Chat with us, powered by LiveChat

Marek Wadowski (TAURON PE): W roku 2017 negatywna tendencja powinna zostać przełamana

Skomentuj artykuł

W rozmowie z Rafałem Irzyńskim Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Marek Wadowski, odniósł się do kwestii takich jak:

 

  • wyniki finansowe za III kw. 2016 roku: hamowanie dynamiki spadków, zdarzenia jednorazowe w segmencie wydobycie, obniżenie taryfy w segmencie dystrybucji, wzrost kosztów w segmencie wytwarzanie, niższa sprzedaż rekompensowana niższymi cenami zielonych certyfikatów

  • nowa taryfa segmentu dystrybucja
  • nowe wyzwania w segmencie wytwarzanie: presja na podwyżkę cen węgla
  • utrzymanie dobrego wyniku dla segmentu wydobycie głównym wyzwaniem na najbliższy okres
  • plany przełamania negatywnej dynamiki sprzedaży w roku 2017
  • największe zagrożenia roku 2017 - segment wytwarzanie i wydobycie
  • program redukcji kosztów na lata 2016-2018: planowana redukcja kosztów o 1,3 mld zł, trwała poprawa wyników od roku 2018 o 0,4 mld zł, 5 mld zł łącznego efektu programu poprawy efektywności i inicjatyw strategicznych, elastyczność w kwestii działań
  • obniżenie programu inwestycyjnego z 20,2 mld zł do 18 mld zł
  • polityka dywydendowa Tauronu - prawdopodobny brak dywidendy do roku 2019
  • rynek mocy jako ważny element efektywności energetycznej

inwestorzy.tv

 


 

Inne nagrania kanału inwestorzy.tv

 

Dorota Sierakowska - DM BOŚ   Adam Kiciński - CD Projekt
 
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie