Chat with us, powered by LiveChat

Kęty prognozuje dwucyfrowe wzrosty wyników w II kw. 2016 roku

Skomentuj artykuł

Grupa Kęty podała raportem bieżącym w dniu 23 czerwca 2016 roku wstępną prognozę wyników za II kw. 2016 roku. Spółka pokaże wyniki w raporcie półrocznym, zaplanowanym na 2 sierpnia bieżącego roku.

 

Zgodnie z prognozą skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą około 550 mln zł, czyli będą wyższe o 11% rok do roku. Zysk operacyjny ma wynieść około 70 mln zł (+12% rdr), wynik EBITDA około 95 mln zł (+12% rdr), a zysk netto około 77 mln zł (+30% rdr). Spółka zaznaczyła w raporcie, że w zysku netto uwzględnione zostanie 25 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu projektu realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej, co podwyższy raportowany zysk netto. Dług netto na koniec czerwca 2016 roku ma nie przekroczyć 320 mln zł, wobec 216 mln zł na koniec I kw. 2016 roku. Dodano, że saldo z działalności finansowej będzie ujemne na poziomie około 3 mln zł wobec dodatniego w II kw. 2015 roku w wysokości 5,9 mln zł. Prognozy zostały przygotowane przy średnim kursie EUR/PLN 4,36 (+6% rdr), USD PLN 3,86 (+4% rdr) i średniej cenie aluminium 1 582 USD/t (-12% rdr).

 

Spółka zwróciła uwagę w raporcie na utrzymującą się dobrą koniunkturę zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zgodnie z szacunkami największą dynamikę sprzedaży odnotowano w Segmencie Systemów Aluminiowych (+20% rdr), oraz Segmencie Opakowań Giętkich (+15% rdr).

 

Na początku roku spółka podała prognozę na cały 2016 rok, w której założyła osiągnięcie 2 145 mln zł przychodów (+6% rdr), 250 mln zł zysku operacyjnego (+5% rdr), 360 mln zł zysku EBITDA (+9% rdr) oraz 245 mln zł zysku netto (+18% rdr). Kęty od 2010 roku realizują publikowane prognozy, nawet nieznacznie je przekraczając. Podobnie było ze wstępnymi prognozami wyników za I kw. 2016 roku, rzeczywiste zaraportowane wyniki okazały się nieco wyższe.

 

Walne Zgromadzenie spółki postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 18 zł na akcję. Na dywidendę zostanie przeznaczona niemal całość wypracowanego zysku netto w 2015 roku oraz blisko 20 mln zł z kapitału zapasowego. Przy obecnej cenie rynkowej stopa dywidendy wyniesie około 5,4%. Dzień dywidendy określono na 15 lipca 2016 roku. Wypłata będzie realizowana w dwóch transzach: 6,5 zł w dniu 5 sierpnia i 11,5 zł w dniu 7 grudnia 2016 roku.

 

Kurs akcji Grupy Kęty znajduje się w trendzie wzrostowym od drugiej połowy 2008 roku. W 2013 roku pokonany został historyczny szczyt z 2007 roku na poziomie 181 zł (na wykresie zdyskontowanym o wypłacone dywidendy). Od tego momentu kurs wyznacza kolejne maksima, rysując czytelny schemat coraz wyższych szczytów i dołków. Na podstawie tego schematu ostatni dołek można wyznaczyć w okolicach 260 zł. Jest to ważne wsparcie, którego przełamanie może być pierwszym, istotnym sygnałem zmiany trendu.

 

Kęty - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie