Chat with us, powered by LiveChat

5 giełdowych spółek z notowaniami na dnie

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Przyjrzeliśmy się emitentom z warszawskiego parkietu, których kursy akcji powędrowały właśnie na historyczne minima.

 

Kilka dni temu prezentowaliśmy spółki z rekordowo wysokimi poziomami notowań. Tym razem przyszła pora na odwrotne zestawienie. Poniżej przedstawiamy pięciu emitentów, którzy wyceniani są najniżej od momentu ich debiutu na rynku publicznym.

Qumak

Akcje spółki Qumak zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2006 roku, a ich kurs otwarcia na pierwszej sesji ustalony został na poziomie 9,2 zł. Kolejne lata obecności emitenta na rynku publicznym przeplatane były lepszymi i gorszymi momentami. Ostatni szczyt notowań miał miejsce pod koniec 2013 roku, kiedy za jeden walor trzeba było płacić powyżej 16 zł. Od tego momentu cena spadła blisko o 70 proc., a aktualny kurs to około 5,1 zł.

 

Utrata wartości akcji Qumak złagodzona została nieco przez wypłacaną przez spółkę w latach 2008-2011 i 2013-2014 dywidendę, jednak nawet po skorygowaniu notowań o jej kwotę (wykres poniżej), cena akcji właśnie znalazła się na historycznych minimach.

 

Qumak – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Qumak to największy polski integrator technologiczno-informatyczny. Działa na polskim rynku ITC od trzydziestu lat. Spółka prowadzi kompleksową obsługę wdrożeń w kilkunastu obszarach technologicznych, w ramach których świadczy usługi konsultingu i doradztwa, projektowania i wdrożeń, wsparcia technicznego i serwisowego oraz rozbudowę rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta. 

 

Obecny rok jest dla spółki trudny ze względu na dużą ekspozycję na segmenty uzależnione od środków publicznych oraz wyczerpanie się środków ze starej perspektywy unijnej. Ożywienie przyjść może dopiero w 2017 roku w efekcie uruchomienia środków z nowej perspektywy finansowej UE. W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Qumak wypracowała przychody w wysokości 75 mln zł, co oznacza spadek o ponad 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na poziomie wyniku operacyjnego i netto odnotowano stratę wynoszącą odpowiednio 6,8 mln zł i 7,2 mln zł (rok wcześniej wyniki były dodatnie, wynosząc odpowiednio 3,5 mln zł i 2,6 mln zł).

InPost

Spółka InPost notowana jest na warszawskiej giełdzie od niedawna, a konkretnie od października ubiegłego roku. Póki co jednak jej kurs systematycznie traci na wartości. Licząc od ceny z oferty publicznej, równej 25 zł, spadek wynosi już ponad 70 proc., a aktualne notowania to około 7,2 zł.

 

InPost – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

InPost to największy niezależny operator pocztowy w Polsce. Obecnie skupia się na działalności e-commerce, w szczególności obsłudze logistycznej paczkomatów, usługach kurierskich oraz dostarczaniu listów poleconych dla klientów sklepów internetowych.

 

W grudniu 2015 roku Grupa InPost przegrała z Pocztą Polską stosunkowo istotny przetarg na obsługę przesyłek pocztowych na rzecz sądów powszechnych. Niedługo później emitent rozpoczął program restrukturyzacyjny segmentu listowego, który wprawdzie przyniósł oczekiwane oszczędności, ale z uwagi na drastyczny spadek przychodów oraz brak możliwości dalszej redukcji kosztów, okazał się niewystarczający do osiągnięcia założonych rezultatów. W konsekwencji Zarząd spółki InPost podjął niedawno decyzję o za kończeniu działalności w zakresie listów tradycyjnych i koncentracji na przesyłkach e-commerce.

Open Finance

Akcje Open Finance na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyceniane są obecnie na 1,75 zł, podczas gdy jeszcze w październiku 2013 roku notowania spółki sięgały prawie 19 zł. W ciągu niecałych trzech lat wartość walorów Open Finance spadła zatem o około 90 proc., a emitent tylko raz w historii wypłacił akcjonariuszom dywidendę – konkretnie w 2012 roku, w wysokości 0,27 zł na jedną akcję (poniżej wykres kursu akcji skorygowany o tę operację).

 

Open Finance – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Grupa Open Finance oferuje usługi pośrednictwa w dziedzinie finansów. Firma specjalizuje się w wyborze kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz inwestycjach. Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku miała ponad 150 oddziałów na terenie całej Polski.

 

Kłopoty emitenta rozpoczęły się w 2014 roku, który to charakteryzował się wyraźnym obniżeniem jego wyników finansowych. Poprawa przyszła w 2015 roku, jednak ulga inwestorów była tylko chwilowa. W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Open Finance wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1,6 mln zł wobec 6,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza spadek o 76 proc., będący konsekwencją między innymi wprowadzenia podatku od instytucji finansowych oraz spadku sprzedaży produktów inwestycyjnych. W najbliższym czasie Open Finance planuje przeprowadzić emisję akcji, z której zamierza pozyskać do 35 mln zł. Wcześniej spółka zapowiadała także przedstawienie nowej strategii działalności na kolejne lata. 

Sygnity

Spółka Sygnity notowana jest na warszawskiej giełdzie już prawie 21 lat. Jej akcje zadebiutowały w październiku 1995 roku przy kursie otwarcia równym 12 zł.

 

W szczytowym momencie, przypadającym na marzec 2000 roku, notowania walorów Sygnity chwilowo były nawet na poziomie 179 zł. W 2007 roku akcje zaczęły jednak tracić na wartości, a w ciągu trzech kolejnych lat cena obniżyła się do 11-12 zł. Kurs próbował następnie odrabiać straty, wracając do poziomów powyżej 20 zł, jednak paliwa nie starczyło na więcej. Ostatnie miesiące to systematyczny spadek wartości akcji Sygnity, a obecny kurs giełdowy, wynoszący około 4,9 zł, jest najniższy w blisko dwudziestojednoletniej giełdowej historii emitenta (również po korekcie o kwoty dywidend wypłaconych w latach 2006 i 2007 – wykres poniżej). 

 

Sygnity – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Grupa Sygnity działa na polskim rynku IT od 25 lat. Do podstawowych obszarów jej działalności należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, audyt i testowania oprogramowania, dostarczanie infrastruktury informatycznej, a także outsourcing IT.

 

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2015/2016 przychody ze sprzedaży Grupy Sygnity wyniosły 333,6 mln zł wobec 330,4 mln zł rok wcześniej. W tym samym okresie wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł z 6 mln zł do 1,1 mln zł. Jednocześnie w opublikowanym w środę po sesji giełdowej raporcie kwartalnym zwrócono uwagę, że zmiany wyceny kontraktów długoterminowych mogą mieć wpływ na wynik finansowy i rentowność spółki, a w skrajnie negatywnym przypadku mogą powodować złamanie zobowiązań umownych wynikających z umów kredytowych oraz umów emisyjnych obligacji. Konsekwencją takiego scenariusza byłaby natomiast znacząca niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez spółkę.

ZPC Otmuchów

Akcje spółki Otmuchów wyceniane są obecnie na ok. 4,1 zł, podczas gdy niecałe 6 lat temu debiutowały na warszawskiej giełdzie z ceną emisyjną ustaloną na poziomie 13,5 zł. Od tego momentu wartość rynkowa emitenta obniżyła się zatem o blisko 70 proc. i jest najniższa w historii. To jednak prawdopodobnie nie jest jeszcze koniec przeceny. Tylko dzisiaj, tj. w piątek, w związku z ujawnieniem informacji o planowanych odpisach aktualizacyjnych giełdowy kurs spada o ponad 10 proc. w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego.

 

Otmuchów – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Grupa Otmuchów to znany polski producent słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków śniadaniowych. Specjalizuje się w produkcji wyrobów dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych w obszarze private label i B2B. Produkty oferuje także pod markami własnymi.

 

Piątkowy, duży spadek wartości akcji tego emitenta wynika z negatywnej reakcji inwestorów na opublikowaną informację o utracie wartości wybranych aktywów wytwórczych w wysokości 36,9 mln zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego. Jednocześnie, jak podano w raporcie bieżącym, według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Otmuchów wyniosły 116,6 mln zł, a wynik netto był 37,6 mln zł na minusie. Rok wcześniej w analogicznym okresie odnotowano 118,8 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto.

 

Dla Otmuchowa nie najlepszy był także rok 2015, który charakteryzował się znaczącym spadkiem obrotów oraz zysków. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w kursie, który systematycznie spadał już przed opublikowaną informacją o zamiarach dokonania odpisów. Niedawno Zarząd spółki przedstawił aktualizację strategii rozwoju, zakładającą między innymi skokową poprawę rentowności poprzez wzrost i dywersyfikację sprzedaży realizowanej do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności (m.in. dopasowanie do nowych trendów żywieniowych) oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie