Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Banku BPH w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank

Do 16 sierpnia br. przyjmowane będą zapisy na sprzedaż akcji Banku BPH w wezwaniu, które ogłosił Alior Bank. Cena płacona w wezwaniu wynosi 31,19 zł za każdą akcję, a dzień rozliczenia transakcji planowany jest na 24 sierpnia br.


Wezwanie na 66% akcji Banku BPH jest elementem transakcji nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH, tj. z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Wezwanie skierowane jest do akcjonariuszy Banku BPH, którzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w 45 placówkach Biura Maklerskiego Alior Banku lub korespondencyjnie.

 

Najważniejsze informacje dotyczące wezwania:

  • Cena płacona przez Alior Bank w wezwaniu wynosi 31,19 zł za akcję
  • Akcjonariusze Banku BPH mogą zapisywać się na sprzedaż akcji do 16 sierpnia br.
  • Wezwanie dotyczy 50.600.821 akcji, czyli 66% wszystkich akcji Banku BPH
  • Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39.275.408 akcji, tj. około 51,23% wszystkich akcji Banku BPH

 

Ważne daty w wezwaniu na akcje Banku BPH

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje:

1 sierpnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje:

16 sierpnia 2016 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji:

19 sierpnia 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji:

24 sierpnia 2016 r.

 

FAQ, czyli częste pytania i odpowiedzi:


Co konkretnie powinien zrobić inwestor, aby sprzedać akcje Banku BPH w wezwaniu?


Jeżeli akcje znajdują się na rachunku prowadzonym przez Biuro Maklerskie Alior Banku, akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje Banku BPH w wezwaniu powinien złożyć zapis na sprzedaż akcji osobiście w jednej z 45 placówek BM Alior Banku lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią BM Alior Banku pod nr tel. 19503.


Jeżeli akcje znajdują się na rachunku prowadzonym przez inny podmiot, akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje Banku BPH w wezwaniu w pierwszej kolejności powinien złożyć w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji i zlecenie sprzedaży na rzecz Alior Banku – wówczas otrzyma od swojego domu maklerskiego świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie tych czynności. Otrzymane świadectwo depozytowe powinno następnie zostać złożone w jednej z 45 placówek BM Alior Banku, tam też powinien zostać złożony zapis. Możliwe jest również dokonanie zapisu drogą korespondencyjną poprzez wysłanie listem poleconym lub pocztą kurierską świadectwa depozytowego oraz formularza zapisu na adres:


Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
z oznaczeniem
„Wezwanie BPH S.A.”


W przypadku korespondencyjnego złożenia zapisu podpis osoby składającej zapis powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.


Zapisy będą przyjmowane do 16 sierpnia br. W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie, dokumenty powinny zostać wysłane w takim terminie, aby Biuro Maklerskie Alior Banku otrzymało je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godz. 17:00.


Środki ze sprzedaży akcji objętych wezwaniem pojawią się na rachunku inwestora w dniu rozliczenia transakcji, który jest przewidziany na 24 sierpnia br.


Z czego wynika cena za akcję Banku BPH proponowana przez Alior Bank?


Cena za jedną akcję Banku BPH, tj. 31,19 zł, została ustalona zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o ofercie i jest nie niższa niż średni kurs akcji Banku BPH na GPW z ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, który wyniósł 31,1815 zł.


Co czeka akcjonariuszy Banku BPH, którzy nie sprzedadzą akcji w wezwaniu?


Jeśli po zakończeniu wezwania Alior Bank i Grupa GE Capital będą posiadać łącznie co najmniej 90% akcji Banku BPH, wówczas Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH po cenie ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami.


Jeśli jednak Alior Bank i Grupa GE Capital po wezwaniu będą posiadać łącznie mniej niż 90% akcji Banku BPH, wówczas w ramach podziału Banku BPH Alior Bank wyemituje akcje podziałowe dla mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. Zgodnie z parytetem wymiany, w zamian za jedną akcję Banku BPH akcjonariusz otrzyma 0,51 akcji podziałowej Alior Banku.


Alior Bank ogłosił wezwanie na 66%, a nie na wszystkie akcje Banku BPH. Czy należy spodziewać się zatem redukcji zapisów?


Wezwanie na 66% akcji Banku BPH jest elementem transakcji nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności Banku BPH, tj. z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Intencją Alior Banku od samego początku nie jest zatem nabycie całego Banku BPH, lecz jego wydzielonej części.


Grupa GE Capital, która posiada obecnie 87,23% udział w Banku BPH, zobowiązała się (po spełnieniu się określonych warunków zawieszających) sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1.225 mln zł. Cena ta może jeszcze podlegać korektom, zgodnie z umową sprzedaży akcji i podziału zawartą przez Alior Bank z Grupą GE Capital. Liczba akcji nabywanych przez Alior Bank od Grupy GE Capital zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej ceny (po ewentualnych korektach) przez cenę za jedną akcję, tj. 31,19 zł. Przykładowo, gdyby ostateczna łączna cena wynosiła właśnie 1.225 mln zł, Alior Bank nabyłby od Grupy GE Capital 39.275.408 akcji, stanowiących około 51,23% udział w Banku BPH. 

 

W tej sytuacji, nawet jeśli wszyscy mniejszościowi akcjonariusze Banku BPH odpowiedzieliby na wezwanie, łączna liczba akcji nabytych przez Alior Bank w wezwaniu nie przekroczyłaby 66% ogólnej liczby akcji Banku BPH. W takim przypadku nie doszłoby do redukcji zapisów.


Teoretycznie jednak istnieje możliwość, że liczba akcji objętych zapisami do sprzedaży akcji w wezwaniu będzie większa niż 66% ogólnej akcji Banku BPH. Wówczas Alior Bank nabędzie akcje Banku BPH na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

 


 


Alior Bank S.A. jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje Bank na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Obsługę prawie 3,1 mln klientów, w tym ponad 132 tys. firm, zapewnia ponad 6500 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 830 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 583 punktach T-Mobile w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w ponad 70 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


W wyniku przejęcia wydzielonej części Banku BPH, Alior Bank awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.

 


Zastrzeżenie prawne:


Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Alior Bank S.A. („Alior Bank”) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Alior Banku lub Banku BPH S.A. („BPH”). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Alior Banku lub BPH lub spółek z grupy kapitałowej Alior Banku lub BPH.


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony w dniu 11 lipca 2016 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz dodatkowo opublikowany jako załącznik do raportu bieżącego Alior Banku, wraz z późniejszymi zmianami z dnia 18 lipca 2016 r. oraz komunikatem o spełnieniu warunku z dnia 19 lipca 2016 r.