Chat with us, powered by LiveChat

Olbrzymi spadek zysków i akcji XTB!

Skomentuj artykuł
© Myst - Fotolia.com

Tąpniecie wyników X-Trade Brokers DM w III kw. to kontynuacja złych tendencji od początku 2016 roku. Zysk netto w okresie lipiec-wrzesień tego roku wyniósł 4,2 mln zł wobec 50,9 mln zł w III kw. 2015 roku. Oznacza to dynamikę spadku aż 92%.

 

Zarząd spółki zdecydował się na publikację wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za III kw. 2016 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane:

 

(tys. zł) Okres 9 miesięcy zakończony Okres 9 miesięcy zakończony
30.09.2016 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2015
Przychody z działalności operacyjnej razem 156 617 225 188 42 802 95 695
Koszty działalności operacyjnej razem (129 572) (99 637) (34 378) (34 745)
Zysk z działalności operacyjnej razem 27 045 125 551 8 424 60 950
Zysk netto 27 285 102 531 4 238 50 939

Źródło: X-Trade Brokers DM S.A.

 

Przychody ze sprzedaży wykazywały ujemną dynamikę w porównaniu z rokiem ubiegłym już od I kw. Jednak w III kw. dynamika spadku była jak dotąd największa i wyniosła 55%. Dla porównania po 9 miesiącach tego roku spadek przychodów wyniósł 30%. Wbrew silnym spadkom przychodów praktycznie nie spadły w III kw. tego roku koszty działalności operacyjnej, a widzimy, że w I półroczu były one nawet wyższe w ujęciu rok do roku. Wskutek tego bardzo silnie spadł zysk operacyjny i netto. Ten pierwszy wyniósł w samym III kw. tego roku 8,4 mln zł wobec 60,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto było to odpowiednio 4,2 mln zł i 50,9 mln zł. W komentarzu do wyników zarząd wskazuje przede wszystkim na wyraźnie niższą zmienność na rynkach w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku, co przełożyło się na mniej możliwości inwestycyjnych dla klientów i w ten sposób spadł obrót instrumentami finansowymi, który generuje przychód. Zdaniem przedstawicieli XTB taki sam efekt zanotowały konkurencyjne firmy o tożsamym modelu biznesowym. W odniesieniu do ponoszonych kosztów działalności operacyjnej, zarząd tłumaczył znaczący ich wzrost w II kw. 2016 roku większymi wydatkami marketingowymi, które były związane z rozpoczęciem globalnej kampanii brandingowej. Dodatkowo w II kw. tego roku spółka poniosła koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej.

 

Co ciekawe XTB odnotowuje stały wzrost średniej liczby aktywnych rachunków. Na koniec września 2016 roku było ich 16 531, co przekłada się na 10% wzrostu rok do roku. Dla porównania na koniec marca tego roku było ich 16 087, a na koniec czerwca 16 305. W III kw. br. odnotowano najwyższą od początku roku liczbę otwarć nowych rachunków – 8 060. Dla porównania w I kw. było to 6 438, a w II kw. 7 178.W opublikowanych danych na uwagę zwraca przede wszystkim silny spadek średnich przychodów operacyjnych na aktywny rachunek – w III kw. 2016 roku spadły one do 2,5 tys. zł z 6,2 tys. zł rok wcześniej. Rentowność na 1 lota w analogicznych okresach spadła do 91 zł ze 153 zł rok wcześniej.

 

Wraz z publikacją wstępnych wyników za III kw. 2016 roku, XTB poinformował, że prowadził negocjacje w sprawie przejęcia portfela klientów od HFT Brokers DM. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, a jako przyczynę wskazano rozbieżności oczekiwań stron co do warunków potencjalnej transakcji.

 

Rynek bardzo negatywnie zareagował na nowe informacje finansowe z XTB. Tylko wczoraj kurs akcji brokera spadł z 9 do 7 zł. Dziś spadki są kontynuowane. Również duży spadek kursu akcji został odnotowany w połowie sierpnia po publikacji wstępnych danych finansowych za I półrocze 2016 roku. Ciężko obecnie szukać poziomów wsparć, gdyż obecne poziomy są najniższe w krótkiej historii akcji XTB na GPW. Przypomnijmy, że w ofercie publicznej akcje były sprzedawane po 11,55 zł za sztukę, co przełożyło się na kapitalizację firmy w wysokości 1,3 mln zł. Sprzedającym w ofercie był jeden z akcjonariuszy - XXZW Investment Group - podmiot kontrolowany przez założyciela XTB, Jakuba Zabłockiego.

 

XTB - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie