Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czy warto kupić Wojasa na wsparciu 5 zł?

Skomentuj artykuł
© andranik123 - Fotolia.com

Kurs akcji Wojasa spadł do okolic poziomu 5 zł – istotnego wsparcia, potwierdzonego przez bliskość zniesienia 61,8% całego ruchu wzrostowego, zapoczątkowanego w 2009 roku. Czy kurs akcji zostanie wsparty również przez wyniki finansowe?

 

Wybrane dane wynikowe (tys. zł)

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

Przychody ze sprzedaży

159 303

148 439

213 207

215 040

187 805

Wynik brutto na sprzedaży

72 519

65 971

93 763

95 507

81 102

Wynik EBITDA

1 389

3 262

6 892

13 010

9 955

Wynik EBIT

1 389

3 262

6 892

13 010

9 955

Wynik brutto

-2 162

1 183

4 024

11 062

12 089

Wynik netto

-2 519

240

3 664

8 901

9 979

Źródło: Wojas S.A.

 

Po fenomenalnym 2013 roku i równie dobrym 2014 roku Wojas boryka się z problemem wysokich kosztów – sprzedaży w 2015 roku i kosztów finansowych (dokładnie związanych z kredytem w jenie) w 2016 roku. Trzeba również zaznaczyć, że wyniki spółki nie są ze sobą porównywalne ze względu na mnogość zdarzeń jednorazowych występujących na poziomie operacyjnym lub finansowym w każdym z zaprezentowanych okresów.

 

W 2013 roku wynik z działalności finansowej podwyższył zysk netto o 2,1 mln zł podczas gdy w 2012 roku obniżył o 6 mln zł. W 2013 roku spółka wykazała większe przychody finansowe, a także mniejsze koszty odsetkowe i mniejszą stratę ze zbycia inwestycji. W 2014 roku, pomimo większego zysku operacyjnego, Wojas odnotował mniejszy wynik netto ze względu na działalność finansową. Przychody finansowe spadły niemal do zera podczas gdy w 2013 roku wyniosły 5,9 mln zł. Istotnie zmniejszyły się koszty finansowe (2,2 mln zł wobec 3,7 mln zł w 2013 roku – niższe odsetki i brak wykazania straty ze zbycia inwestycji), jednak łączny bilans działalności finansowej obniżył zyski o blisko 2 mln zł. Z kolei 2015 rok to pierwsze problemy spółki – mniejsze przychody przy wciąż dynamicznie rosnących kosztach sprzedaży, a także większe koszty finansowe. W efekcie zysk netto spółki spadł w tym okresie do 3,7 mln zł wobec 8,9 mln zł przed rokiem.

 

Rok 2016 to poprawa przychodów i zysku brutto ze sprzedaży jednak wyniki zostały obciążone już na poziomie pozostałej działalności operacyjnej. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1,6 mln zł w I-III kw. 2016 roku wobec 3,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W efekcie bilans z pozostałej działalności operacyjnej obniżył wyniki (nieznacznie o 0,3 mln zł) podczas gdy przed rokiem zwiększył je o 2 mln zł. Spółce zwiększyły się również koszty finansowe z 2,3 mln zł do 3,8 mln zł, głównie na skutek ujemnych różnic kursowych od kredytu w jenach – 2,8 mln zł wobec 0,9 mln zł przed rokiem. W efekcie spółka zamknęła dziewięć miesięcy 2016 roku ze stratą netto na poziomie 2,5 mln zł.

Aktualne wyniki

Analizując działalność operacyjną Wojasa należy zaznaczyć, że spółka sprzedaje swoje produkty w kanale detalicznym i hurtowym. Większość sprzedaży odbywa się w kanale detalicznym, który charakteryzuje się wyższymi marżami – 85,9% po dziewięciu miesiącach 2016 roku. Warto też zaznaczyć, że za wzrost sprzedaży grupy w okresie I-III kw. 2016 roku odpowiada właśnie ten segment (wzrost na poziomie 10,5% rok do roku), podczas gdy w kanale hurtowym obroty zmniejszyły się o 8,6% rdr. Spółka zaznaczyła również, że w kanale detalicznym notuje wzrost podstawowych wskaźników sprzedaży, takich jak wzrost sprzedaży porównywalnej na m2 (like-for-like), czy ilość transakcji. Natomiast wskaźnik ilości wejść (traffic) oraz średni paragon utrzymuje się na podobnym poziomie co rok temu.

 

Spółka posiada własny kanał sprzedaży internetowej, w którym odnotowała blisko 26% wzrost przychodów, a jego udział w krajowej sprzedaży detalicznej wyniósł 9% po dziewięciu miesiącach 2016 roku. Wojas zapowiedział otwarcie zagranicznego sklepu internetowego w II połowie 2016 roku. Ponadto spółka prowadzi działalność detaliczną na Słowacji (4% udziału w sprzedaży detalicznej), Czechach, które wciąż nie osiągnęły rentowności (3,2% udziału), a od 1 kwietnia 2016 roku konsoliduje wyniki Białorusi (1% udziału, przy czym osiągane wyniki operacyjne są lepsze niż zakładane).

 

Na poziomie zysku brutto na sprzedaży, po nieco słabszym 2015 roku, Wojas odbudowuje wyniki. Po dziewięciu miesiącach 2016 roku zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 9,9% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podobne tendencje spółka notuje na marży zysku brutto na sprzedaży, która w okresie I-III kw. 2016 roku wzrosła do 45,5% z 44,4% przed rokiem. 

 

Wojas – przychody, zysk brutto ze sprzedaży (lewa skala, tys. zł)  i marża zysku brutto ze sprzedaży (prawa skala, %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Wojas S.A.

 

W wynikach Wojasa widać systematyczny wzrost kosztów sprzedaży, które rosną w tempie niemal dwucyfrowym od 2013 roku (dynamika nieco wyhamowała w 2015 roku – 9,4% rdr, w okresie I-III kw. 2016 roku wyniosła 9,9%). Spółka po części tłumaczy to wzrostem kursu EUR/PLN, który przekłada się między innymi na wzrost kosztów powierzchni najmowej. Z kolei koszty ogólnego zarządu spadły o 4,1% rdr w 2015 roku, a po dziewięciu miesiącach 2016 roku ich dynamika wzrostowa wyniosła 5,9%. Łącznie wymienione koszty wzrosły w I-III kw. 2016 roku o 9,5% rdr, podczas gdy przychody wzrosły o 7,3%, jednak ważniejsze dla spółki pod względem takiego porównania będą wyniki za IV kw. i cały 2016 rok (przy czym od 2014 roku dynamika wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu jest większa niż przychodów, szczególnie przy spadku obrotów w 2015 roku).

Perspektywy

Historycznie patrząc na wyniki spółki, najlepszym kwartałem dla Wojasa jest IV kw., w którym realizuje największe przychody – efekt sezonowości w branży. W IV kw. bieżącego roku w segmencie detalicznym spółka spodziewa się kontynuacji tendencji widocznych w poprzednich kwartałach i oczekuje wzrostu sprzedaży w całym 2016 roku na poziomie ponad 10% rdr (sprzyjać wynikom ma też niska baza z II półrocza 2015 roku). Podobne oczekiwania są przedstawione względem segmentu hurtowego – kontynuacja widocznych trendów i spadek sprzedaży segmentu w 2016 roku o 5% w relacji do 2015 roku. Na podstawie raportowanych wyników i danych sprzedażowych za październik 2016 roku Wojas oczekuje uzyskania na poziomie operacyjnym wyższych całorocznych wyników za 2016 rok niż w 2015 roku. Spółka zaznacza również, że na ostateczny wynik netto w 2016 roku wpływ będzie miała wycena kredytu w jenach.

 

Wojas raportuje miesięczne wyniki sprzedażowe. Przychody osiągnięte w październiku 2016 roku wyniosły 26,9 mln zł i były wyższe 13,5% rdr (w segmencie detalicznym dynamika wyniosła 26,6% rdr). Natomiast przychody osiągnięte w listopadzie wyniosły 20,4 mln zł i były niższe o 7,1% rdr (w segmencie detalicznym były niższe o 12,6% rdr). Jest to niepokojący wynik szczególnie w porównaniu do konkurencji, która listopad mogła zaliczyć do udanych (na przykład CCC zwiększyło przychody o ponad 50%, z czego w segmencie detalicznym o blisko 40%). Narastająco po jedenastu miesiącach 2016 roku przychody Wojasa wyniosły 206,9 mln zł i były o 6,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku (w segmencie detalicznym wyniosły 178,3 mln zł i były większe o 9,6% rdr).

Analiza techniczna

Patrząc na kurs akcji spółki, wsparcie na poziomie 5 zł wydaje się być ostatnim miejscem, z którego popyt może powalczyć o odbicie. Zarówno na wykresie dziennym jak i tygodniowym (zaprezentowany wykres jest w skali tygodniowej) kurs akcji znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej. Jeśli wsparcie 5 zł zostanie przebite, kolejne rysuje się na poziomie 4,50 zł, jednak bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz silniejszej przeceny, być może nawet do wsparcia na poziomie 3,30 zł.

 

Wojas - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Wojas S.A.

 

 

--

Treść powyższej Analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autor Analizy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie