Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Alior Bank rozpoczyna emisję akcji z prawem poboru

Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. można zapisywać się na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Prawa poboru możesz kupić lub sprzedać na GPW od 25 do 27 maja br. Pamiętaj! Po zakończeniu zapisów niewykorzystane prawa poboru wygasną.

 

Alior Bank, jeden z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce, zamierza pozyskać z emisji nowych akcji 2,2 mld zł. Emisja przeprowadzana jest w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w Spółce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH, a także wzmocnią kapitały własne Alior Banku, umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój połączonego banku.

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji Alior Banku:

  • Oferta obejmuje 56.550.249 nowych akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.
  • Emisja skierowana jest w pierwszej kolejności do posiadaczy praw poboru. Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. (19 maja br. był ostatnim dniem, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwiało uzyskanie prawa poboru).
  • Prawa poboru można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.
  • Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.
  • Zapisy na nowe akcje inwestorzy mogą składać w swoim domu maklerskim.

 

Oferta publiczna Alior Banku – ważne daty: 

 

23 maja 2016 r.

Dzień prawa poboru 

25 - 27 maja 2016 r.

Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW

25 maja - 1 czerwca 2016 r.

Zapisy inwestorów na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych

10 czerwca 2016 r.

Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

Około 23 czerwca 2016 r.

Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW

 

PAMIETAJ! Zapisy na nowe akcje będą przyjmowane do 1 czerwca 2016 r. Po tym terminie niewykorzystane prawa poboru wygasną.

 

Prospekt emisyjny Alior Banku dostępny jest na stronie internetowej www.aliorbank.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

 

***
Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Sprawną obsługę prawie 3,1 mln klientów, w tym ponad 130 tys. firm, zapewnia ponad 6500 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje 830 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 583 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 70 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK (www.dmbzwbk.pl).


Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Szwajcarii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania ich rejestracji lub na podstawie dostępnych wyłączeń spod obowiązku rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani prowadzić oferty publicznej swoich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

 

Źródło: Alior Bank