Chat with us, powered by LiveChat

Spadek zysków EuCO w II kw. nie spodobał się inwestorom

Skomentuj artykuł
© phonlamaiphoto - Fotolia.com

Europejskie Centrum Odszkodowań nie może zaliczyć II kw. 2016 roku do udanych. Spółka odnotowała spadek przychodów i zysków. Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

II kw. 2016 r.

II kw. 2015 r.

I półrocze 2016 r.

I półrocze 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

23 619

24 134

46 800

44 735

Wynik operacyjny

5 895

7 131

13 066

13 258

Wynik brutto

5 825

7 069

12 910

13 132

Wynik netto

10 367

6 488

16 428

11 689

Źródło: EuCO S.A.

 

W II kw. 2016 roku przychody EuCO spadły o 2,1% rok do roku i wyniosły 23,6 mln zł wobec 24,1 mln zł rok wcześniej. Wypracowane zyski spadły bardziej dynamicznie – zysk operacyjny o 17,3% rdr, do 5,9 mln zł, a zysk brutto o 17,6% rdr, do 5,8 mln zł. Po stronie kosztowej największe wzrosty odnotowano w świadczeniach pracowniczych – 4,3 mln zł wobec 3,3 mln zł, i pozostałych kosztach – 933 tys. zł wobec 350 tys. zł, które głównie wynikają z wykupu cesji. Spółka tłumaczy, że wzrost kosztów związany jest z rozwojem.

 

Zysk netto w II kw. 2016 roku wyniósł 10,4 mln zł, a więc był większy o 59,8% niż przed rokiem, kiedy wyniósł 6,5 mln zł. Wzrost ten wynika z utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (z przychodu za znak towarowy użytkowanego na podstawie umowy leasingu od EuCO Marketing sp. z o.o. SK.) w wysokości 6,3 mln zł, które dodatnie wpłynęło na raportowany wynik. W II kw. bieżącego roku EuCO wygenerowało 4,4 mln zł przepływów z działalności operacyjnej wobec ujemnych na poziomie 5 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca 2016 roku spółka wykazała 26,2 mln zł środków pieniężnych wobec 20,7 mln zł na koniec grudnia 2015 roku i 19,3 mln zł na koniec czerwca 2015 roku.

 

W raporcie finansowym zaznaczono, że: „prezentowane wyniki finansowe odzwierciedlają przyjętą strategię Grupy i są zgodne z przewidywaniami Zarządu. (…) GK Europejskie Centrum Odszkodowań planuje w kolejnych okresach utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów i zwiększenia zysku netto. (…) Kancelaria Radców Prawnych EuCO w okresie letnim (tzw. urlopowym) charakteryzuje się zmniejszeniem przychodów, które jest wyrównywane w kolejnym kwartale.”

 

Na koniec czerwca 2016 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO  prowadziła łącznie 5 111 spraw sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu (WPS) w wysokości około 240 mln PLN. Największą liczbę spraw prowadzonych w Kancelarii stanowią sprawy o zadośćuczynienia za ból i cierpienie z art. 448 w związku z 24 po śmierci bliskiej osoby. Według stanu na koniec czerwca 2016 roku udział spraw z tyt. zadośćuczynienia stanowił 66% wszystkich prowadzonych spraw, a WPS spraw z tyt. zadośćuczynienia odpowiadał 68% WPS wszystkich prowadzonych spraw. W I półroczu 2016 roku w trybie przedsądowym w Polsce Grupa zgłosiła 10 244 spraw, co stanowiło wzrost o 18 %w stosunku do liczby spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2015 roku.

 

Pierwsza reakcja rynku po wynikach była bardzo gwałtowna, przecena na walorach EuCO przekroczyła 12%. Do połowy sesji kurs wahał się, a w południe spadek siegał już około 8,5%. W szerszej perspektywie kurs akcji pozostaje w trendzie wzrostowym, chociaż nie udało się utrzymać dynamiki zapoczątkowanej na przełomie 2013 i 2014 roku (przebita od góry linia trendu wzrostowego). Od 2015 roku kurs porusza się w kanale bocznym 45 zł – 55 zł, a kierunek wybicia może wskazać dalszy ruch zgodnie z klasyczną analizą techniczną.

 

EuCO - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: EuCO S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie