oraz gwarancjom dochodu z niewynajętej jeszcze powierzchni (ważnym nawet przez 5 lat).

 • Planowane powiększenie portfela o cztery kolejne nieruchomości biurowe.

 • Doświadczony zespół menedżerów, którzy posiadają wieloletnią praktykę w branży nieruchomości komercyjnych oraz dogłębną wiedzę nt. obiektów wchodzących w skład portfela Spółki.

 

Strategia Spółki

 1. Atrakcyjna polityka dywidendowa: szacowana stopa dywidendy na poziomie 6,5% w skali roku (kalkulacja na podstawie prognozy finansowej na 2017 r. przy uwzględnieniu ceny maksymalnej oferowanych akcji; dywidenda za 2017 r. zostanie wypłacona w oparciu o przepływy finansowe w okresie II-IV kwartał 2017 r.).
 2. Rozwój portfela nieruchomości o kolejne obiekty spełniające restrykcyjne kryteria w zakresie lokalizacji, standardu technicznego oraz bazy najemców.
 3. Przekształcenie w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi REIT, kiedy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów, oraz pod warunkiem, że takie przekształcenie będzie korzystne dla akcjonariuszy.

Przewidywane wykorzystanie wpływów z emisji nowych akcji

 • Z emisji nowych akcji Griffin Premium RE.. planuje pozyskać wpływy netto w wysokości około 28 mln euro, czyli około 120 mln zł, które zostaną zainwestowane w zdefiniowane nowe nieruchomości.
 • Około 18 mln euro Spółka zamierza przeznaczyć na nabycie wrocławskiego biurowca West Link, którego budowa zakończy się w II kwartale 2018 r., a który już teraz jest wynajęty w całości na rzecz firmy Nokia na okres 7 lat.
 • Pozostałe środki zostaną przeznaczone na inwestycje (na poziomie 25%) w warszawskie projekty biurowe: Beethovena I i II w południowej części Centralnego Obszaru Biznesu oraz Browary – blisko centrum stolicy.

Główne parametry oferty publicznej akcji

 • Oferta publiczna obejmuje:
  • do 22.201.267 akcji nowej emisji;
  • do 59.108.251 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz Oaktree Capital Group LLC;
  • Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się ponadto sprzedać do 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału;
  • Przed zakończeniem budowy księgi popytu, dotychczasowi akcjonariusze mogą także zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji maksymalnie o 26.786.383 akcje.
 • Przewiduje się, że free-float akcji po ofercie wyniesie od około 51% do około 74%.
 • Około 20% łącznej liczby oferowanych zostanie skierowane do inwestorów indywidualnych.

Podstawowe informacje dotyczące składania zapisów przez inwestorów indywidualnych

 • Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje istniejące przyjmowane są po cenie maksymalnej, która została ustalona na 6,50 zł za akcję.
 • Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie określona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 29 marca br. do godz. 9:00.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy. Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 20 akcji i nie więcej niż 4,5 mln akcji.
 • Do złożenia zapisu konieczne jest posiadanie otwartego rachunku inwestycyjnego w dowolnym domu maklerskim.
 • Aby ułatwić inwestorom indywidualnym udział w ofercie, stworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi siedem domów maklerskich z około 500 placówkami na terenie całego kraju:
  • Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
  • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  • Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.
  • Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
  • Dom Maklerski Pekao
  • Dom Maklerski mBanku
  • IPOPEMA Securities S.A.

 

Pełna lista placówek przyjmujących zapisy na akcje Griffin Premium RE.. oraz dodatkowe informacje o ofercie publicznej akcji Spółki dostępne są na stronach internetowych: 

 

www.griffin-premium.com www.dmbzwbk.pl

 


 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi, który został zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany („Prospekt”), został przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com), Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (www.afm.nl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.


Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.


Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

 

Źródło: Griffin Premium RE

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie