Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki o stopie dywidendy ponad 10%

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Przejrzeliśmy rynek pod kątem wysokich dywidend, które inwestorzy mogą zgarnąć jeszcze w czerwcu. Na najwyższą pozostał czas jedynie do jutra! (to jest do wtorku 21 czerwca)

Prime Car Management – 14,1%

Walne Zgromadzenie PCM podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję. Przy obecnej cenie rynkowej (39 zł) daje to stopę dywidendy na poziomie 14,1%. Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca 2016 roku, to oznacza, że zgodnie z systemem rozliczeń T+2 inwestorzy muszą posiadać akcje na koniec 21 czerwca bieżącego roku, aby otrzymać dywidendę. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 30 listopada 2016 roku.

 

Na wykresie spółki można wyznaczyć dwie linie trendu spadkowego. Jednak obecnie kluczowym poziomem na wykresie jest opór przy cenie 40 zł. W maju kurs otworzył się luką wzrostową ponad tym oporem. Kurs akcji jednak szybko spadł poniżej, kontynuując spadek po domknięciu luki. Przebicie poziomu 40 zł, a następnie obu linii trendu spadkowego będzie silnym sygnałem popytowym.

 

PCM - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Private Equity Managers – 13%

PEM wypłaci dywidendę w wysokości 14,41 zł, co po przecenie na walorach spółki da stopę dywidendy w wysokości 13%. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 8 zł w dniu 15 lipca br. i 6,41 zł w dniu 30 września br. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2016 roku.

 

Akcje spółki są na giełdzie od nieco ponad roku. W ostatnich dniach przecena na tych walorach sprowadziła kurs na historyczne minimum przy cenie 105,20 zł. Ważnym wsparciem, wynikającym z ceny minimalnej podczas pierwszej sesji giełdowej (na wykresie uwzględniającym wypłacone dywidendy), jest poziom 112,80 zł. Obecnie cena znajduje się poniżej tego poziomu przez co bardziej prawdopodobna jest kontynuacja przeceny.

 

PEM - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Dektra – 12%

Od 4 lat dywidendę o stopie średnio 10% wypłaca notowana na NewConnect Dektra. Również w tym roku stopa dywidendy może okazać dwucyfrowa. Spółka wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję, co przy obecnej cenie daje stopę 12%. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 19 sierpnia 2016 roku.

 

Aktualnie kurs akcji oscyluje wokół 10 zł – 11 zł, poziomów z 2011 i 2012 roku, jednocześnie historycznych maksimów (na wykresie uwzględniającym wypłacone dywidendy). Skuteczna obrona tego poziomu może być impulsem dla popytu na powalczenie o nowy szczyt.

 

Dektra - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

ABC Data – 11,1%

ABC Data już od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wszelakich zestawień dywidendowych. W tym roku dywidenda w wysokości 0,39 zł na akcję da przy obecnej cenie stopę na poziomie 11,1%. W tym wypadku inwestorzy również muszą się spieszyć, gdyż podobnie jak w przypadku PCM dzień dywidendy został ustalony na 23 czerwca 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona 11 lipca bieżącego roku.

 

W szerokiej perspektywie kurs akcji ABC Daty porusza się w szerokim trendzie bocznym 3 zł – 4 zł, przy czym o wiele częściej znajduje się on bliżej dolnego ograniczenia tego kanału. Po ostatniej serii wzrostów, z poziomu 3 zł do 3,80 zł, cena została mocno skorygowana. W najbliższej perspektywie ważnym oporem jest poziom 3,60 zł, a następnie 3,80 zł i 4 zł. Wsparciem pozostaje dolne ograniczenie kanału bocznego 3 zł.

 

ABC Data - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie