Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII oczekuje wyjaśnień od Zarządu Ursusa w związku ze sprzedażą akcji Bioenergia Invest

© lassedesignen – Fotolia.com

Giełdowy producent ciągników rolniczych zdecydował o sprzedaży za kwotę 22 mln zł spółki zależnej Bioenergia Invest. Zaledwie rok wcześniej pakiet 36,1% akcji tej samej firmy zakupiony został przez Ursus od dominującego akcjonariusza po dwa razy wyższej cenie jednostkowej.

 

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku spółka Ursus zawarła z turecką firmą Clean Energy & Renewable Sources umowę sprzedaży 100% akcji Bioenergia Invest. Jak poinformowano w informacji prasowej emitenta:


Wycofanie zaangażowania Ursusa w energię odnawialną pozwoli spółce w perspektywie najbliższych 2 lat na najbardziej efektywne zagospodarowanie dostępnych zasobów ludzkich i kapitałowych. To powinno zoptymalizować proces rozwoju Grupy i pozwolić skoncentrować jej dalsze działania na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku tzn. elektromobilności oraz ciągnikach i maszynach rolniczych.


Cena sprzedaży ustalona została na poziomie 22 mln zł, tj. 2 zł za jedną akcję Bioenergia Invest, a zapłata ma nastąpić w 20 równych ratach rozłożonych na 10 lat. Co istotne, zaledwie rok wcześniej część akcji tej samej firmy spółka Ursus odkupiła od dominującego akcjonariusza giełdowego emitenta, powiązanego także z członkami organów spółki Ursus. Wówczas mniejszościowy pakiet 36,1% akcji Bioenergia Invest wyceniony został na 14,6 mln zł, tj. 3,66 zł za jedną akcję, a cała spółka Bionergia Invest na ponad 40 mln zł, czyli około 2 razy więcej niż cena transakcji ustalona w umowie z turecką firmą Clean Energy & Renewable.


Skąd taka duża rozbieżność w wycenie spółki Bioenergia Invest? Jak wyjaśnił w raporcie bieżącym Zarząd spółki Ursus:


Transakcja sprzedaży 100% akcji spółki Bioenergia Invest S.A. jest pochodną bieżącej sytuacji w branży energetycznej oraz perspektywy odroczenia terminu, w którym zostałaby zrealizowana strategia Zarządu Emitenta dotycząca spółki Bioenergia Invest S.A. Sytuacja na rynku energii odnawialnej w Polsce nie gwarantuje w chwili obecnej pełnej i terminowej realizacji dotychczasowej strategii spółki Bioenergia Invest S.A., zgodnie z zakładanym harmonogramem i oczekiwanymi zyskami.


Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych takie wyjaśnienie jest jednak mocno zastanawiające, szczególnie mając na uwadze okoliczności dokonanego rok temu zakupu 36,1% pakietu akcji Bioenergia Invest od dominującego akcjonariusza spółki Ursus. Warto przypomnieć, że mniejszościowi akcjonariusze producenta maszyn rolniczych mieli wtedy duże wątpliwości, czy ta transakcja posłuży realizacji strategicznych celów spółki Ursus, a w szczególności czy przy zaproponowanych warunkach ta decyzja jest korzystna z punktu widzenia spółki Ursus i jej akcjonariuszy. Z tego powodu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało wówczas do Zarządu spółki Ursus pismo zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących rzeczonej transakcji. W otrzymanej w kwietniu 2016 roku odpowiedzi Zarządu Ursus znaleźć można było natomiast obszerny opis świetlanych perspektyw rozwoju spółki Bioenergia Invest.


Te wątpliwości teraz powracają. Czy rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy perspektywy spółki Bioenergia Invest tak znacząco się zmieniły, a jej wartość spadła z ponad 40 mln zł do około 22 mln zł? Czy podjęta rok temu przez Zarząd spółki Ursus decyzja o zakupie od dominującego akcjonariusza pakietu akcji Bioenergia Invest była słuszna? Między innymi takie pytania mogą zadawać sobie w tej chwili mniejszościowi akcjonariusze spółki Ursus.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie neguje i nie rozstrzyga przy tym racjonalności strategicznej decyzji spółki Ursus, dotyczącej koncentracji na podstawowej działalności i wycofania zaangażowania w energię odnawialną. W opinii SII, wobec licznych znaków zapytania powstałych po ostatniej transakcji, giełdowa spółka powinna przekazać jednak dodatkowe wyjaśnienia, które pozwolą akcjonariuszom jednoznacznie zrozumieć motywy, którymi kierował się Zarząd Ursusa na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, podejmując najpierw decyzję o dokupieniu pakietu mniejszościowego firmy Bioenerga Invest za ponad 14 mln zł, a następnie o sprzedaży wszystkich akcji za kwotę 22 mln zł płatną w ratach przez kolejne 10 lat.


Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu spółki Ursus z wnioskiem o przekazanie wyjaśnień dotyczących zawartej umowy sprzedaży firmy Bioenergia Invest, w tym przede wszystkim o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania.

 

  1. Jaka w ocenie Zarządu spółki Ursus była wartość spółki Bioenergia Invest na dzień podpisania umowy sprzedaży tej firmy, o czym mowa w raporcie bieżącym spółki Ursus nr 46/2016? Czy przed podpisaniem ww. umowy przeprowadzona została wycena spółki Bioenergia Invest? Jeśli tak, to: kiedy, przez jaki podmiot, na jaki dzień i jaką metodą, a także jak zmieniły się kluczowe założenia przyjęte w tej wycenie wobec tych przyjętych w wycenie przeprowadzonej w 2015 roku? Jeśli nie przeprowadzono wyceny, to dlaczego na potrzeby transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym spółki Ursus nr 46/2016, cena sprzedaży spółki Bioenergia Invest ustalona została na poziomie ok. 22 mln zł, podczas gdy przeprowadzona w 2015 roku przez profesjonalny, niezależny podmiot wycena spółki Bioenergia Invest wynosiła ponad 40 mln zł?
  2. Czy cena sprzedaży spółki Bioenergia Invest w transakcji, o której mowa w raporcie bieżącym spółki Ursus nr 46/2016,uwzględnia podpisaną w dniu 12 lutego 2016 roku umowę ramową ze spółką Tergo Power, która zakłada dostawę przez Bioenergia Invest firmie Tergo Power biomasy o szacunkowej wartości blisko 40 mln zł rocznie przez okres 15 lat od momentu pełnego pierwszego roku działalności elektrowni kupującego? Czy warunki rzeczonej umowy pozostają niezmienione od momentu jej zawarcia, a jeśli się zmieniły, to w jaki sposób?
  3. Czy Zarząd spółki Ursus mógłby wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w branży energetycznej w ciągu ostatnich miesięcy, że strategia dotycząca spółki Bioenergia Invest nie może być zrealizowana w pierwotnie planowanym terminie? Jakie konkretnie okoliczności, które wystąpiły w ciągu ostatnich miesięcy na rynku energii odnawialnej sprawiają, że sytuacja na nim „nie gwarantuje w chwili obecnej pełnej i terminowej realizacji dotychczasowej strategii spółki Bioenergia Invest”? Czy, a jeśli tak, to w jaki konkretnie sposób, te okoliczności wpłynęły na wycenę spółki Bioenergia Invest?
  4. Kiedy Zarząd spółki Ursus powziął informację, że przyjęta strategia dotycząca spółki Bioenergia Invest nie będzie mogła zostać zrealizowana? Dlaczego Zarząd spółki Ursus nie informował wcześniej o zagrożeniach dotyczących braku możliwości realizacji strategicznych planów dotyczących spółki Bioenergia Invest, szczególnie w kontekście bardzo optymistycznych wizji rozwoju kreślonych przez Zarząd dla tej spółki, jak również optymistycznych oczekiwań wobec branży, w której ta firma działa (o czym można było przeczytać między innymi w piśmie Zarządu spółki Ursus z dnia 7 kwietnia 2016 roku, zawierającym odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych)?
  5. Dlaczego transakcja, o której mowa w raporcie bieżącym spółki Ursus nr 46/2016, ma zostać rozliczona w płatnościach ratalnych w okresie kolejnych 10 lat? Czy zarząd spółki Ursus badał wiarygodność płatniczą kupującego, tj. firmy Clean Energy & Renewable Sources Ltd? Jaka jest skala i historia działalności tego podmiotu? Czy Zarząd spółki Ursus prowadził negocjacje dotyczące sprzedaży spółki Bioenergia Invest z innymi podmiotami? Jeśli tak, to z jakimi podmiotami i co zdecydowało o wyborze firmy Clean & Renewable Sources Ltd?
  6. Na jakim poziomie ustalona została marża odsetkowa powiększająca stopę procentową WIBOR 1M, o której mowa w raporcie bieżącym spółki Ursus nr 46/2016? W jaki sposób ustalono poziom tej marży?
  7. Czy firma Clean Energy & Renewable Sources Ltd jest w jakikolwiek sposób powiązana z członkami organów spółki Ursus? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Zobacz też:

Kontrowersje wokół umowy zawartej przez Ursus. SII pyta, Zarząd odpowiada